Home > > Mike Quinsey – 7 september 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 7 september 2018

Mike Quinsey

Ik geloof dat onze nieuwsgierigheid naar ons verleden nu door sommige recente berichten wordt bevredigd, want het lijkt erop dat we, nu we het markeringspunt van 2012 zijn gepasseerd, klaar en meer ontwikkeld lijken te worden geacht om meer over het verleden aan te willen nemen en te kunnen bevatten. Omdat we ons nu op weg naar Ascentie bevinden, verwachten we absoluut meer verlicht te worden. Vele, vele jaren lang werden we tegengewerkt en we hebben nog veel te leren over de waarheid omtrent ons verleden. De toekomst wordt steeds duidelijker en meer welkom omdat we weten dat we de oude lagere trillingen achter ons laten, oude trillingen met de daarbij behorende duistere energieën en zielen die weigeren naar het Licht terug te keren. Vrede en geluk wenken, en in de niet al te verre toekomst zullen we ons dusdanig ontwikkeld hebben dat we Galactische wezens worden.


EXTRACT UIT DE BOODSCHAP VAN KRYON: DE LAATSTE DAGEN

De levenskracht schept een ziel die een creatie van vrede is. De Menselijke Ziel is uniek, multi-dimensioneel en jullie zijn de enige schepselen op de planeet die dit bezitten. Multi-dimensionaliteit ontstaat uit de bekende 23 chromosomen paren, het 24e paar is nog steeds aanwezig maar is onzichtbaar om dat het totaal en volkomen multi-dimensioneel is. Het geeft je een ziel dat hetzelfde in zich heeft als die van God. Het creëert al je DNA door een Kwantumwerveling van elektronen in een Kwantumveld – dat is wetenschap. De Menselijke Ziel is zo complex en zo prachtig, de patronen van je ziel, de fractalen die er zijn, de schoonheid van de heilige geometrie binnen het multi-dimensionele fractal zegt iets over je leven, wie je bent, waar je naartoe gaat en waar je bent geweest.

Je ziel bezit een Akasha, maar je DNA niet. Je ziel zal dat van de Creatieve Bron vertegenwoordigen dat geen einde kent en geen begin, en binnen die zielsinformatie de planeten waarop je hebt geleefd en scenario’s in andere systemen waarvan je deel hebt uitgemaakt. De Kosmische Geschiedenis van alle tijd, zonder begin.

De werkelijkheid is dat er multi-universa bestaan en niet slechts één universum. Vóór dit universum hebben er andere universa bestaan, jij hebt toen geleefd en die ziel heeft toen bepaald wat jij deed, waarin je mogelijk betrokken bent geweest, in de evolutie van een ander melkwegstelsel, of twee. Dit is hoe groots het is, hoe groots jullie zijn en wat een Menselijke Ziel allemaal in zich heeft. Als jullie je eens bewust zouden zijn hoe veel delen van je ziel aan de andere kant van de sluier bestaan, die jou en andere zielen die net als jij zijn, bijstaan. Dat is je Hogere Zelf dat jullie een deel van God binnenin je noemen – dat is je ziel en die staat met één been stevig aan beide kanten van de sluier.

EINDE VAN HET EXTRACT UIT DE BOODSCHAP VAN KRYON.


We hebben vaak lange tijd over het Licht gesproken en haar kracht om te helen. Het is een energie van een hoge trilling en dat is de reden waarom iedereen de mantel van heler kan aantrekken. Niet iedereen kan er een worden, maar toch heeft iedere ziel deze potentie, zelfs als deze alleen maar in staat is om iemand anders met woorden te troosten, zoals moeders dat doen met hun baby’s en jonge kinderen. Dit is een voorbeeld van waar het gesproken woord wordt vergezeld van helende energieën. Er wordt niet bedoeld dat vaders dit anders doen, maar het is vaak zo dat zij niet een dergelijk hechte band hebben met het kind, en dit wordt mede veroorzaakt door de andere verantwoordelijkheden die zij dragen m.b.t. hun familie. Uiteraard zal de situatie langzaam aan veranderen omdat alle zielen uiteindelijk natuurlijke helende vermogens zullen ontwikkelen.

Jullie zullen zonder twijfel beseffen dat de kracht van Liefde eveneens een helende energie is en als je een Helderziende bent zou je de verschillende pure kleuren kunnen waarnemen die worden uitgestraald naar iemand die dit nodig heeft. Alleen al in de buurt van iemand zijn die een prachtig aura heeft, zorgt voor een goed gevoel en alleen hierover nadenken maakt je al lichter. Dieren zijn bijzonder ontvankelijk voor iemands energie of zelfs maar een glimlachend gezicht. Het is normaal om in de buurt van iemand te willen zijn bij wie je je ontspannen en vredig voelt. Wat mensen dragen, inclusief de kleur van hun kleding, heeft invloed op hun eigen welzijn en op dat van andere mensen, maar omdat veelal wordt gedragen wat in de mode is, wordt niet weerspiegeld wat type mens hij of zij is. Als deze dit wel zou doen, zou je in staat zijn om een soort van karakterlezing te doen uit de specifieke kleuren die men heeft gekozen. Ja, sommige mensen kunnen aura’s lezen, waarbij de kleuren aspecten van de persoonlijkheid weergeven.

Onderhand zal het de meesten van jullie niet zijn ontgaan dat veel zaken aan verandering onderhevig zijn. Het weer kan nauwelijks onopgemerkt blijven en het creëert zowel zeer aanvaardbare veranderingen, als in contrast een aantal extremen die voor zowel mensen als dieren veel ellende veroorzaken. Het dwingt hen vaak naar nieuwe gebieden te trekken en dit maakt allemaal deel uit van de natuurlijke krachten van de Aarde die plaatsvinden. Jullie hebben ernstige waarschuwingen gekregen omtrent watertekorten die al plaatsvinden, en het heeft geresulteerd in de noodzaak nieuwe antwoorden te vinden op eeuwenoude problemen, elke keer als er droogte is. Er wordt echter vooruitgang geboekt bij het vinden van een oplossing door water te gebruiken dat elk eiland en elke kustlijn omgeeft, maar dan op een manier die in uitvoering niet duur is.

De mensen die direct betrokken zijn bij dergelijke ontwikkelingen worden geholpen door “hierboven” zodat ze de juiste weg kiezen t.b.v. de mensheid. Door de hele geschiedenis heen hebben jullie zulke hulp gekregen en het is een manier om er voor te zorgen dat, terwijl jullie je ontwikkelen, jullie de ideeën en materialen krijgen die nodig zijn om te slagen. Het is een feit dat jullie veel meer hulp krijgen dan jullie je waarschijnlijk voor kunnen stellen. Het wordt jullie niet op een presenteerblaadje gegeven, aangezien jullie het zijn die eerst met ideeën moeten komen die ontwikkeling nodig hebben. Zoals jullie mogelijk weten werden vele zeer bruikbare ideeën bemachtigd door degenen die tegen jullie werken, en werd voorkomen dat deze gebruikt of ontwikkeld werden. Ze zijn echter niet verloren gegaan en bij de eerstvolgende gelegenheid zullen ze worden vrijgegeven.

Alle landen worden beïnvloed door de veranderingen die plaatsvinden en naarmate de tijd voortschrijdt hebben de jongere generaties meer invloed. In recente tijden hadden jullie de Indigokinderen die geboren werden op Aarde en dit is blijven doorgaan terwijl meer “geavanceerde” en wetende zielen arriveren. Waar het jullie evolutie betreft wordt jullie vooruitgang als Menselijk Ras altijd begeleid, maar het is aan jullie hoe snel jullie reageren op de stimulus die wordt gegeven. Het maakt het geven van voorspellingen moeilijk, tenzij deze natuurlijk van een meer Kosmische aard zijn.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit is zeker nodig te midden van zoveel verwarring en onzekerheid. Toch zal de weg uit dit alles plotseling veel duidelijker zijn, en zullen jullie ontdekken dat vooruitgang met horten en stoten plaatsvindt. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!