Home > > Mike Quinsey – 30 maart 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 30 maart 2018

Mike Quinsey

De trillingen nemen steeds sneller toe en sorteren al een merkbaar effect. Er bestaat een duidelijke verschuiving in de gemoedstoestand van de mensen, wat zich uit in een meer vredelievende benadering van de wereldgebeurtenissen. Het mededogen voor de behoeftige mens, die in arme omstandigheden verkeert, is toegenomen en de éénheid van het Menselijk Ras wordt ingezien en naar waarde geschat. Er is een samenkomen gaande van degenen die voorheen soms aartsvijanden zijn geweest. Eindelijk worden de vruchteloosheid van oorlog en de hiermee gepaard gaande gevolgen ervan als onacceptabel gezien waarbij er sprake is van een beweging richting wederzijdse samenwerking. Er dienen zich mogelijkheden aan voor het oplossen van oude problemen op een manier die voor alle betrokkenen acceptabel is.

De uitkomst zal in bepaalde mate afhangen van wie de veranderingen leidt, want als de juiste mensen hierbij betrokken raken, die van alle aspecten ervan op de hoogte zijn, dan kunnen acceptabele voorstellen worden gedaan waardoor iedereen tevreden is. Terwijl de Legioenen van het Licht steeds dichterbij de Aarde komen, zo heeft hun aanwezigheid ook steeds meer invloed op jullie handelingen. Het betekent dat naarmate de tijd verstrijkt, de negatieve energieën steeds minder invloed hebben en dat jullie meer gebeurtenissen, die vrede naar de Aarde zullen brengen, tegemoet kunnen zien. Het is absoluut zo dat er méér zielen op Aarde zijn die voor het Licht werken en zij hebben meer invloed dan hun voorgangers en ook de wil om te slagen, zoals lang geleden werd voorspeld.

De toename van het Licht zal verdergaan en gaat steeds sneller zodat de zaken veel sneller dan voorheen tot stand komen. Tegelijkertijd legt het de lang bewaarde geheimen van het duister en hun kwaadaardige praktijken bloot. Hoezeer zij echter ook hun best doen, ze zullen niet kunnen voorkomen dat de waarheid naar buiten komt, waarbij ze zullen zich nergens zullen kunnen verstoppen of onder de verantwoordelijkheid voor hun daden uit kunnen komen. Zelfs als ze de Aarde verlaten is aan gerechtigheid niet te ontkomen. Begrijp dat ze zich zowel op als buiten de Aarde voor hun daden zullen moeten verantwoorden. Criminelen denken vaak aan berechting te kunnen ontkomen, maar ze zullen zich nergens kunnen verbergen dus daarover hoeven jullie je geen zorgen te maken. Het zal eerlijk gaan en bedoeld om hen te rehabiliteren waarbij dit tot in navolgende levens zal doorgaan totdat de lessen zijn geleerd. Het is daarom niet juist om het te zien als een straf.

Het is uiteraard zo dat wanneer een ziel ontwaakt en om zo maar te zeggen “een nieuwe bladzij omslaat”, de karmische uitkomst kan worden verminderd, maar dan dienen er nog steeds lessen te worden geleerd. Soms kan karma kwijtgescholden worden dus is het aan de ziel om, zodra de fout wordt ingezien, de zaak recht te zetten. Het houdt eveneens in dat ervoor wordt gezorgd dat de ziel het Licht erkent en laat zien dat de wil aanwezig is om te veranderen, waarna alle hulp die mogelijk nodig is, beschikbaar zal zijn. Als zielen van vrije wil zijn alleen jullie voor je daden verantwoordelijk, en om de waarheid ervan te begrijpen. Dit is essentieel om spiritueel te kunnen groeien en om op die manier herhaling te kunnen voorkomen, waarbij het een terugbetalen is voor karma dat heeft geresulteerd in het beschadigen van anderen. Het is een feit dat wanneer een ziel het Licht heeft gezien, deze soms een transformatie ondergaat waarbij het karakter volkomen verandert.

Er staat jullie een grootse toekomst te wachten en binnenkort zal deze serieus van start gaan aangezien een aantal belangrijke veranderingen jullie het Nieuwe Tijdperk in zullen stuwen. Uiteindelijk zullen jullie je leven niet meer hoeven te delen met degenen die jullie je rechten zouden blijven ontzeggen, omdat ze zullen worden verwijderd om daar te worden geplaatst waar ze zich niet langer in jullie leven kunnen mengen. Dit zal vanaf dat moment zorgen voor een vreugdevolle en bevredigende ervaring omdat jullie vanaf dan aanmerkelijk vooruit zullen zijn gegaan. Dus jullie hebben alles te winnen door jezelf toe te leggen op de taak die voor je ligt en laat daarbij niets je van je pad naar Ascentie afhouden. Jullie zijn, vanaf toen je voor de eerste keer op pad ging, van ver gekomen en nu komt dit eindelijk ten einde omdat jullie op de hogere Lichtdimensies afstevenen.

De beste benadering die je op dit moment kunt hanteren is, wanneer dat mogelijk is, te negeren wat er rondom je heen gebeurt en je op je eigen ontwikkeling te concentreren in de wetenschap dat alles goed zal komen. Jullie geduld zal ruim worden beloond en jullie zullen ontdekken dat alle verwachtingen bewaarheid worden. De uitkomst van Ascentie is zowel eerlijk als rechtvaardig aangezien alle zielen een gelijke kans hebben om hun trilling te verhogen en niemand verloren raakt. Jullie volgende fase in je ontwikkeling is zorgvuldig gepland, zodat jullie vooruitgang zich op een goed geordende manier aandient, waarbij iedere ziel naar eigen vermogen wordt geholpen. Het is uiteraard zo dat sommige zielen meer tijd nodig hebben om de geleverde informatie te verwerken, dus bewegen jullie je op je eigen snelheid vooruit en verwacht niemand méér van je dan waartoe je in staat bent. In werkelijkheid bestaat er geen tijd zoals jullie die kennen, omdat alles in het “nu” plaatsvindt.

Het moet jullie wel vreemd lijken dat jullie huidige realiteit, hoewel het allemaal heel echt lijkt, een soort droomstaat is. Het is allemaal het gevolg van gedachtenkracht en zelfs nu al heeft het Menselijk Ras een hand in het manifesteren van de veranderingen. Waar jullie je energie op richten zal de aard bepalen van de veranderingen in jullie huidige omstandigheden. De strijd tussen het Licht en het duister gaat door, maar omdat de trillingen zich verhogen, bezitten de negatieve energieën niet langer die mate van macht die ze hadden voordat het Nieuwe Tijdperk van start ging. Het duister is als een tandeloze Tijger, ze klinkt vervaarlijk maar vormt voor de Mensheid niet meer het gevaar dat ze voorheen is geweest. Velen van hen beseffen: “het spel is uit” en proberen voor berechting te vluchten om te voorkomen dat ze verantwoording moeten afleggen voor hun misdaden tegen de Mensheid. Dit zal volkomen zinloos zijn omdat iedere ziel zich uiteindelijk voor zijn/haar daden zal moeten verantwoorden, maar zoals al eerder werd gezegd niet op een manier die straf inhoudt maar in de vorm van hulp bij het overwinnen van hun negativiteit.

Realiseer je, in het geval van persoonlijke relaties, eveneens dat jullie bij elkaar zijn gebracht omdat je elkaar iets te bieden hebt. Een relatie die beladen is met problemen is een manier om je geduld en kracht te testen, maar alle ervaringen zijn opgezet zodat alle betrokkenen ervan kunnen leren. Sommigen betwijfelen dat jullie ervaringen voor het grootste deel zijn gepland en op een manier zijn gecreëerd zodat je alle mogelijkheden krijgt om er je voordeel mee te doen zodat je niet opnieuw hetzelfde hoeft te ondergaan. Met jullie vrije wil is het echter mogelijk dat je van je pad wordt afgeleid om als gevolg daarvan méér karma op te doen, wat betekent dat je dergelijke ervaringen opnieuw moet ondergaan. Vanuit jullie gezichtspunt kan dit ingewikkeld lijken en zelfs onwaarschijnlijk, maar jullie kunnen er gerust op zijn dat jullie Gidsen je zullen inspireren om je levensplan te volgen. Blijf niet hangen in het verleden want dat is voorbij en maakt plaats voor nieuwe energieën om hun plek in te kunnen nemen. Hiermee gepaard gaat alles dat positief is en uiterst welkom omdat jullie door de hogere trillingen worden omhooggetild. Jullie hebben de voordelen die in je richting komen verdiend, en jullie zullen daadwerkelijk niet lang hoeven te wachten voordat deze zich manifesteren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en iedere ziel heeft diezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!