Home > > Mike Quinsey – 2 maart 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 2 maart 2018

Mike Quinsey

Lieve Vrienden,

Opnieuw stuur ik jullie korte weergaven door uit een bericht van Kryon, weergaven waarvan ik denk dat iedere ziel hierbij gebaat is. Het geeft duidelijke aanwijzingen over hoe deze nieuwe cyclus te benaderen om hier zoveel mogelijk profijt uit te kunnen halen. Jullie zijn nu nagenoeg bevrijd van de aandacht en inmenging van het duister, dus grijp deze kans met beide handen aan waarbij succes volledig is verzekerd.

Gezien de opmonterende informatie die zich nu via de boodschappen van Kryon aandient, is het duidelijk dat zo nu en dan meer onthullingen worden gedaan om onze vooruitgang te ondersteunen, zodat we ons bewust zijn hoeveel nog meer ons, samen met onze nieuwe vermogens, zal worden geschonken. Sommige informatie, zoals de volgende, is dermate belangrijk dat ik het gevoel heb dat het essentieel is om zoveel mogelijk zielen de kans te bieden om de hoogtepunten van zijn bericht in ieder geval te lezen. Het is duidelijk dat we ons sinds 2012 in een nieuw paradigma bevinden dat ons de vrijheid en de “toestemming” biedt met ongekende snelheid vooruit te gaan, zonder angst en met de volledige ruggensteun van degenen van het Licht. Ik ben er zeker van dat de meeste zielen de kans grijpen om hun toekomstige vooruitgang in eigen hand te nemen, in de wetenschap dat hun Gidsen hen, als dat nodig is, bij zullen staan. Het Nieuwe Tijdperk is nu duidelijk van start gegaan en het is aan ons als mensen om de controle over onze toekomst in eigen hand te nemen, omdat wij zelf bepalen welke richting we op gaan en wijzelf kiezen wat we op ons pad naar Ascentie aan ervaringen nodig hebben.

Om de uittreksels eenvoudiger te kunnen lezen, heb ik sommige kleine gedeelten opnieuw geformuleerd zodat deze samenvloeien zonder de oorspronkelijke intentie of betekenis te verliezen.


Uittreksels van de Kryon-boodschap: “Het stoppen van de veroudering van het Lichaam”.

“Vonken” zijn, aangezien ze dat mogen doen, de dingen die je aansporen informatie te zoeken, en die komt via intuïtie. Er bestaat een nieuw paradigma dat geen gebruik maakt van gereedschappen die van de oude energie zijn en er bestaat een nieuwe frequentie waar je je op kunt afstemmen, bijvoorbeeld door te zeggen: “Ik laat nieuwe dingen binnen komen”. Je begint nieuwe inzichten te krijgen door te zeggen: “Ik heb de controle over mijn leven en heb geen autoriteit nodig om “Ja “of “Nee” tegen iets te zeggen. waarbij ik een realiteit kan creëren die helemaal van mij is”. Er is een samenvloeiing van energie die de zaken versoepelt. Zeg “Ik ben vrij, ik heb de regie over wie ik ben en stop het verouderen van mijn lichaam, we gaan het anders doen en ik heb de regie. Jullie zijn leeftijdloos en kunnen de veroudering nu stoppen, spreek je cellulaire structuur aan. Begrijp dat jij de baas bent en dat jij de leiding hebt. Er bestaat op deze planeet geen grotere kracht dan het bewustzijn van de Mensheid. Jullie kunnen je karma loslaten omdat jullie de controle over dit soort zaken bezitten. Laat het volledig los en zeg: “Ik ben in staat mijn eigen realiteit te controleren en ik laat mijn karma los”. God heeft ons niet hier gebracht om te lijden – er is voor jullie helemaal geen reden om een oude energie van lijden opnieuw te scheppen om vooruitgang te boeken. God is liefde, God is binnenin jullie – lijden is door de mens gecreëerd. Jullie vragen je af of het goed is een klein beetje te lijden? Nee! En het aangeborene en het Hogere Zelf zullen jullie vertellen dat lijden zal worden vervangen door Vreugde. Ze zullen jullie vertellen dat het afkomstig is van een oude energie. Zeg: “geen lijden meer voor mij” en laat je intuïtie je dit duidelijk maken. Er is voor jullie absoluut geen reden een oude energie van lijden te creëren om als oude ziel vooruit te kunnen gaan. Doe vanaf dit moment je proclamaties: Ik laat mijn karma los, Ik heb de regie, ik heb nu geen karma meer dat slechte dingen in oude zielen oproept”. Begin je te begrijpen wie de controle in handen heeft? Dat zijn jij en je Hogere Zelf omdat jullie beide de Vonken geleiden, hetgeen jou de toestemming en het bewustzijn geeft om je eigen realiteit te veranderen. Er zijn mensen die beweren dat alleen God hiertoe in staat is en daar kan ik mee instemmen. Te zeggen dat “jij God bent” zou godslastering zijn, maar vanaf vandaag zal een nieuwe energie de algemene mantra van oude zielen worden, zeg “binnenin mij bevindt zich een deel van de Schepper dat altijddurend is en dat ik zal volgen – de God binnenin mij, die puur is en het enige dat ik bezit. Ik heb de controle via de intentie om naar deze stem te luisteren en dat te zijn waarvan ik weet dat het in lijn ligt met de Bron van de Creatie, die in mij bestaat en tot mij spreekt en die de reden is dat ik niet veel ouder meer wordt, omdat ik het karma heb losgelaten en de regie in handen heb.”

De vonk van de Openbaring van Familie – de Spirituele Familie, is zuiver en voor altijd en het kan zijn dat deze geen deel uitmaakt van je Biologische Familie. Ik wil graag dat jullie overeind komen om haar te vinden, omdat het jullie leven zal veranderen, het zal de zaken gemakkelijker maken, het zal welwillendheid creëren in jullie controle over je eigen leven, omdat jullie een familie bezitten die jullie kent en die van jullie houdt en die ook hun innerlijke Creatieve Bron volgt waarbij jullie de God in dit familielid zouden kunnen zien om die ook in jezelf te erkennen. Dat is de familie en als je het geluk hebt om dit ook binnen je biologische familie te hebben dan heb je zoveel geluk dat dit geen toeval is; ze werden hier naar toe gebracht zodat ze zouden weten dat hun Moeder of hun Vader, of Zusters of Broers iets hebben waardoor ze gemotiveerd raken om het in jou te zoeken. Oude zielen komen niet noodzakelijk met andere oude zielen binnen. Jullie beginnen de regie te hebben over het Licht, zijn klaar om vooruit te gaan en ontsteken het Licht met de Vonk en weten dat het alles omtrent jullie kan controleren. Zeg: “lieve Akasha, Lieve Hoger Zelf, Geliefde Aangeborene, Lieve lichamelijke Structuur, luister, er is in mij geen sprake van angst voor verlichting omdat ik me nu in een energie bevindt die me ondersteunt in plaats van een energie die zich tegen me keert, de angst behoort toe aan de oude energie, niet aan deze energie – Ik ben vrij”.


EINDE VAN HET UITTREKSEL VAN DE BOODSCHAP VAN KRYON.

Dank je dat je de tijd hebt genomen om deze uittreksels te lezen, waarbij het uiteraard zo is dat de volledige boodschap sommige aspecten ervan zal verduidelijken. Op bepaalde momenten voeg ik voortdurend de beste van Kryon’s boodschappen toe aan mijn persoonlijke lijst, dus je bent vrij mij om een kopie te vragen. Kryon is via Lee Carroll een productieve spreker en wanneer hij op tournee is, is het niet eenvoudig om het aantal mooie boodschappen dat via hem afkomstig is, bij te houden.

Weet dat we, sinds we het Markeringspunt van 2012 zijn gepasseerd, de toekomst met succes in eigen hand hebben gelegd, waarbij we niet alleen veel meer zeggenschap hebben over hoe we vooruit gaan, maar eveneens hoe snel dit gebeurt. De “Sphere Alliance” is eveneens in ons Zonnestelsel gestationeerd en heeft nu toestemming om zelfs nog dichterbij te komen waarbij ze onze vooruitgang direct kunnen overzien. Zij zullen ervoor zorgen dat de keuzes die we maken stand houden en dat andere groepen of entiteiten niet in staat zijn zich in de uitkomst van de gebeurtenissen te mengen of deze te veranderen. We bezitten de gouden kans om de toekomst op te zetten op een manier die wij acceptabel achten en om onze eigen dromen te vervullen.

Zonder twijfel beginnen belangrijke veranderingen op Aarde plaats te vinden en we zullen gaan zien dat deze positief en verwelkomend zullen zijn. De nieuwe energieën zullen veranderingen tot stand brengen die niet kunnen worden voorkomen en deze zullen ons het “Beloofde Land” binnenbrengen.

Deze boodschap komt hoofdzakelijk via mijn Hogere Zelf, en ik laat jullie achter met liefde en zegeningen.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!