Home > > Mike Quinsey – 23 maart 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 maart 2018

Mike Quinsey

Er speelt zich nu al geruime tijd veel achter de schermen af, en als er iets is toegenomen dan is dat het verwijderen van degenen van het duister om er op die manier voor te zorgen dat de noodzakelijke veranderingen zonder inmenging verder kunnen gaan. Lange tijd werden de zaken zodanig gevormd zodat zij deze de gebeurtenissen konden beïnvloeden en in ‘hun’ voordeel konden worden verdraaid. Die dagen zijn bijna voorbij en zij vormen niet langer de macht die ze voorheen zijn geweest. In de tussentijd werd geen kans onbenut gelaten om een web van Licht te creëren, een web dat op het geschikte moment zal worden geactiveerd. Er heeft zich méér ondersteuning voor de Lichtwerkers aangediend en de invloed ervan zal helpen de veranderingen te versnellen.

Jullie hebben mogelijk opgemerkt dat er over het algemeen een beweging gaande is die afstand neemt van de dagen van “bloed en pijn”, en op elk niveau is er bij de implementatie van de veranderingen nu sprake van een meer vredelievende benadering. Het is een grote uitdaging geweest om de activiteiten te overwinnen van hen die hun grip op het oude willen behouden waarbij ze alles in het werk hebben gesteld om vooruitgang tegen te houden. Ze kunnen dit echter niet stoppen en het is verordonneerd dat het Nieuwe Tijdperk het oude door iets nieuws zal vervangen en ook dat een systeem zal worden opgezet dat op liefde en compassie is gebaseerd. Jullie zullen een eerlijker samenleving zien ontstaan, die zal worden geleid door degenen die hun toewijding aan de vestiging van het Licht, in alle vormen van bestuur, hebben bewezen.

De veranderingen betekenen een grote uitdaging, maar die zielen die de mensheid vooruit dragen hebben een sterke wil en worden gesteund door de legioenen van het Licht. Zij kunnen niet falen in het bereiken van succes en de resultaten van hun inzet zullen te zijner tijd bekend worden. Over de hele wereld vinden veranderingen plaats die op het eerste gezicht chaotisch zouden kunnen lijken, maar wat jullie niet kunnen zien is het complete plaatje alsmede de noodzaak van wat er gebeurt. Wees gerust dat alles goed vordert en het zal niet lang meer duren voordat jullie verder worden ingelicht over wat er gaande is. De geheimhouding omtrent werk, zoals dat wat op Antarctica nog steeds bezig is, zal niet veel langer kunnen worden volgehouden. Het is deel van jullie geschiedenis en als zodanig zouden jullie het recht moeten hebben te weten wat er gaande is.

Wanneer de zaken meer in de openheid kunnen worden besproken en jullie je ware geschiedenis mogen kennen, dan zullen jullie klaar zijn om je Galactische voorouders te ontmoeten. De belemmering die dergelijk bezoek voorkomt is nu bezig te worden opgeheven en jullie zullen niet veel langer meer hoeven te wachten om hen te kunnen ontmoeten. Ze komen in liefde en met de volledige intentie om jullie steun en hulp te geven om jullie vooruitgang richting Ascentie te helpen versnellen. Onderhand zouden jullie moeten beseffen dat jullie “afgeschermde levens” hebben geleid omdat het duister jullie met opzet bij de waarheid van wie jullie werkelijk zijn vandaan heeft gehouden, maar dit is nu bezig te veranderen. Jullie betreden een periode waarin de mens eist de volledige waarheid te kennen en waarin de mens wordt toegestaan om vooruitgang te boeken in plaats van te worden tegengewerkt.

Al terugkijkend zijn er vele momenten geweest waarop jullie door de Lichtkrachten werden geholpen maar toch hebben jullie weinig tot geen weet van hun inmenging. Net zo vaak, zo niet vaker, hebben ze daden voorkomen die jullie vooruitgang danig zouden hebben vertraagd. Degelijke ingrepen zijn, omdat jullie het kantelpunt 2012 zijn gepasseerd, gerechtvaardigd en toegestaan en nu worden jullie méér dan ooit beschermd. Sterker nog; vele andere beschavingen hebben hun hulp, op welke manier dan ook, aangeboden om ervoor te zorgen dat jullie veilig Ascentie bereiken. Sommigen van deze hoogontwikkelde Wezens zijn de behoefte aan een fysiek lichaam als zodanig overstegen, maar kunnen wanneer dat nodig is in een meer etherische vorm verschijnen. Dergelijke Wezens bezigen een geaccepteerd spiritueel gebruik, waarin zij die gevorderd zijn altijd die zielen die hen achterop komen zullen helpen.

Laat het onder jullie vrienden bekend zijn dat het nu tijd is voor duidelijke taal, omdat de waarheid omtrent jullie werkelijke geschiedenis langzaam maar zeker naar buiten komt. Het zal laten zien dat jullie spiritueel gezien zijn gegroeid ondanks het feit dat jullie lange tijd behoorlijk werden uitgedaagd. Niet alleen een dergelijke test te overleven is een bewijs van jullie vastberadenheid om te evolueren, ongeacht de belemmeringen die jullie hebben ervaren. Jullie zijn allemaal stevig beloond en velen van jullie zijn met sprongen vooruit gegaan. Jullie zijn de Wegbereiders en zullen worden geprezen voor het overwinnen van alle obstakels op jullie pad. Door jullie succes is het voor anderen gemakkelijker geworden om te volgen.

Jullie zijn de uitverkorenen die niet alleen het einde van het vorige tijdperk hebben meegemaakt, maar jullie vorderen nu ook het Nieuwe Tijdperk, dat veel aangename verrassingen voor jullie in petto heeft, binnen. Niet iedere ziel is klaar om te ascenderen, maar iedereen zal voordeel behalen uit het ervaren van de hogere trillingen. Het zal jullie evolutie helpen versnellen en de ervaringen zullen jullie op betere tijden hebben voorbereid. Wat je niveau van inzicht ook is, jullie hebben met de toenemende trillingen veel méér vooruitgang geboekt. Zelfs nu al hebben jullie bewijs van hoe snel dit van invloed is op het Menselijk Ras. Zoals voorheen het idee om, als oplossing van geschillen, oorlog te voeren algemeen was geaccepteerd, heerst er nu een nieuwe mentaliteit die de waarde van vredelievende samenwerking onderkent en dit zal zo blijven. Jullie zijn werkelijk vooruit gegaan en de winst die jullie hiermee behalen zal uiteindelijk resulteren in wereldvrede.

Het Menselijk Ras heeft een grote stap vooruit gezet en dit zal gewin opleveren wat de mens een nieuw tijdperk binnen zal leiden. Het zal een tijdperk zijn waarin hebzucht en corruptie zijn uitgeroeid en rijkdom meer gelijkwaardig over iedereen is verspreid. De identiteit van de meeste mensen in armoede zal worden vastgesteld en aan hen zal hulp worden geboden om hun omstandigheden, die vaak het gevolg zijn van oorlog, te overwinnen. Degenen die dergelijke situaties in stand houden doen dit meestal voor eigen gewin en zijn aan geen van beide tegenstanders loyaal. Ze zullen met beide even gemakkelijk omgaan en uit de geschiedenis zal blijken dat oorlogen zelfs zijn gestart alléén voor de winst en niet om een andere reden, zonder acht te slaan op het verlies aan levens. Jullie zijn nu wijzer geworden en binnenkort zal het profiteren van alles dat verband houdt met oorlog niet langer mogelijk zijn. Verdediging blijft uiteraard veel langer van kracht vanwege de verwachte dreiging van Buitenaardsen, waar er in werkelijkheid helemaal geen dreiging bestaat.

Ongeacht de zaken op aarde bevindt jullie nabije toekomst zich in een veranderingsproces, want zij die in staat zijn om jullie hier binnen te stuwen zijn nu actiever dan ooit; jullie zouden met grote stappen vooruit moeten gaan. Dat is hoe de toekomst eruit ziet en wanneer dat gebeurt hangt voor het grootste deel van jullie zelf af, aangezien jullie dienen te laten zien dat je er klaar voor bent. Dus van de buitenkant zullen jullie van deze veranderingen nog weinig bewijs zien, hoewel alles zich in een voortdurende staat van verandering bevindt en beweegt op een niveau waar jullie het naartoe kunnen brengen. Wat de toekomst betreft hebben jullie méér invloed dan je denkt, maar het is een veelbelovende toekomst omdat velen van jullie voor het Licht zijn ontwaakt en meehelpen de trillingen te verhogen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en iedere ziel heeft diezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!