Home > > Mike Quinsey – 6 april 2018

Mike Quinsey – 6 april 2018

Mike Quinsey

Lieve Vrienden, tussen mijn bestanden vond ik de volgende boodschap en met het oog op de periode van verandering die we net zijn binnengegaan is dit bericht meer dan ooit van toepassing, omdat het ons een heldere kijk geeft op wat we in de nabije toekomst mogen verwachten.


RAAD VAN ANDROMEDA, 27 NOVEMBER 2011.
Vragen aan de Raad van Andromeda.

Hoe zal de bevolking van de Aarde veranderen wanneer we nieuwe 4D-mensen worden?
ANTWOORD: het meest belangrijke dat men dient te beseffen is dat de transformatie, de overgang van 3D naar 4D, van 3D mens naar 4D mens, een vloeiend, “naadloos” en “pijnloos” proces zal zijn. Deze ervaring zal een eenvoudige transformatie van de cellulaire structuur inhouden, van het tragere, meer dichte en zwaardere 3D trillings-lichaam dat jullie vandaag de dag bezitten - naar een hogere, snellere en lichtere 4D trillingssnelheid. Jullie zullen een lichaam hebben dat groter is, letterlijk lichter als het gaat om massa, gewicht en dichtheid, ongeveer één tiende van wat jullie nu wegen. Vergeet niet dat de moleculaire structuur van jullie lichaam op celniveau daadwerkelijk zal veranderen. En dan moet je denken aan uit kristal bestaande moleculen. De wanden van jullie huidige 3D cellen zullen transmuteren in wanden die uit kristal bestaan. Jullie 4D lichaam zal bestaan uit kristallijne moleculen en niet langer uit koolstofmoleculen. De kern, het centrum van elke cel, zal met licht worden gevuld. Jullie 4D lichamen zullen werkelijk bijzonder doorschijnend zijn. Dit is de natuurlijke staat van de 4e dimensie, de 4e dichtheid.

Iedereen zal relatief groot zijn en slank van postuur. Dit is simpelweg de aard van een kristallijnen cellulaire structuur. Jullie zullen tevens “lichter” zijn, in termen van doordrenkt zijn met licht, niet ondoorschijnend zoals jullie nu zijn, ook niet volledig doorschijnend maar behoorlijk doorschijnend. Jullie kinderen zullen eveneens transformeren. Maar in termen van uiterlijke leeftijd zullen ze zich als jongvolwassenen ontwikkelen, alleen nu langs de voor de mens van de 4e dimensie aangepaste, normale “tijdlijn” van duizenden jaren. Voor de meeste volwassenen die er gedurende deze tijd van verandering voor kiezen om op Aarde te verblijven, geldt dat de uiterlijke leeftijd ergens tussen de 32 en 35 jaar oud zal liggen. In termen van grootte zal, ter vergelijking, een gemiddelde 3D-man ongeveer 2 meter 10 groot zijn, wat de gemiddelde hoogte is voor een 4D-man. Een 3D vrouw van 1,60 tot 1,70 zal waarschijnlijk in een 4D leven ongeveer 1,85 zijn. Een gemiddelde Aardse 4D-man zal in Aardse termen ongeveer 4,5 tot 6,8 kilo wegen. Een gemiddelde Aardse 4D-vrouw zal rond de 2,3 tot 3,2 kilo wegen. Iedereen zal relatief gezien goed verzorgd, groot en slank van postuur zijn. Nogmaals; dit is te danken aan de aard van het hebben van een lichaam dat is opgebouwd uit een kristallijnen cellulaire structuur. In termen van algemene gezondheid, zullen 4D-mensen gezond zijn, bijzonder gezond, gevuld met Licht. Met jullie zonnestelsel en de migratie van de Aarde naar de 4e dimensie-zone in de ruimte tezamen, zullen 3D-ziekten allemaal letterlijk zijn uitgebannen.

Wanneer we zo gezond zullen zijn en met het verdwijnen van 3D Aardse ziekten, hoe lang zullen we dan als 4D Aardemensen leven?

ANTWOORD: Jullie zullen blij zijn met dit antwoord. Doorgaans leven menselijke wezens op Aarde, volgens jullie tijdmeting van vandaag de dag, een 4D leven van minimaal 6000 jaar – tot – een maximum van 10.000 jaar. Jullie dienen daarbij te begrijpen dat er, vanaf de 4e dimensie en hoger, in iedere dimensie 12 octaven van bewustzijn en leren bestaan. Er valt veel te ervaren. Vergeet alsjeblieft niet dat deze aantallen in jaren worden gebruikt om jullie een schatting te kunnen geven die gebaseerd is op de hedendaagse tijdmeting van de Aardse mens. Besef ook dat de manier waarop jullie op Aarde vandaag de dag de tijd meten zal veranderen wanneer de Aarde eenmaal een volledige 4D-planeet is geworden. Op de klok kijken, tijd meten en het ervaren van tijd zal nagenoeg helemaal verdwijnen. In ieder geval zullen jullie zeer, zeer lange levens leiden voordat jullie je naar 5D, de 5e dimensie, vooruit bewegen. Oorspronkelijk stond het daadwerkelijke begin hiervan gepland voor 20 Januari 2014.

We begrijpen het volledige herstel van de lichamelijke gezondheid. Maar dan is opnieuw de vraag: hoe gaat dat met mensen met autisme, een geestelijke beperking, syndromen en mensen die geestelijk gestoord zijn?
ANTWOORD: Ik begrijp de ernst van dit onderwerp terdege. Het “medische/gezondheids-team aan boord van de belangrijkste biosfeer zal die mensen, die moeite hebben zich aan de verschillen in het 4e dimensionale leven aan te passen, helpen, bijstaan en van advies dienen, en dat geldt tevens voor datgene dat we als ernstige psychiatrische, diep emotionele problemen, shock of trauma zouden beschouwen, of mensen met autisme, krankzinnigheid, syndromen, en verschillende gradaties van geestelijke ziekten. Mensen met deze aandoeningen, waarover jullie je met recht zorgen maken, hebben de mogelijkheid om ervoor te kiezen (of een verantwoordelijke partij kiest voor hen) hun fijnstoffelijk bewustzijn, waar deze zaken zijn ondergebracht - wat we “het verstand” noemen - te helen. Begrijp alsjeblieft dat dit letterlijk een kwestie is van spirituele trilling, en het “medische/gezondheids-team in de primaire biosfeer, of elke andere van de overige 11 biosferen onder vlag van de Andromedaanse Raad, die zijn gestationeerd binnen het zonnestelsel van de Aarde, deze teams kunnen gebruik maken van verschillende resonerende sonische frequenties, evenals technieken om het ‘disfunctioneren” te verzwakken, aan te passen en te corrigeren en de verbroken verbindingen van de fijnstoffelijke “bedrading” in het brein van deze mensen te herstellen. Er bestaat een variëteit aan modaliteiten die kan worden ingezet bij het helpen genezen van deze mensen. Zij zijn te genezen. Er zal na het “medische” werk, waarin de afstemming opnieuw wordt gedaan en voltooid, wat therapie, een beetje extra zorg en liefdevolle aandacht nodig zijn. Met deze mensen zal het, net als met iedereen, goed gaan.

Als onze huidige lichamen naar nieuwe 4D-lichamen transformeren, en jullie hebben gezegd dat 3D-ziekten zullen worden uitgebannen, hoe zit het dan met degenen onder ons met slechte of geen tanden, verschillende syndromen, spierdystrofie, ALS, hersenverlamming, of met die mensen met psychische ziekten, degenen onder ons die van diverse Golfoorlogen en oorlogen in Afghanistan zijn teruggekomen en die handen, vingers, armen en benen missen? Hoe moet dat dan met ons allemaal?
ANTWOORD: Het vrouwelijke Hoofd Medische Dienst van de biosfeer van de Raad van Andromeda antwoordt hierop: “Veel mensen hebben een vraag als deze gesteld. Ja, transformatie van jullie 3D-lichaam naar een 4D lichaam zal de bestaande kwalen en alle ziekten doen verdwijnen en jullie lichamen met geboortedefecten, verschillende syndromen, verlies van ledematen, slechte of missende tanden, gehoorbeschadiging of slechte ogen en ouderdom – dit zal allemaal worden verholpen. Nogmaals, jullie worden getransformeerd. Jullie zullen een volledig, compleet en gezond lichaam hebben.

Wat bedoelen jullie met we bewegen ons verder naar 5D, naar de vijfde dimensie – wanneer gaan we dan dood?

ANTWOORD: Nee, nee jullie begrijpen het niet goed! Dat is het punt. Jullie gaan niet dood. Onthoud dat vanaf de vierde dimensie en verder omhoog tijd niet bestaat. Daar ervaren jullie geen tijd. En mensen, bewoners van de Aarde die een 4D-leven leiden gaan niet dood. Iemand kan ervoor kiezen om in buitengewoon bijzondere omstandigheden te worden “uitgeschakeld“, maar dit komt maar zeer, zeer zelden voor. Wanneer een 4D-mens op het punt geraakt dat hij of zij 6.000 tot 10.000 jaar oud is, wanneer hij of zij vindt dat er genoeg is geleerd en dat hij of zij genoeg aan de samenleving heeft bijgedragen dan kiest die persoon er simpelweg voor om verder te gaan om een transitie naar 5D, de 5e dimensie, te maken – een ietwat hoger trillingsniveau van bewustzijn. Voor een nieuwe serie uitdagingen en een nieuwe reeks leerervaringen. Het betreft een transitie, een verandering in trilling. Deze transitie van 4D, de vierde dimensie, naar 5D, de 5e dimensie, betreft eenvoudigweg een beweging naar een hogere trilling en grotere vermogens – wanneer voor hem of haar de tijd daar is. Verder zijn de vermogens die iemand heeft wanneer hij/zij een 5D-mens is geworden maar een paar gradaties hoger dan de grootste vermogens van 4D. In ieder geval gaat het vooruit bewegen van één dimensie naar de volgende enkel en alleen om het opdoen van ervaringen, waardoor vele, vele zaken worden geleerd om vervolgens de eenvoudige keuze te maken jezelf verder te bewegen, om te veranderen. Je gaat niet dood – ik herhaal – “ je gaat niet dood”, maar ervaart een transitie naar een nieuw, lichter lichaam.

EINDE BOODSCHAP


Ik voel me behoorlijk opgewonden wanneer ik denk aan de veranderingen die gaan komen. Slechte gezondheid en dood zullen verdwijnen en we zullen van alle voordelen die het Nieuwe Tijdperk ons kan brengen, kunnen genieten. De Andromedanen vormen één van de 4 belangrijkste groepen Buitenaardsen die nauw met ons en onze ontwikkeling verbonden zijn.

Het is bijzonder fijn om te weten dat ons pad naar de toekomst al vast ligt. Het mag dan nu nog buiten ons gezichtsveld liggen, maar het wacht op onze komst. Het Licht op Aarde neemt toe en neemt afstand van alles dat van de lagere trillingen is. Denk positief en help mee de hogere trillingen en onze vredige toekomst zo snel mogelijk te manifesteren.

In Liefde en Licht,
Mike Quinsey.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!