Home > > Mike Quinsey – 29 november 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 29 november 2019

Mike Quinsey

Jullie zouden je nu inmiddels bewust moeten worden van het veranderende patroon van de energieën van het Nieuwe Tijdperk, ze dringen steeds sterker dan ooit tevoren in alles door. Het maakt niet uit hoeveel mensen vasthouden aan hun oude gewoonten, de voorwaartse beweging van verandering raakt stevig verankerd. De mensen zijn zich ervan bewust geraakt dat hun vrijheid zodanig wordt gecontroleerd en ingeperkt dat ze niet bij machte zijn hun eigen dromen volledig ten uitvoer te brengen. Misschien is wel het belangrijkste aspect de vrijheid van meningsuiting die essentieel is voor een groeiende beweging die vrijelijk zijn mening tot uiting wenst te brengen. Wees ervan verzekerd dat wij jullie aan onze zijde van de sluier in alles aanmoedigen om aan te dringen op de veranderingen die jullie zullen helpen je gekozen pad onverstoorbaar te vervolgen. De tijd voor echte veranderingen is aangebroken en dit kan niet worden teruggedraaid, waarbij dit vooral geldt voor Moeder Aarde, wiens werking nu al voelbaar is.

Jullie toekomst is er een die altijd al werd voorzien en om die reden bereiden jullie je nu op Ascentie voor. Voor elke ziel bestaat er de mogelijkheid om vooruitgang te boeken, en niemand zal kunnen zeggen dat hij of zij die kans heeft gemist, omdat jullie allemaal een vrije wil bezitten. Aan onze kant zorgen wij ervoor dat iedereen elke kans krijgt geboden om te kunnen evolueren, maar tegelijkertijd zetten we mensen niet onder druk om dit te doen. Alle denkbare informatie die jullie zoeken, zal ergens op je computer worden gevonden, ook al zijn er diverse links voor nodig. De individuele vooruitgang hangt uiteraard af van hoeveel je met elke incarnatie op je hebt genomen, waarbij je dient te beseffen dat dit nooit meer mag zijn dan je aankunt. Het heeft ook geen zin om méér op je te nemen dan je aankunt, omdat niemand streefdata krijgt opgelegd waarnaar, wat ontwikkeling betreft, dient te worden gestreefd.

We beseffen dat het moeilijk is om ontwikkelingen op de voet te volgen omdat er zoveel om jullie heen gaande is, maar focus je op wat voor jou belangrijk is omdat jullie toekomst op het spel staat. Inmiddels zou je enig idee moeten hebben van wat je kunt doen om vooruitgang te boeken en je eraan te houden zonder je gekozen pad te verlaten. Denk groots, want in werkelijkheid ben je, zoals je bent, heel goed in staat bent om welk doel je jezelf ook mag stellen, te bereiken, maar wees daarbij uiteraard wel realistisch, en je kans op succes zal dan aanzienlijk worden vergroot. Aan het andere eind van je reis wachten jullie vele herenigingen met die zielen die jou kennen en incarnaties met je hebben doorleefd. Ondanks het verstrijken van de tijd blijven deze sterke banden bestaan, waarvan vele familiebanden zijn, familie met wie je misschien vele levens samen hebt doorgebracht.

Het is belangrijk om te onthouden dat, zodra je terugkeert naar de hogere rijken, de meeste van je eigen herinneringen zullen terugkeren. Tegenwoordig hebben veel mensen maar weinig of helemaal geen herinnering aan eerdere incarnaties, maar deze levens hebben nog steeds invloed op je huidige leven. Je kunt karaktereigenschappen en vaardigheden van het ene leven naar het andere meenemen als het de behoefte aan bepaalde ervaringen dient en het je helpt je levensplan te vervullen. Begrijp dat er geen ervaringen aan je worden opgedrongen, zelfs niet die om karmische redenen. Er zijn momenten waarop je accepteert dat bepaalde ervaringen nodig zijn voor je ontwikkeling, ervaringen die je op andere momenten niet wenst te ervaren. Inzicht in jezelf helpt je te accepteren dat andere zielen ook zijn zoals jij en eveneens een levensplan hebben dat vóór incarnatie werd aanvaard. Dergelijke ervaringen zijn er om je te helpen verheffen en zijn er ook vaak om eerdere misstappen goed te maken. We moeten echter benadrukken dat ze geenszins een vorm van straf betekenen.

Het is geen schande om fouten te maken, fouten die het beste gewoon inschattingsfouten kunnen worden genoemd. Het leven op Aarde is tenslotte een beetje alsof je weer op school zit, waar je, wanneer je eenmaal je lessen hebt geleerd, nooit meer dezelfde ervaringen zou hoeven doormaken. Jullie hebben veel méér in je mars dan je denkt, maar met jullie geheugen, dat met opzet werd uitgeschakeld, zijn jullie je er voor het grootste deel niet van bewust, waarbij je misschien een herinnering hebt als dat nodig is. Je betreedt dit leven met een genetisch plan dat via je ouders wordt doorgegeven, ouders die normaal gesproken in eerste instantie door jou worden uitgekozen. Het is bijna zeker dat je op een of ander moment hele gezinnen bent tegengekomen die vergelijkbare levenspatronen volgen. Het betekent dat hun kinderen geneigd zullen zijn om in hun voetsporen te treden. Hierin dien je te beseffen dat er veel zorg wordt besteed aan het selecteren van je potentiële ouders, dus behandel ze met liefde en zorgzaamheid, want zij hebben op hun beurt jou geaccepteerd.

Jullie Aarde verplaatst zich in een spiraalvormige beweging door de Ruimte en terwijl ze dit doet beweegt ze zich door een gebied waar de trillingen steeds hoger worden. Het betekent dat de lagere trillingen niet langer worden ondersteunt, wat veel consternatie veroorzaakt onder de wezens op dat niveau. Langzaam maar zeker verliezen de duisteren in toenemende mate hun kracht en het vermogen om jullie toekomst sterk te beïnvloeden. Het Licht wint steeds meer aan kracht en brengt op Aarde een vredige periode tot stand. Het zal enkele jaren duren voordat jullie dit volledig zullen ervaren of jullie je van dergelijke veranderingen bewust zijn, maar de invloed ervan is al merkbaar. Jullie echte thuis bevindt zich niet op Aarde; het Menselijk Ras vertegenwoordigt veel uiteenlopende soorten wezens, die op het moment van Ascentie naar hun eigen thuis zullen terugkeren.

Jullie hebben een gezegde dat luidt: "misdaad loont niet " en wanneer je dat begrijpt wordt het leven van elke ziel doorgesproken zodra deze ziel naar de hogere dimensies terugkeert. De waarheid kan niet worden verdoezeld en het kan moeilijk zijn om te accepteren, maar het is onmogelijk om te liegen wanneer jou vragen worden gesteld over je motieven voor ondernomen acties. Met andere woorden, je kunt niet wegkomen met handelingen die negatief van aard zijn, of die een andere ziel op welke manier dan ook schaden. Jullie kunnen dus zien dat er een echte nabespreking van je leven plaatsvindt en dat verantwoording dient te worden afgelegd voor negatieve acties en dat ze moeten worden gezien waarvoor ze werkelijk waren bedoeld. Het is de intentie achter elke actie die wordt vastgesteld, zodat karma indien nodig passend kan worden gemaakt voor de gedane handelingen. Het systeem is absoluut eerlijk en helpt je te evolueren door vast te kunnen stellen welke verdere ervaringen je nodig hebt. Realiseer je ook dat incidenten volledig worden uitgelegd en als dat nodig is, kan een situatie worden “teruggekeken”.

Geniet van het leven en laat de gebeurtenissen om je heen je niet naar beneden halen, want het belangrijkste is om je trilling zo hoog mogelijk te houden. Negatieve gevoelens kunnen deze trilling verlagen, waarbij woede en negatieve gevoelens een absolute ramp zijn die de ziel grote schade toebrengen als ze ongecontroleerd worden toegelaten. We realiseren ons dat het op Aarde normaal is dat zielen hun gevoelens tonen en uiten, maar een meer beheerste reactie is noodzakelijk, het zal echter tijd kosten om de gebruikelijke uitingen te leren beheersen. Het voordeel van een volledige controle over je gevoelens is dat je altijd in vrede met jezelf zult zijn, in plaats van betrokken te raken bij ruzies. Als mensen om je heen een probleem creëren, vergeet dan niet dat je hen kunt omringen met de vredige Violette Vlam van St. Germain. Jouw aanwezigheid zal normaal gesproken een kalmerende invloed hebben, maar soms is er meer nodig. Er is tevens de Groene Straal die wordt gezien als een kalmerend effect hebbend op je "geestesoog", je zou elke ziel met een aura van die kleur moeten visualiseren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie