Home > > Mike Quinsey – 1 november 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 1 november 2019

Mike Quinsey

De veranderingen over de hele wereld gaan onverminderd door en zullen dit blijven doen totdat het oude kan worden vervangen door het nieuwe. De vooruitgang vindt nu zo snel plaats, dat jullie er al van moeten kunnen profiteren, waardoor oude ideeën en systemen worden verwijderd die niet langer geschikt zijn. Op de korte termijn lijkt de richting waarin jullie je begeven misschien niet gunstig voor jullie, maar zie het als het vrijmaken van de weg om het nieuwe te kunnen laten manifesteren. Jullie hebben al te lange tijd in de lagere trillingen doorgebracht en weet instinctief dat er betere dingen op stapel staan.

De oude manieren van doen kunnen jullie niet langer dienen om op die manier de nodige veranderingen door te voeren, maar veel mensen hebben hard gewerkt om nieuwe ideeën en systemen tot stand te brengen en zij zullen slagen. De mensheid zal helpen om de zaken in beweging te krijgen en zal een helpende hand bieden aan degenen die in hun vrijheid worden belemmerd om nieuwe ideeën te introduceren die de levensstandaard van mensen onmiddellijk zal verhogen. De vooruitgang mag dan misschien worden vertraagd door al dan niet opzettelijke inmenging, maar het is onmogelijk te voorkomen dat nieuwe ideeën en werkwijzen ontstaan. Wat betreft de voorbereidingen voor jullie verheffing valt er veel werk te verzetten en absoluut niets zal zich er in kunnen mengen, daarvan kunnen jullie verzekerd zijn.

Op individueel niveau kun je de nieuwe energieën helpen zich te manifesteren door je niet bezig te houden met negatieve situaties en je volledig op het positieve te concentreren. Jullie kunnen er zeker van zijn dat de oude energieën langzaam wegebben waarbij de enig mogelijke richting het binnengaan van de nieuwe energieën is. Dit is allemaal voor het welzijn van de mensheid en zal ervoor zorgen dat jullie uiteindelijk een niveau bereiken waar Ascentie kan plaatsvinden. Het hoeft niet noodzakelijkerwijs plaats te vinden in je huidige leven, en om die reden is het mogelijk om voor deze ervaring naar de Aarde terug te keren. Jullie hebben om je huidige niveau te bereiken bijzonder veel verschillende levens doorleefd en zijn op de komende uitdagingen goed voorbereid.

De periode waarin jullie je bevinden is een uitzonderlijke omdat het zielen van alle ontwikkelingsniveaus aangaat, inclusief de laagste dichtheden. Allen zullen profiteren van hun ervaringen die hun groei naar het Licht helpen versnellen. Er gaat geen kans verloren om jullie te helpen evolueren, omdat alle ervaringen zorgvuldig worden gepland om je de meest geschikte hulp te bieden die afhankelijk is van je behoeften. Je krijgt alle kans om je trilling te verhogen, en je gidsen die onophoudelijk bij je zijn zullen hun uiterste best doen om ervoor te zorgen dat je deze kansen aangrijpt, zonder daarbij je vrije wil te schenden. Het leven op Aarde kan soms zwaar en moeilijk zijn, maar elke inspanning die je doet is de moeite waard en wordt beloond.

Laat je niet afleiden door de gebeurtenissen om je heen, want het is belangrijk dat je te allen tijde je focus behoudt. We weten dat het gemakkelijk is om toegang te krijgen tot nieuws over activiteiten op Aarde, maar niet alles is afkomstig uit waarheidsgetrouwe bronnen. Vaak krijgen jullie valse informatie die door duistere mensen wordt gestuurd om verwarring te veroorzaken en vaak angst onder jullie te verspreiden. Het is echt het beste om de details te negeren waarbij je je toch bewust blijft van mondiale gebeurtenissen, en het is goed te beseffen dat dit vaak de reden is dat het nieuws soms wordt weggelaten. Na verloop van tijd zal alles ten goede veranderen en zullen zelfs terroristen uiteindelijk van het toneel verdwijnen aangezien hun zaak geen toekomst of kans van slagen heeft.

Wij bewonderen jullie vasthoudendheid en vastberadenheid om succes te bereiken en je weten dat jij voor deze taak uitgekozen bent omdat je de juiste ervaring had en de wens koesterde om de mensheid te helpen slagen in het tot stand brengen van vrede op de planeet. De grootte van jullie wilskracht heeft ervoor gezorgd dat jullie gedurende vele levens met succes door de vele taken heen gekomen zijn, waarbij jullie bijzonder geliefd zijn bij iedereen die je kent. Jij maakt deel uit van een leger van individuen die het Licht dragen en die vastbesloten zijn om de Aarde voor alle vormen van leven een betere plek te maken. Jullie zijn hierin geslaagd staan bekend vanwege jullie toewijding aan het Licht. Wij zeggen "Goed gedaan" en op een dag in de niet al te verre toekomst zullen we samen met jullie het behaalde succes vieren.

We zouden willen dat jullie hetzelfde potentieel zouden kunnen zien als wij, omdat het jullie in staat zou stellen te begrijpen dat betere tijden in het verschiet liggen en dat de basis al is gelegd voor de manifestatie ervan. Er bestaat een systeem dat je zou kunnen beschouwen als een van de “beloningen” voor de prestaties van de Mensheid. Jullie hebben bepaalde taken gekregen om je waardigheid te bewijzen met betrekking tot een hogere trilling plus alle voordelen die daarbij horen. Jullie hebben je periode van vallen en opstaan doorstaan om een opmerkelijk resultaat te bereiken dat niet noodzakelijk in de verwachting lag. Alle eer gaat uit naar degenen die niet alleen met succes de uitdagingen zijn aangegaan, maar die deze ook hebben kunnen overwinnen.

Momenteel heerst er zoveel onrust op Aarde dat het voor jullie moeilijk is om het potentieel te zien, maar wij kunnen jullie verzekeren dat er bijzonder veel in voorbereiding is om een grote sprong voorwaarts te kunnen maken. Terwijl het duister plaatsmaakt voor het Licht, zullen jullie geleidelijk aan veranderingen om je heen kunnen opmerken die een verheffing beloven wat het einde zal inluiden van veel dat een aanzienlijke negativiteit heeft veroorzaakt. Wees iemand die positief nieuws verspreidt en die vertrouwen heeft in het vooruitzicht van een naderend einde aan alle negativiteit die op dit moment bestaat. Wéét dat we altijd bij jullie zullen zijn en elke aanmoediging zullen geven om het Licht te blijven verspreiden. Het duister zal haar eigen weg vervolgen naar een andere toekomst die ook deze wezens de kans zal geven om zich naar het Licht te keren.

Het is al eerder gezegd en we herhalen het hier nogmaals dat jullie allemaal een groot potentieel hebben en dat het enige dat nodig is dat jullie vertrouwen hebben in je eigen vermogens om zaken tot stand te brengen. Als voldoende van jullie gefocust zijn op je behoeften, zul je merken dat jullie collectief gezien zoveel méér macht hebben. Het is duidelijk dat die zielen die zich op negativiteit richten, een soortgelijk effect kunnen hebben, maar weinig kans maken wanneer ze worden tegengewerkt door het Licht dat veel krachtiger is, waarbij het een feit is dat het Licht de duistere energieën vrij gemakkelijk kan oplossen. Naarmate de tijd verstrijkt zullen jullie gaan merken dat het Licht de Aarde volledig van de lagere energieën bevrijdt.

Jullie geschiedenis staat bol van verhalen over aanvaringen tussen het Licht en het duister, en in het afgelopen tijdperk dat jullie net achter je hebben gelaten, zijn er twee grote oorlogen geweest waardoor bijzonder veel karma kon worden uitgespeeld en ingelost, en is voor het Licht de weg vrijgemaakt om zich opnieuw volledig te vestigen. Jullie kunnen nu de laatste inspanningen van het Licht zien om de duistere energieën voor eens en voor altijd te zuiveren, en het lijdt geen enkele twijfel dat ze hierin zal slagen. Het sleutelwoord voor het Nieuwe Tijdperk is "sympathie" en veel zielen hebben ontdekt dat hun gevoelens in die richting zijn opgeschoven. Hierdoor is het geen verrassing dat er meer compassie en liefde wordt opgebracht voor die zielen die nog steeds worstelen om te kunnen overleven.

De migratie van mensen die op zoek zijn naar een "beter leven" maakt velen wakker wat betreft hun benarde positie, en met de erkenning dat jullie "Allen Eén" zijn, is het vanzelfsprekend dat jullie een verlangen ervaren om hen uit hun armoede bevrijden. De Mensheid is, wat betreft al het leven, van nature zorgzaam en liefhebbend: het is een natuurlijk instinct. Dit kenmerk bloeit nu in alle kracht op, aangezien er meer aandacht is voor diegenen die door armoede en een gebrek aan de allereerste levensbehoeften hebben geleden.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie