Home > > Mike Quinsey – 29 maart 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 29 maart 2019

Mike Quinsey

De mensen zijn nu al geruime tijd aan het ontwaken voor hun vermogen om een betere volksvertegenwoordiging te eisen, aangezien ze door hun leiders niet echt bovenaan de prioriteitenlijst zijn gezet. Het lijkt erop dat sommigen meer geïnteresseerd zijn in hun eigen belang, en het wordt tijd dat meer aandacht wordt geschonken aan de behoeften van de mensen. Overheden zijn te omvangrijk gebleken om persoonlijke aandacht te kunnen schenken aan de problemen die zich hebben voorgedaan. Er is een begrijpelijke behoefte aan kleinere groepen die voldoende macht krijgen om de mensen op een meer persoonlijke basis van dienst te zijn. Lokale Raden zijn een voor de hand liggende keuze als ze de benodigde macht en financiële steun krijgen. In sommige landen worden de mensen vrijwel genegeerd en zijn ze daarom openlijk in opstand gekomen tegen degenen die aan de macht zijn. De roep om verandering is heel krachtig en deze veranderingen dienen te komen als jullie met de tijd willen meegaan. Noodzakelijke veranderingen kunnen niet worden tegengehouden, omdat de dynamiek te krachtig is, maar soms is het een moeilijke strijd om in gang te houden als het duister nog steeds de vooruitgang tegenwerkt.

Het grotere plan voor jullie evolutie bestaat al eonenlang en komt voort uit de ervaringen van veel verschillende groepen. Je zou zeker kunnen zeggen dat jullie plan bijzonder degelijk is beproefd en getest, waarbij jullie het voordeel hebben van de eerder opgedane kennis. Jullie manier van leven mag dan uiteenlopen, maar de basiservaring is geschikt voor alle soorten zielen. Het hoofddoel is om het bestaan van zielsgroepen te realiseren en te weten dat jullie allemaal uit dezelfde Bron afkomstig zijn - De Allerhoogste Schepper. Je kunt uiteenlopende lichamen "dragen" en je manier van leven kan minder gebruikelijk zijn, maar feit blijft dat jullie allemaal zielen zijn die afkomstig zijn van dezelfde Bron. Jullie hebben allemaal dezelfde doelen en dat is om je ervaringen naar de Godheid terug te brengen.

De uitgestrektheid van de Ruimte die eindeloos lijkt, gaat de verbeeldingskracht van een sterveling te boven, en dan te bedenken dat het gevuld is met alle soorten van leven in verschillende stadia van evolutie. Het roept de vraag op wat voor geweldige levensvorm dit allemaal overziet, en hoe zo’n enorm systeem zo goed kan worden gecontroleerd en beheerd en dat alles zo soepel lijkt te werken. Welnu, dat blijft voorlopig een mysterie totdat jullie zelf verder zijn geëvolueerd en in staat om het te begrijpen. Jullie hebben nog steeds veel te doen en te leren en zijn nog maar net aan je reis begonnen. Jullie dienen een aantal concepten te begrijpen terwijl jullie je op de weg voorwaarts bewegen waarbij mogelijk het feit dat alles in het nu is, het moeilijkst te begrijpen is. Denk er in elk geval over na en als je er klaar voor bent zullen je Gidsen je helpen een ander type bestaan te begrijpen. Het wordt vooruitgang genoemd als je de reis terug maakt naar waar je vandaan gekomen bent.

Het schijnbare isolement waar we duizenden jaren in lijken te hebben gezeten, is geweest om ervoor te zorgen dat we als vrije planeet mogen leven door onze vrije wil en bijgevolg zijn we verantwoordelijk voor de uitkomst. Het is een zekere manier om te leren evolueren op een manier die resulteert in onze geleidelijke evolutie. Bezoekers van jullie planeet worden vanzelfsprekend gewoonlijk op afstand gehouden, of worden op zijn minst beperkt tot het alleen als waarnemer te worden toegelaten. Een uitzondering vormde de aanwezigheid van de Anunnaki die door hun handelingen een fase van onze benodigde ervaringen voor hun rekening hebben genomen, terwijl ze tegelijkertijd het oude karma opruimden. Het is waar dat niets toevallig gebeurt, en gebeurtenissen van elke aard kunnen vele, vele zielen helpen, zelfs als ze niet direct betrokken zijn geweest bij de acties die het hebben veroorzaakt. Karma heeft zijn doel gediend, maar is nu niet meer nodig in de mate waarin het eerder nodig was, omdat het meeste zeer snel wordt ingelost.

Het moet voor jullie vreemd overkomen dat een relatief klein percentage zielen zoveel licht kan uitstralen dat het de mens daadwerkelijk vooruit kan dragen naar een hoger trillingsniveau zoals jullie nu beleven. Ja, sommige zielen zullen dat punt betwisten maar ze hebben niet zo'n panoramisch zicht op wat er op Aarde gebeurt als wij dat hebben. Bovendien is het moeilijker te begrijpen wat er gaande is als je middenin de gebeurtenissen zit. Bovendien kun je het potentieel dat bestaat niet overzien, vooral niet in deze tijd waarin jullie middenin de veranderingen zitten. We kunnen verzekeren dat uit de chaos de nieuwe paden duidelijk zullen worden en de belofte van betere tijden worden goedgemaakt, tijden waarin alles zal gebeuren voor het welzijn van de mensen.

Wanneer het plan voor je individuele evolutie is uitgewerkt, krijg je gidsen toegewezen die de ervaring hebben om je door dergelijke zaken heen te leiden. Ze zullen je leiden en inspireren, zodat je zoveel mogelijk je afgesproken pad volgt. Andere zielen helpen is het werk van meer hoog ontwikkelde zielen, die ervaring hebben met dezelfde soort uitdagingen als waarmee jullie geconfronteerd worden. Soms zul je ze om je heen kunnen voelen samen met de overledenen uit je eigen familie, die graag af en toe bij je langs komen om te zien hoe het met je gaat. Ze vinden het fijn dat je weet dat ze bij je zijn, en soms zul je ze om je heen voelen. Ze zitten niet bij je in bad of doen niets dat je gênant vindt, maar vooral op je stille momenten kiezen ze ervoor je te laten weten dat ze er zijn. Het gaat hier niet om je verbeelding, dus wijs deze gevoelens van dat er contact met je gemaakt wordt niet af.

Kun je je de vreugde en blijdschap voorstellen als degenen die al zijn overgegaan weten dat jij de Aarde gaat verlaten? Er is geen sprake van verdriet of rouw maar van opwinding bij de gedachte dat je naar het Licht terugkeert, en al je familie en vrienden die zijn overgegaan zullen er zijn om je te begroeten. Het zijn in alle opzichten vieringen in wat om voor de hand liggende redenen bekend staat als het Zomerland. Er is absoluut niets mis met uitkijken naar de hereniging die je te wachten staat, en met de juiste benadering kun je genieten van je terugkeer naar de hogere niveaus waaruit je bent afgedaald om te incarneren. Houd in gedachten dat je ook in de hogere niveaus nog steeds een "Aardlichaam" hebt; niet de zware en compacte versie die je hebt achtergelaten, maar een die kan worden veranderd door de kracht van je denken. Je kunt letterlijk dingen tot bestaan denken.

Zoals jullie je kunnen voorstellen, in vergelijking met je Aardse ervaringen die vooral uitdagend en vaak vermoeiend zijn, voelen jullie je op de hogere niveaus verfrist en levenslustig. Zoveel dat je je lichaam niet lang te ruste hoeft te leggen om op te laden zoals je dat op Aarde hebt gedaan. Zoveel is anders, maar het zal volledig naar wens en zeer bevredigend zijn. We weten dat sommigen van jullie gekscherend vragen of je je mobiele telefoon mee kunt nemen, maar in elk geval zul je het niet nodig hebben, omdat je met elkaar communiceert door de kracht van het denken.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!