Home > > Mike Quinsey – 15 maart 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 maart 2019

Mike Quinsey

Dit jaar vliegt voorbij en samen met weersveranderingen zou je er geen twijfel over moeten laten bestaan ??dat de tijd steeds sneller gaat. Het is een indicatie dat je meegaat met de hogere trillingen die langzaam maar zeker de lagere achterlaten. Het betekent dat als het doorgaat, je in een grotere harmonie met al het andere zult komen, en er zal weinig of niets van een negatieve aard overblijven op dat niveau.


UITTREKSEL VAN: KRYON LEGT UIT WAAROM JULLIE AL DEZE GROTE GESCHENKEN VAN DE GEESTENWERELD VERDIENEN.

Het woord is mededogen. Alles herhaalt zichzelf en er is niets nieuws onder de Zon, en daarom zal de toekomst meer van het verleden zijn. Wat er in het verleden is gebeurd, zal het patroon van de toekomst zijn. Jullie hebben de pagina omgeslagen, zijn het markeringspunt gepasseerd, en beginnen te accumuleren wat je intentie en je wijsheid is, je betrokkenheid bij twee gebieden waar je nog nooit bent geweest. Deze toekomst is nooit geschreven, en ligt helemaal niet in het verlengde van het verleden. Je zegt: ik kan niet vooruit komen, hetgeen misleidend was, gebouwd om je volgzaam te houden. Het bedrog is dat wat een oude energie is - als de Mensheid voelt dat ze vastzit, doe jij dat ook en dat is wat er is gebeurd. Weet je hoe makkelijk je onder controle bent te houden als je denkt dat je nooit uit kunt uitstijgen boven waar je je bevindt; er zijn mensen die de planeet, de economie beheersen en die jullie jarenlang hebben gecontroleerd, jullie hebben zelfs namen voor ze, ze zijn zo succesvol geweest omdat jullie van mening waren dat je nooit verder dan een bepaald punt zou kunnen komen. Het nieuwe paradigma wist dat volledig uit en zegt dat jullie letterlijk wakker worden met een Akash die zich begint te roeren en begint te zeggen "er zijn hier talenten voor jullie die je nooit eerder hebt gehad, niet alleen in dit leven maar ook in het volgende, en het volgende, dat je op een pad bent dat je nog nooit hebt gezien, dat je lichtjaren verder brengt dan waar je nu bent. Alles kan volbracht worden in deze energie met de wind in je rug en je zou kunnen zeggen "Beste Geestenwereld, ik zal Kryon nooit meer een reden geven om uit te weiden". Ik weet dat er dingen zijn voorbij wat ik me voor kan stellen, ongeacht hoe oud ik ben. Ik weet dat ik verder kan gaan dan ik voorheen ben geweest, in feite ben ik er al omdat ik deel ben van de verschuiving en geen deel ben van de misleiding.

EINDE VAN HET UITTREKSEL.


Er werd jullie bijzonder veel ontzegd, waardoor het voor jullie een geweldige uitdaging is geworden om je weg naar het Licht terug te vinden. Dit werd opzettelijk gedaan om jullie degelijk te testen, om te zien of jullie de duisternis konden overwinnen en je ware zelf opnieuw konden ontdekken. Jullie werden en worden nog steeds geholpen om jezelf te verheffen, en zoals jullie nu wel zouden moeten weten, wordt je bijgestaan door je altijd aanwezige Gidsen. Begrijp dat jullie jezelf voor dit experiment vrijwillig hebben aangemeld in het volste vertrouwen dat je succesvol zou zijn. Jullie bevinden je uiteraard in de laatste fase als je al ontwaakt bent voor de waarheid van je wezen. Met de recente openbaring dat God binnenin je aanwezig is worden jullie nu geacht gereed te zijn om dergelijke informatie aan te nemen, waarbij het een geruststelling moet zijn om te weten dat dit werkelijk zo is en dat je daarom het eeuwige leven hebt.

Afgezien van wanneer je wordt teruggeroepen naar de Godheid, doorleef je meerdere levens waardoor je kunt evolueren en kennis kunt opdoen terwijl je het pad terug volgt. Je ervaringen kunnen je zelfs naar uiteenlopende universa brengen waar alle mogelijke soorten levensvormen bestaan. Het is een lang avontuur dat je verlangen naar gevarieerde en opwindende tijden zal vervullen. Het menselijk leven is een geweldige ervaring die je in staat stelt om snel te evolueren en die je zeer geschikt maakt om andere zielen te helpen evolueren. Terwijl je je bewustzijnsniveau uitbreidt, behoudt je de kennis die je hebt opgedaan en kun je deze gebruiken om anderen te helpen in je voetsporen te volgen. In feite zal de geascendeerde Mensheid andere zich ontwikkelende zielen op dezelfde manier helpen zoals zij zelf hulp hebben gekregen.
De voornaamste bedoeling van jullie ervaringen is je voor te bereiden op grotere zaken die uiteindelijk hoger en hoger in het Lichtuniversum komen. Jullie zullen je realiseren dat je niet je fysieke lichaam bent, en dit is op jullie niveau bewijsbaar door de ervaringen van mensen die "uittredings"-ervaringen hebben gehad. Wanneer je het lichaam bij de dood permanent verlaat??, wordt het koord doorgesneden en wordt je vrijgemaakt. Er is niets om bang voor te zijn met betrekking tot de dood, en jullie hebben talloze voorbeelden gehad waarbij zielen uit hun lichaam werden geworpen en daarbij niet beseften wat er gebeurde. Dit komt doordat zij zich onmiddellijk in hun etherisch lichaam bevonden dat identiek is aan het fysieke lichaam, behalve dat het van een subtielere trilling is.

Dierbaren, de waarheid is ongelooflijk en we proberen jullie niet te overweldigen, maar het is nu tijd om je te informeren over wat jullie te wachten staat. Het kan veel tijd kosten door jullie manier van tijdmeting, maar het versnelt hoe dan ook zoals jullie hebben kunnen merken. Houd dus een open blik over hetgeen er op je pad komt, en verwacht veel aangename veranderingen die zich zullen gaan manifesteren. Zoals je je ongetwijfeld kunt voorstellen, is het een enorme stap om over te gaan van een Menselijk Wezen naar een Galactisch Wezen en dit ligt op jullie evolutionaire pad.

Wees gerust dat jullie in elk stadium van je evolutie nooit alleen staan en dat er altijd hogere wezens zijn die je voortgang volgen en die je zullen helpen slagen. Je zou je onderhand moeten realiseren dat evolutie op een ordelijke manier is geregeld en dat in alle stadia onophoudelijk hulp beschikbaar is. Daarom raden wij aan dat wanneer je het nodig hebt, je erom vraagt, hoewel je niet per se krijgt wat je wenst, en dat het alleen gebeurt op het geschikte moment om je maximaal voordeel te bieden. In de voorbije cyclus droegen jullie onvermijdelijk karma met je mee en dit diende nader onder beschouwing te worden genomen door diegenen die jullie wilden helpen. Maar nu zijn de meesten van jullie vrij van oud karma en als je je nu vergist, zal er onmiddellijk karma van toepassing zijn. In feite zullen die zielen die ver op hun pad zijn gevorderd hun trilling voldoende hebben verhoogd om geen karma meer te vergaren.

Jullie hebben de laatste tijd veel informatie over de toekomst gekregen, maar laat het je niet overweldigen, want veel ervan ligt nog ver in jullie toekomst. Naarmate de dingen veranderen, zal het in een tempo gebeuren dat jullie aankunnen, hoewel er momenteel een inspanning gaande is om de chaos van de huidige tijd achter te laten. Er is veel in afwachting om te worden vrijgegeven, wat jullie ogen zal openen voor wat jullie te wachten staat, waarbij jullie je zeker zullen verheugen. We hebben al vaak gezegd dat er grote veranderingen dienen te worden doorgevoerd, en de tijd komt dichterbij dat deze zichtbaar zullen zijn. Jullie zijn allemaal wezens met een groot potentieel en de vooruitgang zou spoedig moeten gaan versnellen, omdat het moment dichterbij komt en het veilig is om dit te doen.

Door jullie vastberadenheid zijn jullie het markeringspunt gepasseerd en nu dienen jullie net zo vastberaden te zijn om de veranderingen die tot veel vreugde en geluk zullen leiden door te komen, waarbij zichtbaar zal worden dat de oude energieën eindelijk achtergelaten worden. De Lichtkrachten grijpen op een niet aflatende manier in om de duistere krachten uit invloedrijke posities te verwijderen, zodat het Licht het kan overnemen en de welkome veranderingen tot stand kunnen worden gebracht.

Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf van de Hoogste Schepper.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Mike Quinsey heeft ons laten weten dat er volgende week geen bericht zal verschijnen, omdat zijn computer momenteel gerepareerd wordt.
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!