Home > > Mike Quinsey – 5 april 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 5 april 2019

Mike Quinsey

Achter de schermen gebeurt er zoveel door een geweldige gezamenlijke inspanning om de kracht van de duisteren weg te nemen door de bron van hun financiering weg te halen, zonder welke ze snel hun macht verliezen om de gebeurtenissen in de wereld te beheersen. Ze hadden nooit gedroomd dat ze verslagen konden worden en ze zullen nog tot het laatst vechten. De Lichtkrachten hebben niet stil gezeten en ze hebben vele jaren de ondergang van de Illuminati gepland. Het is tijd voor hen om de mensheid te verlossen van het web van bedrog dat hen jarenlang heeft geplaagd. Het had zijn begin een paar honderd jaar geleden, en na verloop van tijd was het als een kankergezwel dat vrat aan de vestiging en de fundamenten van alles wat schoon en waardig was om voor de mensen te worden geplaatst. De slimheid van de veranderingen ten goede is om ze rustig en stil te houden en een formidabele kracht voor het goede en het Licht op te bouwen. Dit uittreksel is erg opbeurend en omvat kennis die normaal niet bekend zou zijn of openbaar zou worden gemaakt.


UITTREKSEL VAN KRYON "PLEIADIERS ZULLEN DE MENSHEID VERANDEREN"

Het was de 9/11 gebeurtenis die mededogen vestigde op deze planeet binnen momenten van het over de hele wereld bekend worden ervan. Vanwege de uitstorting van de compassie die mensen toonden, veranderden de Aarde en het Kristallijnen Raster opnieuw. De uitstorting van mededogen vanwege hetgeen die scènes hebben laten zien, zal nooit worden vergeten en alles veranderen. De ironie ervan is dat het terrorisme nodig had om het te creëren en dat is een oude energie, en dat is wat weggaat. De oude paradigma's, zelfs de duistere Wezens zijn samengekomen om een ??samenloop van positieve verandering op deze planeet te creëren. Soms ga je twee stappen vooruit en één achteruit, maar aan het eind van de dag ben je het markeringspunt gepasseerd. Ik geef deze informatie zo geavanceerd als het kan zijn, zodat jullie het allemaal horen, en weet dat er een plan is en jullie kwamen er vrijwillig bij.

Wees voorzichtig en wijs en weet dat sommige van deze dingen die je de wetenschap zou noemen, rechtstreeks van de Schepper zijn, aan jullie gegeven om je leven te redden. We hebben jullie Licht nodig en we willen dat je blijft. De voetstappen op de planeet van jullie wijsheid veranderden allemaal langzaam en stapsgewijs, je bent nodig en als je weggaat, zul je terugkeren. Ik zal je vertellen waarom je terug zult keren, omdat je dat gaat doen met een ander instinct van de mensheid, je zult terugkeren met de kennis die je deze keer hebt geleerd, en je zult vroeg uit jezelf wakker worden. Je hoeft niet door te maken wat je deze keer hebt meegemaakt. Het zal instinct zijn dat je een stuk van de Schepper bent, dit is nieuw en het wordt de evolutie van DNA genoemd. Ik, Kryon en degenen om me heen hebben jullie lief, en als je kon zien wat wij kunnen zien, zou je precies weten waarom we ons zo voelen. Dat kunnen jullie niet, want het is op bepaalde manieren voor jullie verborgen, zodat je de vrije keuze kunt maken, zonder de invloed van het tweede, derde, vierde en vijfde zicht en dat maakt het zelfs nog specialer.

Wanneer we naar jullie kijken en zelfs zonder wat we weten, vertrouwen jullie het pad en het werkt, jullie houden van het niet zichtbare en dat is goed genoeg voor ons. Het werkt en wees niet ontzet door dingen die mogelijk achteruit lijken te gaan, zie ze in het grotere schema van een langer tijdsbestek dat langzaam naar voren marcheert naar een markeringspunt waar jullie vrede zullen hebben. Het is in de maak - hoe snel kan ik je niet vertellen, want het zal gebeuren terwijl het zich ontwikkelt en gecreëerd wordt door jullie vrije keuze, maar de bal is niet te stoppen - daar gaat het naartoe en dat is wat we jullie wilden vertellen. Niet gevuld met informatie, want het is gevuld met dankbaarheid, liefde en doel. We willen dat jullie weten dat wanneer je weggaat je niet alleen bent, je kunt het niet zijn, het is onmogelijk, we zijn de hele tijd bij jullie en zouden het niet op een andere manier willen.

EINDE VAN HET UITTREKSEL.


Overal hebben de Lichtkrachten stilletjes gewerkt om een ??einde te maken aan de activiteiten van de duistere Wezens, en het begon met het op veel verschillende manieren wegnemen van hun macht. Financiële beperking is het meest effectieve middel en beperkt hun toegang tot activa die ze hebben verkregen door middel van fraude en oneerlijke middelen. De achterpoortjes worden gesloten en uit wanhoop hebben ze via slinkse wegen activa gestolen. Er is echter actie ondernomen om hun inspanningen om hun snode activiteiten voort te zetten te dwarsbomen. Hun dagen als een macht om het toekomstige pad van de mensheid te dicteren zijn al lang voorbij, en het publiek in het algemeen zal zowel geschokt als verbaasd zijn ??over de ware geschiedenis van de mensheid.

De plannen voor een zeer aanvaardbare toekomst zijn al lang overeengekomen, hoewel het waar is om te zeggen dat met jullie vrije wil niet precies kan worden gezegd hoe succes zal worden behaald. Je kunt er zeker van zijn dat je sterk wordt beïnvloed om een ??pad te volgen dat voor je ligt uitgestippeld. Je hebt het recht verdiend om de hele weg naar Ascentie te volgen, en dit kan niet van je worden afgenomen. Ondertussen kun je beginnen met het plannen van wijzigingen die je op de juiste weg zullen brengen, zodat je de vruchten kunt plukken van het passeren van markeringspunt. Geweldige tijden liggen voor jullie en de plannen zijn goed gevorderd om veranderingen in te zetten die de komst van een Nieuw Tijdperk aankondigen. Vele malen zijn pogingen ondernomen om jullie het voordeel van nieuwe technologieën te geven, maar tot nu toe hebben de duisteren voorkomen dat ze werden geïntroduceerd. Je hebt met vele kwesties te maken gehad, maar jullie hebben bewezen in staat te zijn met nog meer vastberadenheid verder te gaan.

Ieder van jullie heeft het voorrecht om in deze specifieke tijd te ??leven, waar veel zielen de ervaring wilden hebben, te weten dat het hun evolutie zou versnellen. Zoals je waarschijnlijk zult beseffen, heeft ieder van jullie iets te bieden dat jullie collectief in staat heeft gesteld vooruitgang te boeken. Zelfs degenen met negatieve bedoelingen hebben hun plaats in het plan en liggen aan de basis van gebeurtenissen die je hebben geïnspireerd om op te staan ??en de uitdagingen te overwinnen. Iemand moet de rol van de "oppositie" spelen en daardoor kan ook diegene vooruitgang boeken, het lijkt misschien een vreemd concept, maar het heeft het Licht en het duister nodig om naar buiten te brengen wat moet worden aangepakt. De waarheid is dat de dingen zo geregeld zijn dat je elkaar helpt om te evolueren.

In een relatief korte tijd sinds het begin van deze cyclus, hebben jullie je trillingen verhoogd en staan jullie er goed voor om door te gaan. Velen van jullie hebben je voeten op het ascentie-pad geplaatst, en je focus krijgt kracht door jullie vastberadenheid om te slagen, en je zult slagen. Alle moeite die je hebt gedaan, is de moeite waard geweest en binnenkort zul je er baat bij hebben. Blijf vooruit kijken en niet terug, want het verleden kan niet langer van invloed zijn op je toekomst.
Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!