Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 29 Maart 2013

SaLuSa, 29 Maart 2013

Inmiddels zien we dat Lichtwerkers zich gepositioneerd hebben voor hun taken om mensen het Nieuwe Tijdperk binnen te leiden. Hun begrip van wat er nodig is ondersteunt het ontwakingsproces, die voortgaat ondanks de situatie in de wereld. Het is belangrijk dat de mensen niet toestaan dat de chaos en de ontwrichting, hun energie onttrekt van hun Liefde & Lichtwerk. De duisternis zal zichzelf uiteindelijk opheffen, en verliest reeds zijn kracht om angst te creëren. Wat dat betreft, weet dat ondanks de ogenschijnlijke dreiging van oorlog, dit niet langer wordt toegestaan. De Galactische Federatie van Licht is zich gewaar van de intenties van alle Supermachten en we zullen alle pogingen om een wereldoorlog te starten verhinderen. Het Licht heeft zo’n verschil gemaakt, dat vele zielen die met de oorlogsmachine verbonden waren, een verandering in bewustzijn hebben ervaren. Je kunt verwachten dat er twijfels worden geuit over de redenen van militaire activiteiten, en de onnodige aanvallen op onschuldige burgers. De dag zal aanbreken dat oorlog en alles wat het ondersteunt zal stoppen en geen plaats meer zal hebben in onze levens.

Wij vragen diegenen van het Licht om door te gaan met te focussen op alles dat positief is, daar jullie het meest machtig en krachtige wapen hebben, in de Liefde die jullie uiten. Een ieder van jullie verheft de vibraties, welke jullie verzekering is om het Nieuwe Tijdperk te realiseren, en niets kan het tegenhouden om het te verwezenlijken. In feite heeft het al een invloed die nog niet gelijk zichtbaar is, en de kans dat de manier van leven terugkeert naar het oude model is nihil. Liefde doordringt alle instituten en bedrijven in de Regering en in private sectoren, en wat in het verleden werd geaccepteerd wordt nu in twijfel getrokken of het wel in het belang van iedereen werkt. Mensen die proberen om op de oude manier door te gaan zullen ondervinden dat het onmogelijk is om dit voort te zetten, zoals in de financiële wereld gebeurt. De mate van corruptie gaat veel verder dan wat is onthuld, en de waarheid zal uiteindelijk bekend worden en zal velen schokken die hun vertrouwen in hun hadden gelegd. Een nieuw systeem zal geïntroduceerd worden, dat openbaar en transparant zal opereren.

Onze bondgenoten zullen nog doortastender doorgaan met hun activiteiten, en zijn in kracht toegenomen door nog meer ondersteuning te krijgen voor de veranderingen die zij proberen te introduceren. Eigenlijk leven jullie met een voet in beide werelden, en hoe eerder jullie je gehechtheid aan de oude 3D loslaten, des te sneller jullie doorgaan naar de hogere dimensies. Oud karma zal terugkomen om opgeklaard te worden en het zou zo simpel kunnen zijn, door je houding/opvattingen te veranderen, en dat is inclusief hoe je over ze denkt. Het criterium voor verandering is te stoppen met oordelen, en ervoor te zorgen dat je eigen acties en woorden geen bedreiging vormen of schade berokkenen aan een ander leven. De uitnodiging om “de andere wang toe te keren” is waardig om je te herinneren, daar we weten dat jullie als emotionele en voelende wezens, het moeilijk vinden om niet te reageren op provocatie. Woede en dergelijke reacties worden gezien als onderdeel van de menselijke natuur, maar wanneer niet onder controle kan het ziekte of schade brengen aan je fysieke lichaam. Wij zeggen absoluut niet dat je niet voor jezelf moet opkomen, maar er kan een moment komen dat het beter is om bij problemen weg te lopen.

In feite zal je ondervinden dat, hoe meer Licht je bij je draagt des te minder stressvol je leven wordt. Je hogere vibraties brengen kalmte rondom je, en het zal minder voor de hand liggen dat je fysieke of verbale aanvallen ervaart. Niets kan je schaden, tenzij je het zelf naar je toe hebt getrokken. Dit brengt ons bij karmische ervaringen, die ieder moment voor kunnen komen wanneer het gepast is en wanneer de juiste condities zich voordoen. Houdt in gedachten dat wanneer het plaatsvindt onder vrienden of familie, zij allemaal tot op zekere hoogte betrokken worden, en een ieder kan er iets van leren. We willen niet nogmaals benadrukken dat karma nooit een straf is, maar het is een manier om een levensles te presenteren die je spirituele vooruitgang zal helpen. Je hoeft niet zo nodig alles zelf te ervaren om er enige waarde van te ontlenen. Presenteer jezelf als een goed voorbeeld van Licht in actie, en anderen zullen zien hoe voordelig het kan zijn. Voor diegenen onder jullie die Pasen vieren, het is de herinnering aan een grote Leraar die naar de Aarde kwam, die jullie te liet zien wat bereikt kon worden wanneer je het niveau bereikt hebt om jezelf te kunnen uiten door Onvoorwaardelijke Liefde.

Alles is Liefde en wanneer je je gewaar bent van je vele levensreizen in dualiteit, zal je begrijpen dat dit het enige pad is om te volgen wanneer je wenst te evolueren. Je hebt vele stappen achteruit gemaakt om je weg voorwaarts weer te vinden, maar door dit te doen heb je geleerd hoe jezelf toe te leggen aan iedere situatie zonder je weg te verliezen. Momenteel wordt je pad makkelijker gemaakt door de verheffende energieën die voortdurend de Aarde bereiken, en dit zal doorgaan tot jullie je Ascentie naar de hogere vibraties ervaren. Wanneer jullie je plaats in de 5de dimensie innemen zullen jullie waarlijk zo verlicht zijn geworden, dat jullie Wezens van Licht zijn. Zelfs dan zal dit niet het einde van jullie verheffing zijn, daar dit eeuwigdurend is totdat jullie de Bron bereiken. Dat is echter nog een lange weg te gaan gezien het feit dat jullie nog maar net volledig teruggekeerd zijn naar het Licht. Jullie onmiddellijke taak is om gefocust op het Licht te blijven, en jullie voornemen te voldoen om dualiteit achter jullie te laten.

Richting het Licht werken kan soms een belasting lijken die een verandering van levensstijl inhoudt, en zelfs de behoefte inhouden om selectiever te worden wat vrienden betreft. Wij weten dat het soms lastig is om kennis bij jezelf te houden tenzij je gevraagd wordt om het te delen, maar weet dat situaties soms zo zijn opgezet dat iemand anders voordeel heeft van hetgeen jij weet. Wanneer je de waarheid eenmaal gevonden hebt voelt het dat je het van de daken wilt schreeuwen, maar je moet je daarvan proberen te weer houden, daar het mensen die er nog niet klaar voor zijn tegen je op kan zetten. Er is geen haast om de waarheid tot de mensen te brengen daar het leven oneindig is en alles op z’n eigen tijd plaatsvindt, inderdaad op het juiste moment. Hoewel laat het je er niet van weerhouden om jouw kennis te delen met diegenen waarvan jij denkt dat zij er wel klaar voor zijn. Je kunt soms een boze reactie krijgen, maar laat het voorbij gaan en wens deze mensen liefde en verlichting. Alle zielen zullen uiteindelijk hun ware pad vinden, en de ervaringen die ze nu hebben kan ze alleen maar behulpzaam zijn in de toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en zie zoveel aan de horizon dat jullie zal verheffen. Het zal binnenkort gebeuren en velen verrassen. Het heeft slechts één grote verandering nodig om aangekondigd te worden en de rest zal snel daarna volgen. Wij bewonderen jullie plichtsbesef en aanwending van jullie gekozen pad om voor het Licht te werken, Wij zijn Een, en jullie zijn zeker één van ons. Wanneer jullie ons je liefde sturen, wordt het tienvoudig teruggestuurd, en wij zijn jullie er zeer dankbaar voor.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: André


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl