Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 28, 2012

SaLuSa, September 28, 2012

De tijdlijnen beginnen te versmelten in lijnen die de meeste energie dragen. Ze zijn het krachtigst wanneer mensen de intentie hebben om al dan niet te ascenderen. Jullie zien het resultaat van het massabewustzijn dat creëert volgens jullie wensen. Ascentie brengt veranderingen die van universele omvang zijn en die worden beheerst door hogere krachten. Jullie creëren je eigen ervaringen en Ascentie is de laatste van een serie terwijl jullie de cyclus van dualiteit verlaten om jullie plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen. Gebeurtenissen kunnen afhankelijk van jullie snelheid en voortgang worden veranderd, waardoor de oude garde vertraging kan veroorzaken. Houd je aandacht gericht op Ascentie en bereid je voor op een voelbaar krachtige energie.

Er zal altijd veel discussie zijn over de toekomstige gebeurtenissen omdat mensen er op verschillenden manieren over denken. Wat jullie is beloofd gaat ook zeker gebeuren, alleen moesten bepaalde gebeurtenissen worden uitgesteld. Jullie zullen niets missen en naar een hogere trilling gaan. Het oude paradigma zal dan geen verdere invloed hebben in jullie leven en jullie zullen genieten van absolute vrede en vreugde die gepaard gaan met het nieuwe.

We dringen er bij onze bondgenoten op aan om in actie te komen omdat we binnenkort enkele grote veranderingen van start willen zien gaan. Dat zou jullie zorgen verlichten en jullie verzekeren dat het einde van cyclus zal verlopen zoals voorspeld. Het hangt echter af van jullie verwachtingen omdat slechts een minderheid weet wat er voor jullie ligt. Daar komt hoe dan ook een oplossing voor zodat alle zielen uiteindelijk een keuze kunnen maken of ze de wens hebben om de lagere dimensies te verruilen voor de hogere. Mensen die in dit leven kwamen en al de keuze hadden gemaakt om te ascenderen zullen dat ook doen. Er zijn momenten geweest in hun leven die ze op het juiste pad hebben gezet zodat ze verlichte zielen aantrokken. Eenieder van jullie heeft veel hulp gehad en je moet wel heel opstandig zijn geweest om je tegen je levensplan te keren waarin Ascentie was verzekerd.

Ascentie gebeurt niet in een paar minuten, het is een pad dat je gedurende lange tijd hebt bewandeld en zult blijven bewandelen. Er zijn vele hoogtepunten geweest, met name tegen het eind van de vorige eeuw en de huidige eeuw. Keer op keer zijn de energieën naar een hoger niveau gebracht. Ze hebben jullie op subtiele wijze geholpen op je pad, maar alles zal merkbaar worden beïnvloed op 21 december 2012. Velen hebben inmiddels iets gemerkt van zogeheten Ascentieverschijnselen, die gemakkelijk kunnen worden verward met ziektes. Als ze aan blijven houden is het zaak om je huisarts te raadplegen omdat ze normaal gezien binnen een paar dagen moeten verdwijnen.

Weet dat Ascentie niet ophoudt en je zult niets missen vanwege eventuele vertragingen. Alles is gepland en jullie zullen snel verlost zijn van de oude garde. Hoe slinks ze ook zijn of hoeveel macht ze ook kunnen uitoefenen, er is geen plaats voor ze in jullie toekomst. Jullie zijn geneigd terneergeslagen te zijn als zaken niet gaan zoals verwacht, maar als jullie van het licht zijn heb je die strijd al gewonnen. Er moet veel in korte tijd worden gedaan om jullie het Nieuwe Tijdperk in te helpen, maar we zijn meer dan geschikt voor de taak. We passen onze plannen constant aan en geen enkele situatie is een probleem voor ons.

De Amerikaanse presidentsverkiezingen zijn van doorslaggevend belang. Onze man is gekozen om jullie uit de dualiteit te leiden omdat hij veel spirituele ervaring heeft opgedaan om deze uitdaging aan te gaan. Er bevinden zich anderen om hem heen die ook klaar zijn om zitting te nemen in de nieuwe regering, die gebaseerd zal zijn op nieuwe principes en het volk echt zal vertegenwoordigen. Wat jullie voorheen hebben ervaren zal niet worden herhaald omdat de oude garde zijn beste tijd gehad heeft en zich heeft overgegeven aan het licht. Wees dus niet bezorgd over de dreigementen van mensen die nog hebzucht en macht nastreven. Zij komen niet in de nieuwe regering die het volk dient.

Alles wat gebeurt is onderdeel van de reiniging die moet plaatsvinden voordat de veranderingen tot stand kunnen komen. Moeder aarde moet ook actie ondernemen, al zullen de gevolgen minder zwaar zijn dan voorspeld. Wij van de Galactische Federatie overzien nog altijd alles wat op aarde gebeurt en houden ons bezig met vele zaken waar jullie je niet van bewust zijn. Jullie zien ons steeds vaker en het beste moet nog komen. Mensen dringen aan op Disclosure en we juichen jullie inspanningen en standvastigheid toe. Alles wat mensen helpt ontwaken naar de waarheid is mooi meegenomen.

De komende weken worden zeer belangrijk. Jullie kunnen meer aanklachten verwachten tegen corrupte bankiers terwijl hun activiteiten worden onderworpen aan een gerechtelijk onderzoek. Het kost tijd om goed bewijs te verzamelen. Sommigen vluchten, maar moeten zich uiteindelijk verantwoorden voor hun misdaden. We willen ze vooral verwijderen zodat er betrouwbare mensen voor in de plaats kunnen komen. Het wordt allemaal gedaan om het gat tussen de oude en nieuwe systemen te overbruggen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en blij te zien hoezeer jullie in zo’n korte tijd vooruit zijn gegaan. Jullie werden geconfronteerd met een moeilijke test, maar wisten te overwinnen. Kijk vooruit en blijf vastbesloten om deze cyclus tot een bevredigend einde te brengen. Jullie zijn strijders van licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!