Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 14, 2012

SaLuSa, September 14, 2012

Zielen met diepgewortelde religieuze overtuigingen zullen de waarheid als als één van de laatsten accepteren. Er is rekening gehouden met dat probleem en de betreffende leraren die aan de basis stonden van de overtuigingen keren terug om de echte boodschap uit te leggen. Door de tijd heen is de interpretatie ervan bewust verdraaid zodat de machthebbers meer macht en controle konden krijgen. Het ging zo ver dat de ware boodschap is ondergesneeuwd. Door onze aanwezigheid en dienstbaarheid aan jullie beseffen jullie dat er een punt in jullie evolutie kan worden bereikt waarop jullie naar binnen keren om de waarheid te kunnen vinden. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat jullie niet met anderen zouden mogen praten, omdat het altijd goed is om andere zienswijzen te overwegen.

Onze geloofsovertuiging heeft te maken met dienstbaarheid aan anderen in het universum. Op ons trillingsniveau kan alleen de waarheid bestaan. Ook jullie bereiken dat niveau binnenkort. We vragen jullie open te staan voor nieuwe ideeën die in algemene zin gebaseerd zijn op de eenheid van alles om jullie heen. Het probleem is dat er dusdanig diepe kloven bestaan tussen alle verschillende culturen op aarde dat jullie haast niet meer weten wat jullie moeten geloven. De tweedeling is er de reden van dat er zo veel conflict is onder de mensen, die willen bewijzen wie gelijk heeft en wie niet.

Op aarde vinden jullie tolerantie niet in overvloed en dat wordt in stand gehouden door mensen die proberen vast te houden aan hun religieuze en politieke macht. We moedigen jullie aan te accepteren dat andere zielen niet noodzakelijkerwijs op hetzelfde niveau zitten als jullie. Iedereen zal zich op den duur op het juiste niveau bevinden. Niemand zou vervolgd mogen worden omwille van overtuigingen, maar aan de andere kant zou ook niemand zijn of haar overtuigingen mogen opleggen aan anderen. De periode waar jullie doorheen gaan laat jullie zien hoe afhankelijk jullie van elkaar zijn en soms is tegenspoed nodig om jullie dichter bij elkaar te brengen.

Mensen beseffen zich dat onderscheid op basis van rijkdom en onderwijs de scheiding in stand houdt en dat iedereen dezelfde kansen zou moeten hebben. Sommigen komen uit een arm milieu en dat probleem wordt aangepakt tijdens de veranderingen. Iedereen is in de ogen van de Bron gelijk, ongeacht hoeveel karma iemand nog moet uitwerken. In deze eindtijden doen velen van jullie wat nodig is om het uit te werken. Veel karma is opgebouwd vanwege relaties en er worden zware lessen geleerd. Minder belangrijke lessen kunnen worden weggestreept wanneer het duidelijk is dat jullie bewustzijnsniveau verruimd is.

Ascentie is heel anders dan wat jullie in jullie huidige dimensie ervaren. De hardheid en het conflict waar jullie normaal mee te maken krijgen dienen zich niet langer aan omdat er alleen nog maar harmonie en samenwerking is en iedereen elkaar helpt voor het grote goed. Jullie zullen de gidsen en engelachtige wezens ontmoeten die jullie leven na leven hebben geholpen. Met een hoger bewustzijnsniveau zullen jullie alles beter begrijpen en worden jullie echt een galactisch wezen. Jullie beschaving is al lid van onze Federatie van Licht en er is een plaats voor iedereen van jullie die zich bij ons wenst te voegen. Een prachtig leven dat jullie bevrijdt van de duisternis die jullie op de reis door jullie huidige dimensie heeft vergezeld, wacht op jullie. Het is tijd om de cyclus van wedergeboorte te verlaten.

In de toekomst veranderen jullie eenvoudigweg van lichaam wanneer jullie dat nodig achten, omdat natuurlijk verval en sterfte niet langer onderdeel zullen zijn van jullie ervaring. Zoals jullie ongetwijfeld zullen beseffen leven jullie dan honderden jaren zonder te verouderen. Jullie houden je lichaam in perfecte staat van gezondheid. Jullie zullen alle tijd die jullie nodig hebben krijgen om al jullie wensen in vervulling te brengen. In tegenstelling tot op aarde hebben jullie daar geen geld voor nodig.

Een groot deel van de huidige aspecten van jullie leven zal in de toekomst overbodig zijn en wanneer jullie materiële objecten van de hand doen keren ze terug naar hun oorspronkelijke staat, zonder afval. Tegen die tijd hebben jullie een persoonlijk ruimteschip en stappen jullie aan boord van andere om interdimensionale reizen te maken. Jullie noemen deze grote toestellen moederschepen en in sommige gevallen zijn het heuse steden. Je zou er jaren achtereen kunnen doorbrengen en op elk moment is alles wat je nodig hebt voorhanden. Ze zijn geheel zelfvoorzienend en worden aangedreven met de vrije energie die overal om ons heen is. In die omstandigheden is het leven verre van saai en geeft het altijd een gevoel van opwinding terwijl je het onbekende betreedt.

Mensen die ons hebben ontmoet waren verwonderd over onze ruimtepakken die de contouren van ons lichaam volgen en één geheel vormen. Dat komt omdat ze worden gemaakt met behulp van gedachtekracht. Ze vormen letterlijk onze tweede huid en volgen iedere beweging van ons lichaam. Wanneer we reizen hebben we geen koffer vol spullen nodig. Onze behoeften zijn in dat opzicht erg beperkt omdat we ons bijvoorbeeld niet hoeven te scheren. Jullie gaan veel leren wanneer jullie beginnen met je nieuwe leven. Toch zal het leven veel minder gecompliceerd zijn als op aarde. Het leven in de hogere dimensies is leuk en geeft veel voldoening.

Onthoud waar jullie toekomst ligt als jullie wanhopig zijn. De onbeschrijflijke verheffing is het begin van een heel nieuw hoofdstuk in jullie evolutie. De pijn en het lijden verdwijnen en de herinneren daaraan worden uiteindelijk vergeten. Richt je aandacht op wat gaat komen en niet op wat is geweest en laat negatieve gedachten je niet afleiden. Angst gecreëerd door de media of speculatie over jullie toekomst zal van korte duur zijn. Totdat de oude garde is verwijderd probeert ze zich nog steeds te bemoeien met jullie voortgang in de overtuiging dat ze op de één of andere manier zal slagen. Ze ontdekt dat ze veel minder macht heeft dan voorheen en dat er geen weg terug is naar het oude.

Ik ben SaLuSa van Sirius en breng jullie de beste wensen van de Galactische Federatie. We hopen dat jullie je leven op een succesvolle wijze kunnen afronden. Jullie hebben er hard en lang voor gewerkt en verdienen een bevredigende levensvervulling te ervaren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!