Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, September 26, 2012

SaLuSa, September 26, 2012

Terwijl de tijd voorbij vliegt wordt duidelijk dat de voorspellingen van enorme aardbevingen en andere gebeurtenissen niet zijn uitgekomen. Dat is deels aan jullie te danken omdat jullie rust naar de aarde hebben gebracht door het licht hier te aarden. Het betekent niet dat er geen fysieke veranderingen zullen komen omdat sommige onvermijdelijk zijn. Door de trilling de komende weken hoog te houden kunnen jullie zeker zijn van een relatief gemakkelijk einde van de cyclus. Wij zijn er zelf ook onderdeel van en zorgen voor een vredige periode. In sommige landen vinden schermutselingen plaats, maar het zal niet worden toegestaan dat ze escaleren in een wereldwijde oorlog.

Het klinkt mogelijk vreemd dat jullie vrede op aarde bewerkstelligen, maar het gebeurt toch omdat steeds meer mensen het net als hun vrijheid beginnen op te eisen. In veel landen zien jullie al de laatste gevechten en soldaten laten zien dat het tijd is om een einde te maken aan alle oorlogen. Ze beseffen zich dat oorlog zinloos is en zelden een blijvend positief effect heeft. In plaats daarvan ontstaat enkel haat en de inwoners van de landen die worden vernietigd zinnen op wraak. Het is niet waar dat jullie de terroristen hebben gecreëerd die de wereld in hun greep houden door middel van zelfvernietiging en moord.

Blijf niet stilstaan bij de negativiteit die nog steeds in jullie wereld aanwezig is, maar jullie moeten wel begrijpen hoe het tot stand is gekomen. De oude garde heeft daar een hand in gehad en heeft bijna iedere moderne oorlog tussen landen opgezet. Daar komt een einde aan met Ascentie omdat jullie naar een niveau gaan waar dergelijke negativiteit niet bestaat. De zielen die hun drang naar rijkdom en macht niet kunnen opgeven blijven in de lagere dimensie met anderen die niet verlicht zijn. Het licht wordt hen echter niet ontzegd en er worden veel inspanningen gedaan om ze terug te brengen. Op een dag keren ze terug omdat uiteindelijk iedere ziel terug naar huis gaat.

Het pad naar Ascentie opent zich en de veranderingen die nodig zijn om verder te gaan naderen hun manifestatie. Onze bondgenoten werken nog steeds met hart en ziel en de resultaten worden binnenkort zichtbaar. Uiteindelijk verdwijnt de Illuminati voorgoed uit jullie leven. Jullie bewustzijnsniveau blijft stijgen en door een grote sprong voorwaarts weten jullie dat jullie geascendeerd zijn. Er zal voor jullie geen twijfel over bestaan en jullie weten op dat moment dat jullie enorm zijn veranderd. Twijfel niet, richt je blik vooruit en het zal je realiteit worden.

Leef in het nu en wacht tot het nodig is om je dagelijkse patroon te veranderen zodat je je kunt aanpassen aan het Nieuwe Tijdperk dat zich manifesteert. Jullie weten wanneer het arriveert en dit ‘weten’ helpt jullie om door te blijven gaan. Jullie buitenzintuiglijke waarneming zal scherper worden en versterken door de nieuwe energieën die je in je opneemt. Jullie kunnen gaan ontdekken dat je lichaam niet langer vatbaar is voor ziekten. Het is één van de vele aangename veranderingen waardoor jullie levenskwaliteit gelijk verbetert. Je zou zelfs kunnen zeggen dat je niet echt geleefd hebt tot je de hogere dimensies hebt ervaren. Daar zijn alle zielen met elkaar verenigd in liefde en licht en leven ze in geluk en totale harmonie.

Wij van de Galactische Federatie van Licht spreken tot jullie vanaf het niveau waar jullie naartoe gaan. We leven in een vreugdevolle omgeving waar alle levensvormen met elkaar samenleven. Ze kennen geen angst en vertrouwen elkaar. Iedereen is vrij om zich uit te drukken in vreugde en geluk. Gedachten die worden geassocieerd met de lagere trillingen dringen ons bewustzijn niet binnen en we richten ons alleen op het pure. Het is zo bevredigend om op deze manier te leven dat we nooit tijd hebben om ons te vervelen. Er is nog zo veel te ontdekken terwijl je verder ascendeert.

Haal het beste uit de laatste dagen op jullie huidige aarde. Ze kent veel schoonheid en er zijn plaatsen met een hoge energie, maar ook zijn er gebieden die zeer vervuild zijn omdat ze eeuwenlang werden blootgesteld aan de lagere energieën door oorlog en andere conflicten. Voor Ascentie zullen ze worden opgeschoond en dat werk is al begonnen. We kunnen jullie van buiten de aarde assisteren, maar wanneer we jullie kunnen ontmoeten gaan we echt samenwerken. Moeder aarde is erg geduldig geweest terwijl jullie door de meest recente periode van jullie leven gingen. Ze maakt graag contact met jullie en verlangt naar de tijd waarin jullie veel nauwer met haar samenleefden. Dat zal in de nabije toekomst ook weer gaan gebeuren, wanneer jullie je relatie met alle andere levensvormen weer leren begrijpen.

Jullie werden allemaal op de aarde geplaatst om te genieten van de schoonheid van de Bron en te leren hoe je elkaar kunt steunen. Pas veel later raakten jullie vervreemd van de natuur en vergaten jullie hoezeer jullie elkaar nodig hebben. Dat verandert en velen herkennen de plaats van de mens op aarde en zijn belangrijke taak om al het leven te beschermen. De boeddhisten zijn hier goed bekend mee en hebben laten zien wat je kunt bereiken als je in harmonie met de natuur leeft. Sommigen van jullie zijn zich daar ook van bewust en zijn een goed voorbeeld voor anderen die op zoek zijn naar een echte verbinding met de natuur.

Ik ben SaLuSa van Sirius en vraag jullie vol vertrouwen door te gaan. Het Nieuwe Tijdperk is niet iets om bang voor te zijn. Het is alles wat je maar zou kunnen wensen. We bereiden ons voor om onszelf in welke omstandigheden dan ook te introduceren en doen dat op een manier waarbij geen ruimte zal zijn voor angst. We komen tot jullie in liefde en licht.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!


Galactic Channelings

Create Your Badge