Home > > Mike Quinsey – 27 juli 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 27 juli 2018

Mike Quinsey

Jullie vragen je af hoe lang jullie nog moeten wachten voordat de zaken zich zoals beloofd beginnen te voltrekken. De waarheid is dat op een hoger niveau alles in het “nu” is en dat het moeilijk is een precieze datum aan te wijzen voor wat er zal gebeuren. Wat we wel kunnen zeggen is dat bepaalde gebeurtenissen zijn voorbestemd om plaats te vinden, ongeacht welke activiteit en in het bijzonder de pogingen van het duister om te voorkomen dat dit zich zal voltrekken. Wanneer de hogere machten verklaren dat bepaalde gebeurtenissen plaats zullen vinden, dan kunnen jullie ervan uitgaan dat deze ook daadwerkelijk zullen gebeuren. Ze vallen buiten de inmenging van het duister en vaststaat dat de voortgang een weg volgt die naar succes leidt.

Vorderingen worden niet echt gedwarsboomd maar vaak op zodanige wijze verborgen dat kennis hiervan achter wordt gehouden voor degenen die zich erin zouden kunnen mengen. We weten dat sommigen van jullie niet kunnen begrijpen waarom we dergelijke daden van het duister toestaan, maar vergeet niet dat jullie leven op een planeet van “vrije wil” en dat we ons niet mogen bemoeien met de beslissingen die worden genomen. Uiteraard worden jullie op zodanige wijze gestimuleerd dat jullie de mogelijke consequenties van je daden inzien en dat jullie hier hopelijk op de juiste manier op reageren: in het belang van iedereen.

Helaas kunnen mensen, terwijl er een bepaalde mate van chaos plaatsvindt, overhaaste beslissingen nemen waardoor de onrust blijft bestaan. Jullie laten langzamerhand echter de oude trillingen achter je en met de vooruitgang, die zich in het bijzonder door de hogere trillingen aandient, zal deze trend in het verminderen van de negatieve activiteit zich voortzetten totdat deze volledig zal verdwijnen. Het heeft allemaal te maken met jullie bestemming, en met het passeren van het kantelpunt ligt er een heel nieuw vergezicht voor jullie. Jullie bevinden je al in het 5e jaar van het Nieuwe Tijdperk en spoedig zullen jullie méér te weten komen over de veranderingen die al beginnen effect te sorteren op jullie en op de Aarde. Ver vooruitkijkend zijn jullie voorbestemd om de hogere trillingen in een nieuw gebied van de ruimte te betreden. Sommigen zullen bang zijn voor het “onbekende”, maar jullie kunnen gerust zijn dat alle veranderingen en de effecten ervan jullie zullen bevallen.

Jullie zullen je zonder twijfel realiseren dat sommige van de grote nationale bedrijven in bepaalde gevallen worstelen om het hoofd boven water te houden. Ze zullen moeten inkrimpen om zich drijvende te houden en sommige groepen reduceren hun aantallen om er eveneens voor te zorgen dat ze het hoofd boven water houden. Het is duidelijk dat dit onwelkome veranderingen zijn, maar toch kan dit niet worden vermeden omdat de confrontatie dient te worden aangegaan met een bepaalde situatie van “pompen of verzuipen”. De veranderingen zijn een teken van de tijd die jullie nu meemaken en in de verre toekomst zal dit worden gezien als een aanloop richting de veranderingen naar kleinere en meer hanteerbare ondernemingen. Uiteraard zullen jullie problemen tegenkomen, maar in de tussentijd zullen er geleidelijke veranderingen komen samen met nieuwe technologieën die het mogelijk zullen maken om uiteindelijk volledig onafhankelijk te worden. Jullie hebben een gezegde: “klein maar fijn” en zo is het inderdaad, zoals jullie uiteindelijk zullen ontdekken.

Dus wat kunnen jullie doen terwijl de veranderingen voortgaan? Het eenvoudige antwoord is je meer focussen op je eigen behoeften en om te leven naar je intentie om je trilling te verhogen, er uiteraard van uitgaand dat je ernaar streeft om je persoonlijke Ascentie vooruit te helpen. Je zou in ieder geval naar dit doel toe kunnen werken, waarbij het de menselijke natuur is om altijd naar wegen te zoeken om je sneller te ontwikkelen. Jullie zullen echter, ook wanneer je je niet bewust bent van de manier waarop jullie levens in elkaar steken, veel hulp en begeleiding ontvangen, waarbij de zaken dusdanig worden georganiseerd dat je mogelijkheden krijgt om jezelf te ontwikkelen. Het is duidelijk dat vooruitgang zich eerder aandient wanneer je je ook bewust bent van de wijze waarop je levensplan is opgesteld om je spirituele ontwikkeling vooruit te helpen. Je dient spiritueel ontwaakt te zijn en te begrijpen hoeveel hulp er geboden wordt wanneer je je eenmaal bewust bent geworden van je ware zelf. Hieruit vloeit voort dat elke ziel uiteindelijk m.b.t. zijn ware ziel ontwaakt en beseft dat hij veel méér is dan alleen maar een fysiek lichaam en dat er niet zoiets bestaat als de dood, aangezien alle zielen onsterfelijk zijn.

Er zijn maar weinig mensen die volledig inzicht hebben in wat er op dit moment wordt gedaan om een grote sprong vooruit te kunnen maken. Terwijl de vooruitgang verder gaat, staat er veel in de startblokken klaar en staan grootse veranderingen, die tot op heden werden opgeschort, op het punt te worden aangekondigd, waarbij het zo is dat er maar weinig informatie kan worden vrijgegeven totdat het veilig is om dit wel te doen. Jullie zijn van ver gekomen om op dit punt te belanden en er zullen nog geen aankondigingen worden gedaan die onthullen wat er aan positieve zaken gaande is en wat de mensheid met zekerheid zal verheffen. Langzaam maar zeker hebben degenen van het Licht belangrijke posities overgenomen, posities waarover zij de controle dienen te hebben om op die manier de laatste zet te geven. De overwinning is in zicht en dit zal een vreugdevolle tijd betekenen, waar vieringen aan de orde van de dag zijn.

Jij, die in deze tijd op Aarde bent geïncarneerd, maakt deel uit van diegenen die als bevoorrecht kunnen worden beschouwd om in een dusdanig bijzondere tijd te worden uitverkoren. Jouw aanwezigheid zal de Aarde helpen zich te stabiliseren en tegelijkertijd de trilling helpen verhogen. Zonder twijfel zul je je trilling al hebben verhoogd en kun je, alleen al door je aanwezigheid, helpen vrede en harmonie tot stand te brengen. Jullie hebben overal naar God gezocht en het is voor de meesten nogal een openbaring geweest dat God in iedere ziel terug te vinden is en daar altijd al is geweest. God houdt zonder uitzondering van al zijn/haar scheppingen en de liefde van God is allesomvattend en oneindig, waarbij God wat menselijke zielen betreft, geen oordeel velt; God is de belichaming van Universele Liefde. God is Al dat Is.

Voor de meeste mensen zijn de mysteries van het leven, op hun huidige niveau, te ingewikkeld om te begrijpen. Iedere ziel is echter verlicht in overeenstemming met zijn huidige behoefte en zijn Gidsen staan, wanneer duidelijk is dat hij of zij er klaar voor is, altijd klaar om het inzicht te vergroten. Daarbij wordt er uiterst goed op gelet dat de zaken niet al te snel gaan, om op die manier tijd te geven om nieuwe informatie volledig te begrijpen. Het heeft geen zin de zaken te overhaasten en iedere ziel zal het gekozen pad volgen met een snelheid die hem of haar het beste past.

Het is het belangrijk om in gedachten te houden dat je bij het doorleven van het grote aantal incarnaties vele verschillende persoonlijkheden aanneemt. Je doet op zoveel mogelijk manieren ervaring op, wat betekent dat je een vrouw of een man zult zijn, overeenkomstig de ervaring die nodig is om je ontwikkeling vooruit te helpen. Vaak zul je incarneren met diegenen die in vorige levens deel van je familie hebben uitgemaakt, maar dan niet noodzakelijk in dezelfde rollen. Zonder twijfel zul je beginnen te beseffen dat er grote zorg wordt besteed aan je levensplan, zodat dit goed bij je behoeften past. Dat je met een levensplan akkoord bent gegaan betekent echter wel dat je nog steeds de optie hebt om je vrije wil toe te passen, maar te allen tijde zul je door je Gidsen worden aangemoedigd om je overeengekomen levensplan te vervullen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en dat het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing moge verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, Mijn God-Zelf, en iedere ziel heeft deze zelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!