Home > > Mike Quinsey – 6 juli 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 6 juli 2018

Mike Quinsey

Hoe lang nog voordat jullie vooruit gaan naar de beloofde toekomst en de vele voordelen ervan zullen ervaren waarover gesproken is, het hangt erg van jullie af. Op dit moment verslechteren de omstandigheden op Aarde en lijkt er geen oplossing te komen. Toch zijn de antwoorden bekend, en het is slechts een kwestie van tijd voordat een golf van verwachting als gevolg van wat nadert de mensen verheft. Zeker, veel bronnen hebben zich onvermoeibaar ingezet om dingen in beweging te krijgen, zodat er een aankondiging kan worden gedaan om jullie in de picture te houden en een meer acceptabele kijk te stimuleren.

Jullie ervaren nog steeds het resultaat van de oude energieën, maar ze worden langzaam uiteengedreven en de betrokken zielen worden opgetild in bewustzijn. Het is niet langer nodig om stil te staan ??bij gebeurtenissen uit het verleden die negatief zijn gebleken, en het is veel beter om te genieten van gedachten over komende veranderingen die veel voordeliger zullen blijken te zijn dan voorheen. Niemand wenst dat jullie de problemen en trauma's uit het verleden blijven ervaren, en in feite is het essentieel dat jullie de nieuwe energie helpen om volledig op Aarde gevestigd te worden. Jullie zullen het moeilijk vinden om zichtbare vooruitgang te boeken, maar door vol te houden zullen jullie uiteindelijk resultaten zien.

Er zijn geen korte wegen naar succes, maar hard werken zal ongetwijfeld tot resultaten leiden. Overal om jullie heen is er een ontwaken voor de verantwoordelijkheden die jullie hebben om voor de Aarde te zorgen. In veel opzichten hebben de problemen gevaarlijke niveaus bereikt, en de noodzaak om ze te corrigeren is aan jullie om uit te werken. Echter, als jullie eenmaal in jullie intentie aangeven dat je van plan bent dingen recht te zetten, staan er legioenen helpers klaar om je te helpen, maar je moet de eerste stap zetten om dingen te veranderen voordat hulp kan worden gegeven. Er is zeker een beweging onder jullie om groepen te creëren die in staat zijn om stappen voorwaarts te zetten om dingen in orde te maken. Terwijl ze zullen verbeteren met de verheffing van de vibraties, moeten jullie beginnen met te denken aan de "Nieuwe Tijd" en het helpen van de verheffing van de mensheid.

Bewegingen in de goede richting zullen komen met de acceptatie van alle andere Menselijke Wezens ongeacht kleur of religie, en het creëren van een wereldwijd netwerk van hulp. Er zijn momenteel te veel verschillen tussen jullie allemaal, en het is tijd om ze aan de kant te zetten en alles aan te moedigen dat gunstig is voor het geheel. Er komt hulp uit een aantal verrassende bronnen en het zal de veranderingen helpen versnellen. In de tussentijd zijn er uitvindingen die op het punt staan te worden vrijgegeven en die de kwaliteit van jullie leven verbeteren. In reële termen zijn jullie er al zo'n lange tijd van uitgesloten en bijna vastgelopen in een time warp. Alles is echter langzaam aan het veranderen en jullie moeten nog de gunstige veranderingen zien die klaar zijn om geïntroduceerd te worden, die jullie enorm zullen verheffen.

De belangrijkste veranderingen die nodig zijn hebben betrekking op de benoeming van degenen die de ervaring en de juiste intenties hebben om de mensheid naar een nieuw tijdperk te brengen. Het zal er een zijn van eerlijkheid, liefdadigheid en aandacht voor allen die geleden hebben onder het oude regime. Wat eerder aanvaardbaar was, heeft geen plaats meer binnen de nieuwe manieren van samenwerking en sympathie die de ongelijkheid die op dit moment bestaat, aanpakken. Jullie zijn Eén Menselijk Ras en door samen te werken bereiken jullie geweldige dingen die jullie snel in het Nieuwe Tijdperk zullen tillen.

Er zijn suggesties dat de timing van de gebeurtenissen nabij is, en terwijl de dingen zich ontwikkelen, komt de tijd voor Ascentie dichterbij en is klaar om onmiddellijk verandering teweeg te brengen. Het is mogelijk omdat zodra "het oude" is weggehaald, het "Nieuwe" gereed is om gemanifesteerd te worden en met hulp in relatief korte tijd kan worden gevestigd. Er zijn zeker gigantische taken bij betrokken, maar met ET-technologie en hulp, zal de vooruitgang wonderbaarlijk zijn, beoordeeld aan de hand van je bestaande capaciteiten. De omvang van de taken kan heel ontmoedigend en overweldigend lijken, maar met hulp zult u verrast zijn als u niet verbaasd bent hoe snel ze kunnen worden uitgevoerd. Sta jezelf dus niet toe om somber of ontmoedigd te worden, want op een hoger niveau gaat alles goed.

Velen van jullie voelen onbewust dat er grote en welkome veranderingen in aantocht zijn, en in plaats van het verspreiden van somberheid zijn ze, zoals je zou zeggen, 'enthousiast en zelfverzekerd' als het gaat om de toekomst. Gedurende eonen van tijd is bekend dat het laatste Tijdperk waarschijnlijk zal eindigen in succes in plaats van mislukking zoals is gebeurd voor het vorige einde van de cycli. Jullie kunnen er zeker van zijn dat jullie het succes hebben verdiend dat naar jullie toe komt, en jullie zullen niet te lang hoeven wachten om de eerste tekenen ervan te zien. Projecteer positieve trillingen voor de toekomst en hoe sneller deze zullen ontstaan.

Je zou kunnen zeggen dat als je een dieptepunt hebt bereikt, je nergens meer kunt komen, behalve als je er weer uit opkrabbelt. Als je echter naar de diepten van de duisternis bent afgedaald die je tegenhouden, zal het je toch duidelijk worden dat het nu tijd is om te rebelleren tegen dat wat niet van het Licht is. Niet alleen dat, verdrijf degenen die de duisteren hebben geholpen voor persoonlijk gewin, aangezien ze op geen enkele manier de mensen vertegenwoordigen of hun ambities voor vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Jullie zijn niet uitzonderlijk in je behoeften, maar als de Verenigde Staten, een heel groot land met enorme rijkdom en potentieel, zouden jullie in staat moeten zijn ervoor te zorgen dat jullie gelden goed aan jullie besteed worden, en niet om de aangelegenheden van de duisteren te bevorderen, die jullie rijkdommen hebben afgenomen om hun geheime activiteiten te dekken. Zodra de waarheid echt bekend wordt, zal er een grote opstand zijn en zullen de mensen de veranderingen eisen en verkrijgen die ze nodig hebben. Bedenk dat jullie gedachten krachtig zijn en dat jullie samen dingen voor elkaar krijgen. Laat je niet leiden door valse beloften en stel in vraag wat je wordt voorgeschoteld, en houd in gedachten dat de hele wereld bezig is met veranderingen en het allemaal leidt naar Ascentie.

Als jullie opstijgen naar de hogere vibraties zullen jullie steeds minder disharmonie vinden en uiteindelijk kan het helemaal niet meer bestaan. De nieuwe energie is krachtig en van een hoge vibratie en in de loop van de tijd zullen zielen met een lagere vibratie er niet meer in kunnen bestaan. Zo zullen jullie jezelf automatisch vinden met gelijkaardige zielen, en het zijn zulke condities die vaak beschreven zijn als het Paradijs. Het is jullie toekomst om te blijven evolueren en naar de hogere niveaus van Licht te gaan terwijl jullie tegelijkertijd je eigen bewustzijnsniveaus verhogen. Uiteindelijk zullen jullie volledig geëvolueerde zielen worden met een volledige reeks chakra's. Jullie zullen krachten hebben die voorbij jullie huidige verbeeldingskracht gaan en zullen ook de kracht van creatie hebben, maar door jullie evolutie zullen jullie in staat zijn om ze correct te hanteren samen met de attributen van Universele Liefde. Dit is wat jullie kunnen verwachten in jullie toekomst.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing opvrolijken. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde innerlijke connectie met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!