Home > > Mike Quinsey – 13 juli 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 juli 2018

Mike Quinsey

Jullie hebben al een behoorlijke tijd lang bemerkt dat de tijd steeds sneller gaat en dat dit zo doorgaat. Het is een positief teken van de aanhoudende verandering op Aarde en terwijl de trillingen toenemen, zullen jullie een nieuw gebied van de Ruimte verder binnengaan en dit zullen jullie op die manier blijven ervaren. Met de verhoging van de trillingen ontstaat eveneens een vreedzamer bestaan met minder negativiteit en veel méér harmonie tussen alle levende wezens. Jullie hebben hiervan al voorbeelden kunnen zien bij dieren met de meest onwaarschijnlijke vriendschappen en dit is beslist een voorbeeld van het bijbelse verhaal van “de Leeuw die zich neervlijt naast het Lam”. Dus wat betekent dit, want het moet beslist een verhoging van de trilling betekenen, hetgeen meer harmonie en vrede op Aarde tot stand brengt.

Velen van jullie weten dat je klaar bent om je plek in de hogere trillingen in te nemen en dat je één van diegenen bent die liefde naar alle vormen van leven uitstraalt, ongeacht de historische positie ervan t.o.v. de Mensheid. Verder zijn jullie je er eveneens van bewust dat jullie de macht hebben om vrede te brengen in situaties waar een confrontatie gaande is, omdat zelfs alleen al je aanwezigheid kan helpen vrede te brengen. Langzamerhand zullen anderen die innerlijke kalmte gaan ontdekken en een kalmerende invloed gaan uitoefenen terwijl alles om hen heen in een staat van onrust verkeert. Dit is al gaande en breidt zich steeds verder uit en omdat haar invloed steeds verder reikt, zal er een grotere nadruk komen te liggen op het creëren van vreedzame relaties en situaties op alle niveaus.

Eindelijk veranderen de geloofssystemen in het besef dat het in het Universum wemelt van leven, zelfs op jullie lagere trillingsniveau. De Aarde werd beschouwd als een soort kweekschool waar leven en groei kunnen worden ervaren zonder al te veel hulp van buitenaf. Toch werden jullie activiteiten nauwkeurig gevolgd, zodat het plan van jullie evolutie kan worden voortgezet zonder de inmenging van andere bronnen. Jullie hebben vrije wil gekregen om de ervaringen op te doen die jullie wensen; ondanks dat jullie langs een voorbestemd pad worden geleid, bezitten jullie een absolute vrijheid. Het was bekend dat jullie uiteindelijk je weg naar huis terug zouden vinden en jullie slagen hierin en de voorbije cyclus heeft jullie het recht gegeven een gebied van hogere vibraties te betreden, en dat is waar jullie op het moment mee bezig zijn. Het is niet eenvoudig om oude gewoonten los te laten, maar dit dienen jullie wel te doen evenals je aandacht focussen op al het nieuwe, omdat veel jullie geschonken wordt dat jullie volledige aankomst in het Nieuwe Tijdperk zal versnellen. Er staat jullie veel te wachten, maar eerst dienen jullie op Moeder Aarde en bij iedereen die hierop aanwezig is, vrede tot stand te brengen. Wees ervan verzekerd dat dit ook in de dierenwereld uitbreekt, hetgeen zal resulteren in de meest ongebruikelijke vriendschappen die tot voor kort niet zouden hebben kunnen bestaan. Jullie kunnen nu al zien hoe krachtig de nieuwe trillingen zijn en toch is het nog maar net begonnen.

Ongeacht wat andere groeperingen ook proberen teneinde vast te houden aan de oude gewoonten van eigenbelang, dit zal moeilijk worden om in stand te houden en uiteindelijk onmogelijk worden. Hun toekomst zal bestaan uit het vervolgen van hun pad op een andere Aarde die voor hen in gereedheid is gebracht, met een trillingsniveau dat voor hen geschikt is om hun evolutie te kunnen vervolgen. Zoals voorheen al werd aangegeven, is het niet mogelijk in een bepaald trillingsniveau te bestaan mits het van hetzelfde niveau is als dat van jezelf, omdat je je op een hoger trillingsniveau dan je eigen trilling niet op je gemak zou voelen, en het is altijd zo dat je progressie dient te maken door jezelf via ervaringen te verheffen. Velen vragen zich af: “hoe is dat mogelijk” en het eenvoudige antwoord hierop is altijd weer: via het leren hoe Universele Liefde te verspreiden d.m.v. je gedachten, daden en dat wat je zegt, totdat het je manier van leven wordt.

De transitie van het leven op Aarde naar het verlaten van haar in je etherische lichaam heeft de mens altijd geïntrigeerd omdat men niet goed weet wat er dan daadwerkelijk gebeurt. Daarom denk ik dat het volgende deel uit een boodschap van Metatron enorm belangrijk kan zijn:


“WAT GEBEURT ER WANNEER JE STERFT”

‘De dood is niet een angstige ervaring waarvoor je bang hoeft te zijn. Wat jullie ‘Dood’ noemen is een wedergeboorte in je grotere realiteit en op vele manieren is dit een behoorlijk bijzonder en prachtig ontwaken. In werkelijkheid is het geboren worden in de fysieke realiteit veel traumatischer dan de terugkeer naar ‘het engelenrijk’. Het overgaan van het fysieke naar het etherische zou inderdaad het best omschreven kunnen worden als ‘thuiskomen’.’

‘Lieve Mensen, de dood kan zich in veel gevallen voordoen als een geleidelijk proces. Voor degenen die na een ziekte overgaan zal het sterven zich vaak aandienen als een proces met onderbrekingen, gefragmenteerd met verschillende stadia in het verschuiven van het bewustzijn, waarin verplaatsingen uit het fysieke lichaam en weer terug erin zich in een periode van een aantal dagen vóór het definitieve einde aan kunnen dienen. In deze geleidelijke processen van overgaan verkeert de bewuste persoon in een verhoogde staat van zijn en zal vaak engelen, gidsen en geliefden kunnen zien die al eerder zijn overgegaan.’

‘Er is niet iets om bang voor te zijn. Alléén de levenden hebben angst voor de dood. De meesten van jullie zullen onmiddellijk de overgang door het sterven beseffen. Je zult bijzonder verheugd zijn wanneer je je realiseert dat je nog steeds een bewustzijn hebt, ook al ben je in fysieke zin gestorven. Velen van jullie zullen dolblij zijn te beseffen dat jij nog steeds ‘jij’ bent. Je innerlijke stem en waarnemer van ervaringen zal dezelfde zijn als die je in de recentelijk voltooide fysieke belichaming hebt gehad. Je zult het volledige bewustzijn van je leven behouden en deze herinneringen zullen een bepaalde periode lang oproepbaar en toegankelijk blijven. Je zult in staat zijn met anderen, die in het afgeronde leven belangrijk voor je zijn geweest, te communiceren.’

Nu, er zijn zeldzame omstandigheden waarin iemand in plotselinge, onverwachte omstandigheden, zoals een ongeluk komt te overlijden, waarbij de dood zich zodanig abrupt aandient dat er een korte periode van verwarring ontstaat. Dit komt echter niet vaak voor en aan de andere zijde van het leven zijn er ‘gidsen’ beschikbaar die hierin gespecialiseerd zijn, en die beschikbaar zijn om je te helpen begrijpen wat er gebeurt.

‘Dus Meesters, wees je ervan bewust dat er inderdaad gidsen aanwezig zijn om eenieder van jullie te helpen inzicht te krijgen in wat er op het moment van sterven met je gebeurt. De meesten van jullie zullen het hiernamaals met een heldere geest betreden. En wanneer iemand zonder desoriëntatie binnenkomt, dan zal deze meestal worden begroet door familie en vrienden die al eerder zijn overgegaan. Er bestaat een gevoel van troost en een euforische herkenning van dit rijk dat een gevoel van welbehagen uitstraalt.’

‘Rust in Vrede, zoals op vele grafstenen geschreven staat, is iets van een humoristisch misverstand. De ‘andere kant’ is buitengewoon actief! Je zult mogen uitrusten wanneer rust gewenst of nodig is. De rustfase is er één van grote expansie waarin een sfeer van verrukking heerst. Vaak heerst er een gevoel van zweven in een veld van helder wit licht omkleed met bijzonder levendige kleuren. In deze fase zul je je in een gelukzalige staat bevinden waarbij je makkelijker aan het idee kunt wennen dat je van je lichaam gescheiden bent geraakt. Maar je zult nog steeds in staat zijn om je gedachten naar het Aardse niveau te richten. Je zult tot de ontdekking komen dat gefocuste gedachten je snel naar wie of wat dan ook kunnen overbrengen.’

‘Je kunt vrienden en familie bezoeken, naar het verleden teruggaan, jeugdvrienden begroeten en je bent in staat om naadloos door ruimte en tijd te reizen. Het kan zijn dat je teruggaat naar je kinderjaren; om jezelf als jong kind te zien, tijdens Kerst omgeven door familie of je ziet jezelf weer terug in de gangen van de middelbare school zoals die er decennia eerder uit heeft gezien. Je zult beseffen dat er geen ‘tijd verstrijkt’ tussen de manifestatie van een idee of gedachte en het oorspronkelijke ontstaan ervan zoals dat in het fysieke leven het geval is. Je zult met vreugde deze ‘droomachtige’ fenomenen willen ontdekken, maar dan in een zeer reële validiteit en buitengewoon heldere klaarheid.’

‘Er zijn, terwijl je op het aardse niveau leeft, manieren om bekend te worden met de realiteiten en dimensies van het hiernamaals. Er zijn ook aan de ‘overzijde’ gevorderde ‘trainingen’ beschikbaar naarmate jullie in lichtintensiteit toenemen en de ‘Aardse Cyclus’ voltooien.’

EINDE VAN EEN EXTRACT UIT EEN BOODSCHAP VAN METATRON.


Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf, en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!