Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 24, 2012

SaLuSa, September 24, 2012

De wereldwijde beweging om vrede te realiseren wint aan kracht en helpt anderen te ontwaken zodat mensen inzien dat het van belang is de weigering van het inwilligen van jullie eisen niet langer te tolereren. Jullie zullen succesvol zijn, maar wellicht niet op de manier zoals jullie zouden verwachten. We zijn er zeker bij betrokken en mogen de ontwaakte mensen waar nodig assisteren. Op dit moment richten we ons met name op de veranderingen op overheidsniveau, die nodig zijn om de juiste mensen aan het roer te kunnen zetten van jullie toekomst. Wanneer één land eenmaal de mensen aan de kant heeft gezet die niet voor het volk werken zal de roep om verandering elders escaleren. De energie die de oude garde helpt uitschakelen is niet te stoppen en ze weet dat haar tijd erop zit.

Aan de ene kant lijkt de wereld te zijn verzand in hopeloze chaos, maar onder dat alles wordt het Nieuwe Tijdperk geboren dat het oude zal vervangen. Er kan niet langer worden vastgehouden aan de oude status quo. Het maakt niet uit hoeveel geld wordt uitgegeven om het intact te houden, het zal in elkaar storten. Gerechtelijke onderzoeken zullen criminele activiteiten van bekende namen aan het licht brengen. De grootste boosdoeners kunnen zich nog altijd verschuilen achter anderen die het vuile werk hebben opgeknapt. Uiteindelijk kan niemand gerechtigheid ontlopen en moeten de betrokkenen zich verantwoorden voor de hogere autoriteiten. Ze zijn allen bij ons bekend en hun daden worden opgeslagen in de akashakronieken.

Iedere gedachte en daad van alle zielen is automatisch bekend, maar niemand kan ze zonder toestemming bekijken. Ze worden gebruikt wanneer je naar de hogere rijken gaat en terugblikt op je leven zodat je kunt beslissen wat je mee wilt brengen voor verdere ervaringen. Sommigen denken dat het leven zinloos is, maar eenieder van jullie wist wat er gepland stond voordat jullie incarneerden. Het gaat erom dat je het beste uit iedere mogelijke uitdaging haalt. Wees niet te streng voor jezelf wanneer je fouten maakt omdat er niet van je wordt verlang dat je perfect bent. Je leert met vallen en opstaan en beweegt zo verder op je reis van evolutie. Iedere ziel is erbij betrokken en velen van jullie komen doelbewust samen om elkaar te helpen slagen.

Dit leven is anders dan voorgaande omdat jullie proberen oude kwesties op te lossen die jullie hebben tegengehouden. Het is een tijd waarin jullie alle hulp wordt geboden om je voor te bereiden op Ascentie. We zouden zo veel mogelijk zielen uit de cyclus van wedergeboorte willen zien stappen. Dan hebben jullie je toekomst weer helemaal in eigen hand en kunnen jullie beslissen wat jullie daarna willen gaan doen. Jullie kunnen dan zelfs bepalen hoelang jullie in een lichaam willen blijven. In de hogere dimensies veroudert het niet en sterft het niet zoals nu het geval is. De gedachte alleen al zou genoeg moeten zijn om jullie aan te moedigen het noodzakelijke te doen om uit te stijgen boven de lagere trillingen.

De meeste zielen bevinden zich op dit moment op het laagste punt in vibratie. Vooruitgang betekent dat je terugkeert naar waar je echt thuishoort. Jullie mogen denken dat de ervaring in jullie huidige dimensie echt is, maar het is in feite een illusie. Jullie zijn van het licht en van nature heeft een ziel een ongekende kracht om te creëren. Terwijl jullie jezelf verheffen leren jullie die kracht weer te gebruiken voor het grote goed. Jullie zijn goden in de maak en daarom is het belangrijk om je aandacht te richten op datgene wat je wilt bereiken in je leven. Daar waar jullie je energie op richten zullen jullie resultaten behalen.

Het lijkt soms alsof willekeurige gebeurtenissen plaatsvinden in jullie leven, maar je trekt alles zelf aan. Jullie hoeven niet precies te weten hoe de wetten werken die daarvoor zorgen, maar probeer anderen te behandelen zoals je zou willen dat ze jou zouden behandelen. Probeer ze te behandelen alsof ze één met je zijn, omdat alles onlosmakelijk met jou is verbonden. Veel te lang hebben mensen hun verbinding met alle andere zielen niet begrepen. Wij van de Galactische Federatie van Licht zijn ons bewust van de waarheid en daarom dienen we alle beschavingen. Het is een natuurlijk verlangen om degenen te helpen die in je eigen voetsporen treden.

Het is onvermijdelijk dat alle zielen uiteindelijk een punt bereiken waarop ze zullen terugkeren naar de Bron. Het zit in je, of je het nu beseft of niet, en is de drijvende kracht die je altijd stimuleert om vooruit en omhoog te gaan. Jullie Ascentie is slechts een mijlpaal op een wonderlijke reis. Binnenkort zullen jullie je in dimensies bevinden waar alles zich afspeelt in het nu. Tijd zoals jullie het kennen heeft geen betekenis meer omdat het verleden, heden en de toekomst allen één zijn. Het is een indrukwekkend concept dat jullie in staat stelt om daar te gaan waar jullie maar willen. Sommige zielen hebben fijne herinneringen aan vorige levens in een ver verleden en kiezen ervoor om terug te gaan en meer te ervaren.

Laat jezelf ‘voelen’ hoe het leven na Ascentie is en de veranderingen komen snel naar je toe. Wanneer we jullie eenmaal kunnen bezoeken en sommigen van jullie aan boord van onze schepen kunnen uitnodigen, laten we jullie zien wat jullie te wachten staat. De veranderingen worden verwelkomd omdat ze een einde maken aan alle verplichte dagelijkse bezigheden en de noodzaak om het grootste deel van je leven te werken om te kunnen bestaan. Jullie gaan veel meer tijd voor jezelf hebben zodat jullie je kunnen toeleggen op datgene wat jullie voldoening geeft. Lelijkheid, verstoringen en gebreken bestaan niet in de hogere trillingen omdat alles daar in balans en harmonie is.

Ik ben SaLuSa van Sirius en vind het fijn om op deze manier met jullie in contact te kunnen treden. Ik ben één van velen die probeert jullie behoeften te bevredigen in zo’n belangrijke tijd. We zullen elkaar op een dag ontmoeten en het zal voor iedereen een fijne gebeurtenis zijn.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!