Home > > Mike Quinsey – 25 oktober 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 25 oktober 2019

Mike Quinsey

Een solitair leven is niet noodzakelijkerwijs een leven zonder de nodige ervaringen en biedt veel tijd voor bezinning, waarbij zeker die rustige periodes in je leven kansen bieden om de rommel in je hoofd op te ruimen. Helder kunnen nadenken brengt positieve kennis met zich mee, waarmee je een levensplan kunt volgen dat verzekerd is van kansen om je evolutie te bevorderen. Wanneer dit levensplan in overeenstemming is met je behoeften, wordt het door je gidsen ondersteund. Het stelt je tevens in staat om beslissingen te nemen die je plannen vooruit zullen helpen op een manier die jou ten goede komt. Wat in het leven vaak toevalligheden worden genoemd, zijn intentionele momenten die namens jou zijn geregeld om je op het juiste spoor te houden voor wat betreft je levenscontract. Wees ervan verzekerd dat er zich vaak momenten aandienen waarop je spirituele vooruitgang plaats kan vinden, in overeenstemming met de plannen die voorafgaand aan je incarnatie zijn vastgelegd.

Dergelijke afspraken zijn met jouw instemming gemaakt, want hoewel je een dergelijk idee misschien weigert te accepteren, wijzen we erop dat zonder een vast plan je leven doelloos en zinloos zou kunnen zijn. Zoals jij het ziet, lijkt het misschien dat veel zielen om je heen geen doel hebben, maar wees je ervan bewust dat je niet noodzakelijkerwijs de achterliggende redenen kunt weten van wat anderen ervaren. Realiseer je eveneens dat jij ook deels betrokken bent bij de ervaringen van andere zielen, hoewel dat op dat moment misschien niet duidelijk is. Het mag misschien heel ingewikkeld klinken, maar de Gidsen van alle zielen hebben het vermogen om ervoor te zorgen dat zaken in het voordeel van alle betrokkenen verlopen. Als een ziel er echter niet in slaagt zijn of haar rol te "spelen" ten behoeve van een ander of zelfs voor zichzelf, zullen nieuwe kansen zich altijd aandienen. De Geestenwereld heeft meer middelen tot zijn beschikking dan je zou denken, waarbij falen geen optie is.

Nu jullie halverwege het Nieuwe Tijdperk zijn, dienen jullie je ervan bewust te zijn dat er geen weg terug is naar de oude gang van zaken. Jullie bevinden je in een overgangsfase waarin de ketenen van het verleden moeten worden afgeworpen, omdat ze hun doel hebben gediend en hierdoor een enorme hoeveelheid karma kon worden opgeruimd. Denk maar eens terug aan de twee Wereldoorlogen en de miljoenen zielen die hun leven in deze periode hebben gegeven. Het was de grootste inlossing van karma ooit en maakte zielen vrij om opnieuw de kans te krijgen om via hun eigen ervaringen te kunnen evolueren. Na een schone lei te hebben gekregen, wordt de verantwoordelijkheid bij elke ziel gelegd om zijn of haar toekomstige leven(s) te plannen en zodoende een voortdurende ontwikkeling te garanderen en daarbij een terugkeer naar de oude manieren van brute kracht en onwetendheid te voorkomen, manieren die zoveel karma hebben gecreëerd. Indien je de gelegenheid aangrijpt om je aan je overeengekomen spirituele pad te houden, zul je alle hulp geboden krijgen om hierin te slagen en een niveau te bereiken dat je naar Ascentie zal leiden.

Als je de weg kwijt raakt en van je levenspad af raakt, blijft altijd de mogelijkheid aanwezig om weer in het goede spoor te komen, maar het is wel zo dat dit je ontwikkeling vertraagt. Je gidsen zullen je echter nooit in de steek laten en zullen hun best doen om je te helpen je problemen te overwinnen. Als je niet op hulp reageert, maak je het jezelf moeilijker om verder te komen. Er zullen zich in je leven uiteraard nog meer kansen aandienen om te evolueren en in te zien dat er voor jou altijd hulp voorhanden is, zelfs als dat niet duidelijk zichtbaar is. De Geestenwereld wil graag dat je slaagt omdat ze je ware potentieel kent; dat je in werkelijkheid een zeer ervaren ziel bent en heel goed in staat om de uitdagingen waarmee je wordt geconfronteerd te overwinnen.

Begrijp dat na elk van je geleefde leven altijd een terugblik en een nabespreking volgen waarna beslissingen worden genomen zodat je volgende leven zodanig wordt gepland dat je zwakke punten kunnen worden overwonnen. Daarbij is het aan de orde of je de geboden kansen zult herkennen om je mislukkingen te overwinnen. Als je echter vertrouwen in je Gidsen hebt en op hun ingevingen reageert, zul je vooruitgang boeken en hoe meer je het doel van het leven begrijpt, hoe kleiner de kans om te falen zal zijn. Let op de situaties waarin je je bevindt en probeer de te leren lessen te begrijpen.

Het leven is niet alleen maar hard werken en je krijgt voldoende tijd om ook plezier te maken en te genieten. Benijd echter niet degenen die alles lijken te hebben, omdat de door hen te dragen verantwoordelijkheid soms overweldigend kan zijn. De arme man droomt er vaak van rijk te zijn, maar de betekenis van zijn leven is eenvoudiger en geeft eerder voldoening. Onthoud dat elke ziel over vele levens allerlei ervaringen zal hebben, waarbij het uiteindelijke doel is om zijn of haar evolutie te bevorderen. Degenen die succesvol zijn en alles in hun leven lijken (mee) te hebben, vinden het waarschijnlijk niet zo eenvoudig als jij misschien denkt; rijkdom kan een grote verantwoordelijkheid met zich meedragen en zelfs een last zijn.

Terwijl jullie evolueren, zul je merken dat je een beter inzicht in het leven en het doel ervan krijgt, en je zult anderen in een ander licht gaan zien. Ze worden allemaal als je broeders en zusters en je beseft dat ze allemaal een verantwoordelijkheid voor elkaar hebben. De mensheid als geheel kan pas echt vooruitgang boeken als de allerlaatste ziel de stap vooruit heeft gezet, omdat jullie Eén zijn en dit niet gescheiden kan worden. Toch gaan sommige zielen duidelijk sneller vooruit dan anderen, maar uiteindelijk dienen ze allemaal op hetzelfde niveau te worden gebracht.

Jullie zouden moeten kunnen merken dat het leven geleidelijk aan gemakkelijker wordt en dat het eenvoudiger en sneller gaat dan in de vorige cyclus. Met de komst van de hogere trillingen zijn de zaken versneld en heeft de invloed van de lagere trillingen minder invloed dan vroeger. Naarmate de tijd verstrijkt, zal het leven beslist gemakkelijker worden en zal het Licht de lagere energieën veel sneller verdrijven. De zaken staan er absoluut goed voor en zodra het geheel tot rust komt, betreden jullie een nieuw tijdperk van relatieve vrede en geluk. Op het moment bestaat er echter nog steeds veel verwarring en woeden er nog steeds veel kleine veldslagen, maar de stemming van de mensen verandert en vrede begint een kwestie van urgentie te worden. De oude gang van zaken is niet langer acceptabel en de mensen aarzelen nu niet meer om openlijk een vreedzaam bestaan te eisen. De mensen vormen een machtige kracht ten goede als ze allemaal hun neus in dezelfde richting hebben en hun stem zal worden opgemerkt en gehoord.

We hebben eerder al gezegd dat Moeder Aarde zeer actief is in haar voorbereidingen op de verheffing die eraan komt. Overal worden inspanningen gedaan om, met zo weinig mogelijk ongemak voor de mensheid, te proberen vooruitgang te boeken, maar totdat er sprake kan zijn van een volledige samenwerking zullen moeilijkheden aan de orde zijn. Er dient méér hulp te worden gegeven aan degenen die de verantwoordelijkheid op zich hebben genomen om dingen soepel te laten verlopen. Veel tijd en geld worden opgeslokt door projecten die minder goed gepland zijn, en de mens stevent af op grote problemen, tenzij er een goede samenwerking tussen de landen bestaat. Van onze kant zullen we proberen de handelingen van de betrokkenen te beïnvloeden, zodat de zaken soepel kunnen verlopen.

Laat je niet ontmoedigen door wat er op Aarde gebeurt, de verheffing zal komen nadat de opschoning van oude energieën, die hun verloop hebben gehad, is voltooid. Jullie hebben betere kansen om je te verbinden met de nieuwe energieën die je trillingen zullen verheffen, waardoor je minder zult worden beïnvloed door de lagere energieën. We vragen je opnieuw je te focussen en je op de nieuwe energieën te concentreren, aangezien deze je snel vooruit zullen helpen om de oude achter je te laten. Jullie hebben je gedurende vele levens op deze tijden voorbereid en bezitten de ervaring om dit voort te zetten en je werk voor de geestenwereld te verrijken. Nu is het tijd om je talenten te gaan inzetten die je nodig hebt om diegenen te helpen die klaar zijn om hun trillingen te verhogen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft deze zelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie