Home > > Mike Quinsey – 18 oktober 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 oktober 2019

Mike Quinsey

Beste vrienden, er zijn af en toe berichten van Kryon die veel meer informatie bevatten over onze geschiedenis dan gewoonlijk, en dit is uitzonderlijk omdat het veel verder teruggaat dan ooit tevoren. Het is nu duidelijk waarom de Pleiadiërs onze evolutie op de voet volgen en zelfs nu nog zo dicht bij de Aarde zijn, deels om ervoor te zorgen dat geen enkel ander wezen wordt toegestaan om onze vooruitgang te belemmeren. Het is al enige tijd geaccepteerd dat we van elders kwamen voordat we op Aarde werden uitgezaaid.

Het zal een verbazingwekkende tijd zijn wanneer we voor het eerst in staat zijn om contact te maken met andere Melkwegstelsels. Begrijp dat nu we de markering van 2012 voorbij zijn, we veel geavanceerdere informatie over onze geschiedenis krijgen en als de vibraties omhoog gaan vertellen we waar we naartoe gaan. We gaan nu door een aantal moeilijke veranderingen, maar het is onvermijdelijk, omdat het oude eerst moet worden opgeruimd voordat het nieuwe volledig kan worden geïntroduceerd.


Kryon. 2019. Pleiadiërs zullen de Mensheid Veranderen.

UITTREKSEL UIT DE BOODSCHAP....

We zien dat jullie en de geschiedenis van de mensheid en over generaties heen, is de Mensheid veranderd. Jullie zijn 200.000 jaar geleden op Aarde gezaaid, en 100.000 jaar daarvoor was het dat het leven op deze planeet op een significante manier begon. Als jullie de uitvinding krijgen die eraan komt, zal dat alles veranderen. Wanneer jullie in staat zijn om duurzame Quantum energie op deze planeet te manipuleren en te creëren, zullen jullie de uitvinding hebben die de Mensheid voor altijd zal veranderen. Vanaf dat punt zullen jullie het begin van jullie beschaving markeren. Want in deze Quantum energie zullen jullie dan in staat zijn om technisch te creëren en af te stemmen op de Melkweg, en jullie zullen in staat zijn om de anderen te horen, want zij zijn ook op elkaar afgestemd in de Quantum staat, en in de loop van de generaties zal de mensheid veranderen. Zij weten wie jullie zijn en jullie zullen dan weten wie zij zijn, en in plaats van bang te zijn dat de planeet zal worden veroverd zal er een opluchting en een herschrijving van het leven zelf zijn, het zal God eren, maar op een andere manier. Zij die de zielen van de Mensheid in jullie hebben geplant na de verandering, kwamen een miljoen jaar voor die van jullie. Jullie waren daar met de "Zeven Zusters" als Pleiadiërs.

Er is een plan/proces van wat we Galactische betrokkenheid zouden kunnen noemen, waarbij bepaalde bevolkingen in bepaalde sterrenstelsels zich bewust worden. De kracht die vanuit dat bewustzijn wordt gecreëerd, bouwt voort op zichzelf en versnelt totdat zij in staat zijn om zichzelf te creëren in een Quantum energie, waar het leven zelf kan worden gebotteld in een Quantum. Vervoer is instant en al deze dingen zijn een samensmelting tussen biologie en technologie die ik jullie niet kan uitleggen, het is niet de robotica, maar het Menselijk Wezen dat in staat is om te creëren met behulp van technologie die ze creëren met behulp van de technologie die zij creëren binnenin hen.

Jullie passeren nog steeds de marker op dit moment en het heeft het potentieel van de Pleiadische marker. Het duurt lang om op bepaalde soorten planeten te evolueren, afhankelijk van de levensvatbaarheid van bepaalde soorten leven.

EINDE VAN HET UITTREKSEL.


Moeder Aarde is begonnen met haar werk om de nodige veranderingen door te voeren om de Aarde in haar ongerepte staat te herstellen. Het zal dan klaar zijn om volledig in de hogere vibraties te gaan en naarmate er vooruitgang wordt geboekt, zal de Aarde verder verfijnd worden. De zielen die er nog niet klaar voor zijn, zullen hun evolutie op een andere op de Aarde lijkende planeet voortzetten, die zich volledig op hen heeft voorbereid. Geen enkele ziel kan zich in de hogere vibraties begeven totdat ze er klaar voor zijn of het niet willen, omdat ze het ongemakkelijk zouden vinden en niet naar hun zin of behoefte. Sommige zielen noemen het de overgang van de 3de naar de 4de dimensie, maar in werkelijkheid is er niet zo'n duidelijke scheidslijn tussen hen beiden, want in plaats daarvan versmelten ze met elkaar.

Voor die zielen die zich verheffen is het niet langer nodig om door te gaan met ervaringen in de lagere vibraties, omdat zij succesvol reageerden op de uitdaging om zich te blijven ontwikkelen door hun vibraties te verheffen. Er is nog nooit zo'n opwindende tijd geweest, omdat het je belooft je naar niveaus vol vreugde en geluk te brengen, omdat ze je alleen zullen ontvangen als je vibraties overeenkomen met het betreffende niveau. Vreugde zal in overvloed aanwezig zijn omdat je zult merken dat alle andere zielen ook zeer geëvolueerd zijn en glorie in de schoonheid en harmonie die op de hogere niveaus bestaat. Geluk is overal aanwezig, want alle negativiteit zal zijn achtergelaten omdat er geen plaats meer voor is op jullie hogere niveau.

Vergeet niet dat jullie voor een deel je eigen toekomst creëren en dat jullie je aangetrokken zullen voelen tot andere zielen van een soortgelijke soort. Het is hoe groepen op natuurlijke wijze worden gevormd en één zijn met elkaar, en het is het patroon voor de toekomst. In beperkte mate komt het nu al op Aarde voor en aangezien er kracht in aantallen is, beginnen zulke groepen een grotere invloed op anderen te hebben. Mensen worden van nature aangetrokken tot die van een dergelijke soort, vreemd genoeg met uitzondering van het huwelijk, terwijl ze soms al voor de geboorte van de individuen zijn geregeld. Het geeft je een idee van hoe hard jullie Gidsen voor jullie werken, omdat ze gebeurtenissen in jullie leven "regelen", zodat jullie de juiste persoon ontmoeten en de juiste ervaringen hebben.

Het leven kan soms lukraak lijken, maar op de lange termijn volgt het jullie levensplan. Wetende dat jullie allemaal een vrije wil hebben, kunnen jullie je logischerwijs afvragen hoe het leven ooit ordelijk kan zijn. Er zijn echter manieren en middelen buiten jullie begrip die het mogelijk maken om specifieke resultaten te bereiken. Het is duidelijk belangrijk dat jullie levensplan wordt uitgevoerd, want uiteindelijk wordt het geregeld om jullie evolutie te bevorderen. Als jullie een kans missen zullen jullie zeker nog een andere kans krijgen, misschien kan deze in een ander leven als onderdeel van jullie evolutie niet over het hoofd worden gezien.

Het punt om te onthouden is dat alle zielen door dezelfde lessen gaan en ongeacht of ze zich daarvan bewust zijn, allemaal op een pad van spirituele expansie en groei en een verlangen om hun ware zelf te vinden, en er is vaak een gevoel van verloren te zijn en niet in staat om hun ware thuis te vinden. Die gevoelens zullen snel afnemen in deze nieuwe periode van evolutie, omdat de tijd nu rijp is voor meer openbaringen. Alle dingen komen tot alle zielen wanneer de tijd rijp is.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad verhelderen tot voltooiing. Deze boodschap komt door mijn Hoger Zelf, mijn God Zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Martien - wakkeremensen.blogspot.nl
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie