Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 21, 2012

SaLuSa, September 21, 2012

Omdat alles zich afspeelt in het nu hebben wij een andere kijk op de gebeurtenissen als jullie. We hebben een totaalbeeld waaruit we kunnen opmaken dat deze cyclus zoals gepland wordt afgerond. Eenmaal geascendeerd gaan jullie een nieuw tijdperk binnen en profiteren jullie van de hogere energieën en een verruimd bewustzijn. Dan zijn jullie eindelijk vrij van de oude garde. In de hogere dimensies is geen ruimte voor lagere energieën en jullie zullen de hogere vibraties echt gaan voelen. Het zal een nieuwe ervaring voor jullie zijn dat iedereen dezelfde trilling heeft, eerlijk is en kan worden vertrouwd.

Het Gouden Tijdperk zal hemel op aarde brengen en de harmonie in al het leven zal zo duidelijk aanwezig zijn dat het een genoegen zal zijn om nu te leven en het te ervaren. Omdat jullie in al je behoeften worden voorzien zullen jullie meer geluk en voldoening dan ooit voelen. Dualiteit zou altijd een zware test worden om vast te blijven houden aan de waarheid. Ondanks de druk hebben jullie voor het licht gekozen. Houd het vast en laat geen twijfel toe, maar richt je in plaats daarvan op de hogere trillingen.

Er resteert erg weinig tijd voordat deze cyclus afloopt. Biedt hulp en deel je kennis terwijl anderen ontwaken. Laat iedereen een eigen keuze maken omdat de waarheid soms overweldigend kan zijn. Gun mensen tijd zodat oude overtuigingen kunnen worden overwogen in het licht van nieuwe onthullingen. Dat geldt voor iedereen omdat jullie nooit zullen stoppen met zoeken en leren. Evolutie is een langzaam proces, maar jullie gidsen leiden jullie op subtiele wijze naar meer begrip wanneer jullie daar klaar voor zijn. Daarom is het acceptabel dat niet iedereen klaar zal zijn voor Ascentie. Die mensen zijn niet minder succesvol dan anderen en uiteindelijk bereikt iedereen hetzelfde niveau.

Veel zielen vereenzelvigen zich met de aardse vibraties en raken afgescheiden van hun echte zelf. Dat was voorzien en is een cruciaal onderdeel van jullie ervaringen. Door een sterke verdediging hebben jullie de pogingen van de oude garde om jullie omlaag te trekken naar hun niveau weerstaan. Zij zijn zo diep gezonken dat ze zichzelf afgesneden hebben van het licht. De liefde van de Bron voor zijn creaties ziet enkel licht, hoezeer het ook is verzwakt. Door alle hulp die ze wordt gegeven kunnen ze uiteindelijk weer terugkeren naar het licht.

We vragen jullie als wezen van licht compassie te voelen voor iedereen die verdwaald is geraakt. Er zijn mensen die niet begrijpen dat het geven van liefde de grootste dienst is die je een ander kunt bewijzen. Het licht kan altijd weer worden aangewakkerd. Laat zien dat jullie boven het oordelen zijn uitgestegen en laat gerechtigheid over aan de hogere wetten. Jullie hebben genoeg om over na te denken terwijl jullie mooie toekomst zich ontvouwt.

Kijk om jullie heen als jullie bewijs willen zien dat het probleem met de banken wordt aangepakt. Verschillende worden momenteel ter verantwoording geroepen. Jullie hebben er constant op aangedrongen bij de autoriteiten om actie tegen ze te ondernemen. De kwestie krijgt media-aandacht en het nettoresultaat is dat meer van jullie ontwaken. Dit leidt tot bezorgdheid bij de grote corporaties. Zij weten dat mensen resultaat kunnen bereiken. In veel landen worden demonstraties grootschaliger en overheden slaan ze met geweld neer. Daardoor vermindert het aantal demonstraties echter niet en jullie hebben getoond dat jullie erg standvastig zijn. We kunnen jullie niet openlijk steunen, maar we motiveren jullie als jullie acties positief zijn.

De oorlogszuchtigen proberen nog steeds een niewe Wereldoorlog te starten, maar wees niet bezorgd want dat wordt niet toegelaten. We hebben carte blanche om een dergelijke oorlog te voorkomen en onze geavanceerde technologie is perfect geschikt voor dergelijke doeleinden. We hebben er vaak gebruik van gemaakt om oorlogen tussen bepaalde landen te voorkomen.

Jullie zijn veilig bij ons en we zullen jullie aarde volledig blijven monitoren. Indien nodig kunnen we inzoomen op ieder persoon, dus de oude garde kan zich niet verschuilen. Als hun tijd is gekomen zullen we ze ergens plaatsen waar ze het Ascentieproces niet langer kunnen dwarsbomen. In de tussentijd doen we alles wat nodig is om jullie de autoriteit te geven om ze uit de omloop te halen. We weten dat jullie bij eerdere pogingen problemen hebben ondervonden, maar de situatie verandert en het is tijd om actie te ondernemen. Jullie hebben onze volledige bescherming en kunnen vol vertrouwen verder gaan.

Ik ben SaLuSa van Sirius en zie hoe dicht jullie bij het einde van deze cyclus zitten. Jullie hebben het licht goed geaard en het is in duizenden jaren niet zo duidelijk te zien geweest. Mensen die niet klaar zijn of ervoor kiezen om niet te gaan krijgen onze bescherming tot ze de aarde verlaten. We hebben jullie allen lief en voor ons zijn jullie allen één, niemand uitgezonderd.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!