Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 23 oktober 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 23 oktober 2015

De tijd gaat steeds sneller en voor jullie lijkt het alsof jullie nooit tijd genoeg hebben om de taken die jullie jezelf hebben gesteld, af te krijgen. Maar jullie slagen er toch in en bereiken zoveel met jullie werk voor het Licht. Er zijn zo velen van jullie die, verspreid over de wereld, jullie deel doen om het Licht naar de Aarde te brengen. Het is dermate succesvol dat het Licht nu zo krachtig is dat het niet langer tegengehouden kan worden om er meer zielen in te brengen. Soms waren jullie teleurgesteld in de tijd die er nodig is om de planeet te reinigen van de negativiteit die zich meer dan eonen-lang heeft opgebouwd. Toch heeft het meer zielen de mogelijkheid gegeven om zelf het Licht te vinden. Maar de tijd is gekomen waarin het Nieuwe Tijdperk zich dient te manifesteren en met dat in het achterhoofd is er actie ondernomen om de zaken te versnellen. De macht van de Illuminati is ingeperkt en zoals jullie waarschijnlijk weten kan ze haar nucleaire wapens niet langer gebruiken. We hebben dit al vaak benadrukt door onze schepen boven hun opslagruimtes te laten cirkelen en ze onschadelijk te maken. Onder geen beding zal hen worden toegestaan ze te gebruiken en we hebben ervoor gezorgd dat ze dat volledig begrijpen.

Jullie zijn voorbestemd om te ascenderen en niets kan ervoor zorgen dat dit verhinderd wordt. De zaken op Aarde lijken in grote beroering te zijn maar aangezien er zoveel gebeurt verbaast ons dat niets. De reinigingsperiode is in volle gang en is noodzakelijk om ruimte te maken zodat het Nieuwe Tijdperk zich volledig kan ontvouwen. De oude gewoonten dienen te veranderen en vele daarvan zijn noodzakelijk voordat jullie je voordeel kunnen hebben bij de nieuwe uitvindingen die klaar staan om aan jullie overgedragen te worden. De meest gunstige daarvan is vast en zeker een unit die jullie in staat zal stellen om zelfvoorzienend te zijn wat betreft al jullie energiebehoeften. De kennis hiervan is al reeds aan jullie overhandigd maar het zal even tijd kosten voordat iedereen hiervan kan profiteren. Wees ervan verzekerd dat we jullie behoeften kennen en dat we hieraan zo snel mogelijk tegemoet zullen komen, zodra de omstandigheden daarvoor geschikt zijn.

We hebben vele manieren om jullie te helpen zo snel mogelijk je plaats in het Nieuwe Tijdperk in te nemen, dus wees ervan verzekerd dat we klaar staan. We vragen jullie vertrouwen te hebben en zeker te zijn van je toekomst, omdat we onszelf hebben voorbereid om jullie, gedurende deze periode van verandering, te begeleiden. We zijn volledig op de hoogte van jullie behoeften, en kunnen door onze geavanceerde technologieën zonder problemen aan jullie verlangens tegemoet komen. Zelfs voor de distributie kan gezorgd worden aangezien we geen problemen hebben op dat gebied. Wanneer jullie je de afmeting van sommige van onze schepen, die ettelijke kilometers lang zijn, voorstellen zullen jullie begrijpen waarom we vertrouwen hebben in onze vermogens. We willen een ieder van jullie snel tegemoetkomen in jullie belangrijkste behoeften en we bezitten de middelen om dit te kunnen doen.

Geliefden, we weten dat deze tijden zeer frustrerend voor jullie zijn en we doen er alles aan om de omstandigheden te verzachten. Er zijn omstandigheden waarin we onze bedoelingen niet kunnen onthullen aangezien we de methodes die we gebruiken, geheim moeten houden. Maar we kunnen wel zeggen dat niets aan onze aandacht kan ontsnappen ook al is het buiten zicht verstopt. Jullie moeten onthouden dat onze technologieën jullie huidige verbeeldingskracht ver te boven gaan. Dat levert ons natuurlijk voordeel op wanneer we geconfronteerd worden met jullie duistere krachten. We zijn echter beperkt in onze mogelijkheden ten behoeve van jullie, aangezien er momenten zijn waarop jullie via je eigen vaardigheden je eigen weg dienen te vinden. Als we bepaalde zaken vóór jullie zouden doen, zou dat een benodigde leermogelijkheid wegnemen en dienen we een stap terug te doen.

Jullie hebben je leiders en wij beschermen ze in hun werk zodat het Duister niet alles kan krijgen zoals ze dat wil. Er is moed en vastberadenheid voor nodig om rechtop te blijven staan bij hun pogingen om de zaken te ontwrichten. Er zijn vele dappere zielen die hun werk voor het Licht uitvoeren, ongeacht de pogingen die worden ondernomen om ze tegen te houden. Het resultaat is een gestage stroom van informatie die de mens geholpen heeft te begrijpen wat er in deze buitengewone tijd gaande is. Het is uiterst belangrijk dat de mens beseft wat er gaande is, alsmede op de hoogte van de gevolgen. We kunnen behoorlijk zeker zeggen dat alles goed gaat maar jullie zouden het groter perspectief moeten zien om het volledig te begrijpen.

We hebben de zaken die jullie Zonnestelsel aangaan, goed in de hand en andere Wezens hebben zich recentelijk bij ons aangesloten om een bijdrage te leveren aan jullie verdediging. Er bevindt zich een dermate sterk systeem in stelling dat we zonder twijfel kunnen stellen dat jullie beschermd zijn tegen inmenging. Jullie zijn daarom verzekerd van een veilige tocht naar de voltooiing van jullie tijd in de huidige dimensie. Op persoonlijk niveau hebben jullie vele zielen naast je die over jullie welzijn waken en die jullie bijstaan in je levensplan. Er is nooit eerder een tijd zo belangrijk geweest als nu en we zullen ervoor zorgen dat jullie je reis door de lagere dimensies naar de volgende in jullie fysieke lichaam voltooien.

Jullie betrouwbare bron van informatie is het internet, jullie dienen echter voorzichtig te zijn aangezien het Duister valse informatie verspreidt om jullie te verwarren. De meeste van jullie die in bewustzijn zijn gestegen, zijn intuïtief en dat is een betrouwbare manier om de waarheid te destilleren uit wat jullie voorgeschoteld krijgen. Leg het, bij twijfel, naast je neer totdat je weet of het oprecht is, zo zul je niet ver misgrijpen. Jullie hebben veel betrouwbare bronnen van informatie en het is verstandig bij diegenen te blijven die hun betrouwbaarheid bewezen hebben. David Wilcock is een dergelijke bron waar velen van jullie in vertrouwen gebruik van maken en hij is een absolute goudmijn van informatie. Zelfs hij werd “aangevallen” vanwege zijn werk maar hij wordt volledig beschermd door de krachten van het Licht. Er zijn uiteraard andere bronnen waarbij jullie te allen tijde je bedachtzaamheid dienen te gebruiken. Als het niet goed hoort of leest, leg het dan naast je neer totdat je zeker kunt zijn.

Vele Lichtwerkers zijn betrokken bij het naar boven halen van de waarheid, maar totdat de Illuminati is verwijderd is het lastig om het hele verhaal te verklappen. De zaken verschillen nogal van wat de meerderheid van jullie denkt en wordt niet beter door degenen die zichzelf naar voren schuiven als experts die echter eveneens misleid zijn. Dat is waarom we vaak geadviseerd hebben dat jullie je bij een betrouwbare bron, die jullie vertrouwen, houden. Sta daarom open voor nieuwe ideeën en meningen ook al gaan ze tegen jullie huidige begrip in. Wanneer de waarheid boven komt zullen jullie verbaast zijn te ontdekken dat jullie zo lang misleid zijn geweest en in een tijdsverstrengeling (time-warp) gevangen hebben gezeten. Nu zouden jullie al de vruchten van jullie ontdekkingen geplukt moeten hebben en grote vorderingen moeten hebben gemaakt. Maar ondanks dat nieuwe ideeën en uitvindingen zijn ontstaan, heeft het Duister een dermate grote kracht gehad dat ze werden teruggewezen en alleen door hen werden gebruikt. Uiteindelijk zullen jullie ze niet mislopen maar jullie hebben genoegen moeten nemen met een moeilijker leven dan noodzakelijk was.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kan mezelf meer vrijelijk uitdrukken nu het Duister haar macht over jullie verliest. In de huidige omstandigheden kan kennis gevaarlijk zijn wanneer zij dat voor zichzelf willen houden. Dat alles zal binnenkort veranderen en een tijdperk van vrijuit kunnen spreken, waarin je in staat zult zijn jezelf zonder angst te uiten, zal beginnen. Jullie geesten stellen zich al open voor de wijze waarop jullie in het duister zijn gehouden en jullie beginnen meer te twijfelen aan wat er jullie in het verleden is verteld. Ga door met jullie goeie werk en wees niet bang voor de consequenties, aangezien jullie worden beschermd. Ik laat jullie nu achter met mijn Liefde en zegeningen en kijk zoals altijd uit naar de tijd dat we elkaar kunnen ontmoeten.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!