Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 2 oktober 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 2 oktober 2015

Jullie zijn 28 september gepasseerd, een belangrijke datum omdat een aantal gebeurtenissen tot een einde kwam of een piek bereikte. Het heeft geen invloed gehad op jullie maar in algemene termen heeft het de “lat verhoogd” en naarmate de tijd verstrijkt zullen velen van jullie significante veranderen beginnen op te merken. Het is duidelijk dat de hogere vibraties geen veranderingen kunnen brengen. Alhoewel jullie Journalistiek onder controle staat en jullie niet al het belangrijke nieuws te lezen krijgen, zullen jullie desalniettemin zien dat de Ontwaking van de Mensheid zich aan het verspreiden is. Je vraagt je af wat zich op Aarde afspeelt in plaats van het automatisch accepteren van wat er gebeurd. Jullie beginnen te ontwaken naar de waarheid van jullie bestaan, en zien achter de leugens die jullie vaak voorgehouden worden. Er zijn grote zielen op Aarde die werken voor het Licht en zij geven jullie waarheidsgetrouwe informatie van jullie verleden, en wat de toekomst in petto heeft. Het is nooit te vermoeiend voor ons om jullie te vertellen dat jullie grote Wezens van het Licht zijn, die op het punt staan om te genieten van de Ontwaking. Sommige van jullie zullen gechoqueerd zijn en moeite hebben met het geloven hoe jullie voor zo’n lange tijd gedupeerd werden. Ons advies is echter om snel vooruit te gaan en jullie kostbare tijd te gebruiken om positieve dingen te promoten. De Duisteren hebben hun eigen lot bepaald en zullen heel veel moeten leren als ze terugkeren naar het Licht. Zeker zullen ze elke aanmoediging krijgen omdat er geen enkele ziel niet gered kan worden.

Wezens van het Licht van onze dimensies komen dichterbij, klaar om hun deel te spelen in het brengen van de waarheid naar jullie. Jullie zijn zo lang overdonderd geweest dat jullie hebben getwijfeld aan de waarde van het Licht. We kunnen jullie verzekeren dat jullie in hoog in achting worden genomen en toegejuicht worden voor jullie resultaten in het terugbrengen van het Licht op Aarde. Jullie komen nu uit de Duisternis in het Licht en vele zielen wachten op jullie om jullie te begroeten en te helpen met de laatste obstakels. Wij weten dat jullie staan te popelen om omhoog te gaan maar er zijn nog een aantal zaken, waar wij jullie voor nodig hebben, die afgehandeld moeten worden. Jullie zouden niet hier zijn als jullie geen bijdrage kunnen leveren, hoe klein dat ook mag zijn. Jullie zijn een geweldig team, geselecteerd op basis van jullie bewezen capaciteiten. Dus wees niet ongerust als je niet weet hoe je in het plaatje past, omdat jouw tijd nog zal komen.

Het oude regime loopt op zijn laatste benen, dus dramatische dingen zullen gebeuren en zijn onvermijdbaar. Alles wat je moet weten is dat wij wachten om jullie te ontmoeten, en wij verzekeren jullie dat het heel snel zal naderen zonder heel veel gedoe. De donkere dagen behoren bijna tot het verleden, maar gedurende de tijd dat jullie naast de Duisteren lopen weet je nooit wat er gebeuren gaat, daar zij in woede kunnen uitbarsten als zij de strijd om jullie zielen hebben verloren. Zij hebben heel veel Liefde en Licht nodig om uit de duisternis die ze hebben gecreëerd te herrijzen. Door ze te weigeren helpen we niemand en alleen het Licht kan ze laten ontwaken naar de waarheid. Denk aan het gezegde: “God zegen de greep, daar ga ik”, daar je op dit moment weinig idee hebt, net zo min als van je vorige levens. Jullie allemaal hebben beide kanten ervaren gedurende millennia als deel van jullie evolutie, en zijn opmerkelijk snel geëvolueerd.

Het is waardevol om jullie eraan te herinneren dat er vele onstoffelijke zielen zijn die een link met jullie hebben, jullie vooruitgang volgen en wachten op jullie terugkeer naar de hogere dimensies waar ze jullie weer opnieuw zullen ontmoeten. Alhoewel velen van jullie hen ontmoeten gedurende jullie slaap, zijn er maar weinigen die het zich kunnen herinneren als ze wakker zijn. Er zullen feesten in overvloed zijn en veel tranen van vreugde op zulke reünies. Sommige zielen zijn van hogere rijken gekomen, met zekerheid is St. Germain zo iemand die de Mensheid door vele perioden in de geschiedenis heeft geleidt. Hij is bekend onder vele namen die jullie bekend zijn. Zelfs nu leidt hij de Ontwaking en wordt geholpen door andere zielen die zijn liefde voor de mensheid delen.

Er gebeurt zoveel dat de Ontwaking tot stand brengt, waardoor je het bijna niet kunt bijhouden. Zaken worden bespoedigd en elke dag brengt nu de belofte van meer spannend nieuws. Veranderingen vinden plaats en alles zal uiteindelijk in jullie voordeel zijn. Het Nieuwe Tijdperk komt er snel aan en we hebben veel boeiende projecten om jullie op de hoogte te houden wanneer de tijd rijp is. Want we hebben deze in de hand en staan klaar om te gaan, de nieuwe technologieën kunnen zeer snel worden ingevoerd en in werking worden gesteld. Jullie moet de dingen die jullie onthouden zijn, welke in de normale omstandigheden al in gebruik zouden zijn geweest, inhalen . Er zal een tijd komen dat jullie terugkijken en je zult afvragen hoe jullie het gedaan hebben zonder de nieuwe technologieën. Zij zullen het leven zo gemakkelijk maken en jullie kunnen alle vrije tijd die je nodig hebt gebruiken om jullie eigen verlangens te volgen. Jullie hebben niet echt ware vrijheid meegemaakt, maar die tijd komt steeds dichterbij en zal werkelijkheid worden.

Ascentie is zo’n belangrijke gebeurtenis dat het veel interesse in het Universum heeft gewekt. Met als gevolg dat de “Shelven” in actie zijn gekomen en zichzelf zo hebben geplaatst dat ze de gehele Aarde omringd hebben. Hun doel is om het Zonnestelsel vrij te houden van elke inmenging van buitenaf, en dus ervoor te zorgen dat het einde der tijden ongehinderd door kan gaan. We hopen dat jullie je beginnen te realiseren dat je in een zeer belangrijke tijd leeft, en veel hangt af van de succesvolle afronding van jullie Ascentie. Jullie zijn de laatsten die het moeten doen, waardoor andere beschavingen bevrijdt worden om door te gaan hun eigen weg te volgen.

Wanneer je de waarheid leert van jullie ervaringen in de lagere dimensies zullen jullie opgetogen zijn, vol van vreugde en enthousiasme om de verloren tijd goed te maken. Er zijn zoveel mogelijkheden die zich aan jullie zullen openbaren, en als een geascendeerd wezen zul je vrij zijn om jouw pad te volgen. Jullie zijn van een aantal planeten gekomen voor de unieke ervaringen die de Aarde jullie kan geven. Er zullen tijden zijn dat je er baat bij hebt wanneer je anderen van andere planeten ontmoet die gehoord hebben dat de Aarde aan het Ascenderen is. Wij hebben jullie ontwikkeling gedurende honderden jaren vanaf onze schepen gevolgd en dat is mogelijk omdat onze levensverwachting in de duizenden jaren loopt. Om dat de Aarde een lage vibratie heeft kun je alleen maar een korte levensverwachting hebben, maar iedereen is uitgerust met de mogelijkheid om te evolueren. Bedank Moeder Aarde voor haar bereidwilligheid om haar zelf op te offeren voor het Menselijk Ras, wetende dat dit weinig inzicht heeft in het belang haar te behandelen met respect.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en soms kijk ik terug op jullie vooruitgang in deze eeuw, en feliciteer jullie voor de manier waarop jullie op jullie pad zijn gebleven en belangrijke veranderingen voor elkaar hebben gekregen. Het Licht is toegenomen ondanks de tegenwerkingen van de Duisteren, en hun minachting voor de behoeften van de mens. Jullie hebben jullie loyaliteit aan het Licht en de zielen die het pad door middel van dualiteit betreden bewezen. Jullie tijd is gekomen om je los te maken van jullie verantwoordelijkheden, en te zeggen “heel goed gedaan”. Jullie hebben ver gereisd in je verschillende incarnaties, maar nu is het tijd om naar huis te gaan.

Velen verwachten die tijd en sturen jullie hun liefde.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Elene
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!