Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 16 oktober 2015

Mike Quinsey - SaLuSa, 16 oktober 2015

Zaken hebben plotseling een wending genomen dat het einde markeert van de invloed van de Cabal, wat betreft hun vermogen om de gebeurtenissen in de toekomst te dicteren. Hun plan is deels terug gezet door de buitengewone response van de mensen, die zichzelf verzameld hebben in groepen die hun tijd besteden aan het Licht van de Waarheid. De volle omvang van de macht van de Illuminati mag hen niet bekend zijn, maar in plaats van een confrontatie hebben zij zich gerealiseerd dat door meer kracht aan het Licht te geven, de zaken meer dan in evenwicht komen. Inderdaad, met de hulp van andere krachten van het Licht kunnen zij snel vooruit gaan met de veranderingen die hun zege zeker zal stellen. Er is nog een weg te gaan, maar wat jullie zien zijn de tekenen die duidelijk de richting die jullie ingaan bevestigen. De energieën van veranderingen zijn voortdurend aan het groeien en terwijl de oude wegvallen zullen de nieuwe gewenste energieën komen. Het is een duidelijk signaal dat jullie gedurfde stappen nemen om te verzekeren dat Ascentie niet wordt vertraagd en steeds dichterbij komt.

De introductie van de Plasma Reactor Unit geeft om zo maar te zeggen het eerste stadium aan van echte verandering in actie. Het valt echter nog te bezien hoe de informatie wordt ontvangen en of elke poging om het te vertragen kan worden overwonnen. Natuurlijk heeft de manier waarop het door de Keshe Stichting publiekelijk is gemaakt ervoor gezorgd dat het geïntroduceerd zal worden via veel, veel verschillende bronnen. Dit alleen al zal het voor diegene die ertegen zijn moeilijk maken, om de vooruitgang te stoppen. Alhoewel nu de informatie naar buiten is gebracht, is het heel interessant om te zien wat de algemene reactie zal zijn. Wij voorzien dat een dergelijke levens veranderende uitvinding gretig geaccepteerd zal worden en de eerste van velen zal zijn die de kwaliteit van jullie leven zal verhogen. Dus bereis de rest van de weg naar vrijheid, wetende dat niets toegestaan zal worden dat het pad dat jullie gekozen hebben, zal verstoren. Er zijn andere veranderingen in voorbereiding, maar laat ons eerst zien hoe jullie omgaan met de huidige situatie. Wat voor problemen jullie ook tegenkomen, ze kunnen geen enkele echte impact hebben op de voortreffelijke vooruitgang die jullie maken.

Er zal niet veel nodig zijn om jullie te laten realiseren dat de plannen van jullie Ascentie goed op schema zijn, en velen van buiten de Aarde hebben ondersteuning gegeven om succes te verzekeren. Dus wij, samen met de Sphere Alliance en de Blue Avians, zijn jullie zekerheid dat er absoluut geen tussenkomst mogelijk zal zijn die de gemaakte vooruitgang zal stoppen. Jullie moeten je realiseren, dat machtige wezens van buiten jullie Aarde jullie succes hebben gepland, en het maakt niet uit wat het Duister doet om jullie te stoppen, zij zullen er niet in slagen. Het plan bestaat al eonen lang en deze cyclus is nu voorbestemd met succes te eindigen . Jullie hebben je teleurstellingen gehad in het verleden, maar deze keer zullen jullie met ons en andere zielen die jullie vergezeld hebben, feest vieren .

Angst is jullie grootste probleem, dat is waarom wij een gelukkig einde van de cyclus promoten. Wij hebben jullie er vaak aan herinnerd dat het Duister leeft van de energie van angst, daarom is het essentieel om het creëren ervan te vermijden. Zij pogen nog steeds om jullie aan het twijfelen te brengen en te beangstigen met het plannen van een nep aanval van buitenaardsen op Aarde. Trap niet in hun tactieken en weet dat wij elke poging zullen afweren. Dit zal jullie tijd zijn, jullie succes en niemand kan dat van jullie afpakken. Jullie hebben het verdiend en hebben jullie zelf verheven ondanks de meest uitdagende condities waar jullie aan werden blootgesteld. De meest toegejuichte verandering is in jullie houding en benadering van het Duister, dat jullie niet langer meer kan intimideren zoals ze dat in het verleden heeft gedaan.

Dit zijn de tijden dat jullie jezelf kunnen feliciteren omdat jullie aan het einde van jullie reis zijn gekomen. Aan het resultaat werd nooit getwijfeld, tegelijker tijd was succes ook niet gegarandeerd maar jullie overwonnen de vele uitdagingen. Jullie verloren nooit het vertrouwen in jezelf of jullie vele vrienden en collega’s van andere dimensies. Totdat jullie in staat zijn om het totale plaatje te zien zullen jullie je niet realiseren hoeveel moeite jullie hebben moeten doen, en hoe velen van jullie soms alleen maar lange tijd hebben moeten werken. Het heeft onmetelijk vertrouwen van jullie gevraagd en jullie zijn er met vlag en wimpel doorheen gekomen. Alhoewel jullie het niet hebben gedaan voor een persoonlijke beloning, blijft het feit dat jullie veel voordeel hebben gehad bij jullie ervaringen. Jullie zullen je ervaringen met jullie meenemen en er in de toekomst veel aan hebben. Geen enkele inspanning die jullie voor het Licht inzetten is verspild ongeacht hoe klein het is, aangezien jullie deel van een groep uitmaken die incarneerde om als een collectief te handelen. Te zijner tijd zullen jullie een volledige waardering en volledig begrip hebben voor jullie levenslange prestaties.

Jullie hebben lang gewacht op de bemoedigende tekens die jullie nu om jullie heen kunnen zien. Maar jullie moeten nog steeds geduldig zijn omdat vroege tekenen van succes enkel de start zijn van een periode van veranderingen die nog steeds tijd nodig heeft om zich volledig te manifesteren. Maar, we willen niet jullie vreugde en enthousiasme wegnemen, maar geef het genoeg tijd zodat de zaken zich volledig kunnen ontwikkelen. De zaden zijn gezaaid en niets kan de uitkomst nu nog voorkomen die de Lichtwerkers zo gewenst hebben. Totdat het Journaal en de TV bevrijd zijn van de restricties die op hen rusten, zullen aan jullie niet de volledige details van de veranderingen gegeven worden.

Het Duister is een plan aan het bekokstoven in een laatste poging om jullie vooruitgang te stoppen, maar het zal ze niet lukken omdat ze op geen enkele manier hun plannen kunnen maken zonder dat wij er weet van hebben. Zo Dierbaren, dus laat ze jullie niet van je stuk brengen of aan het twijfelen brengen want als jullie de toekomst zouden kunnen zien zoals wij dat kunnen, dan weet je dat het zeker is. De toekomst is schitterend en Moeder Aarde is zich aan het voorbereiden op Ascentie, waar ze dankbaar voor is, zeker na de vele cyclussen die geëindigd zijn in catastrofen. Zoals wij jullie al meerdere keren geïnformeerd hebben, wacht het Universum op jullie verheffing in de hogere vibraties. Jullie mogen dan wel een kleine stip zijn in de Oceaan van Planeten maar desalniettemin een hele belangrijke in haar evolutie.

Voor jullie brengen wij waarschijnlijk iedere week opwindend nieuws terwijl jullie je voorbereiden op de veranderingen die plaats gaan vinden. Als jullie terug kijken zullen jullie beseffen dat alles zich al lange tijd in het proces van verandering bevindt, maar nu pas wordt het duidelijk voor jullie. Houd in gedachten dat om het nieuwe zich te kunnen laten manifesteren, het oude gewijzigd of verwijderd moet zijn en dat kan leiden tot een tijdelijk ongemak, maar dat zal niet lang duren. Alle zaken bewegen zich snel vooruit terwijl de tijd zich blijft versnellen, zoals velen van jullie hebben gemerkt. Twijfel niet dat de oude manieren niet langer geschikt zijn voor de nieuwe mens, die ontstaan is uit de as van de oude. Jullie passen je al aan de nieuwe ideeën aan en er rest niets dan dat ze zich volledig manifesteren.

Ik ben SaLuSa van Sirius, en vertel jullie dat de veranderingen jullie aankomst in het Nieuwe Tijdperk zullen versnellen met alle voordelen die dat met zich mee brengt. Onze vaartuigen verschijnen vaak in jullie hemel en dat moet jullie een gevoel van veiligheid geven. Wees ervan verzekerd dat wij nooit dwang gebruiken, alleen als het nodig is om onze vaartuigen te beschermen tegen dreiging van anderen. Onze intentie is om een vreedzame macht te zijn ten behoeve van het welzijn van allemaal.

Dus ik verlaat jullie nu met onze zegeningen en liefde voor een veilige reis naar de hogere dimensies die jullie ware thuis zijn.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Nederlandse vertaling: Elene
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!