Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 23, 2012

SaLuSa, July 23, 2012


Hoe langer wij worden tegengehouden, des te meer jullie betrokken raken bij de activiteiten die tot doel hebben jullie uit de greep van de duistere kliek te bevrijden. In feite is dat wenselijk zoals we jullie altijd hebben aangemoedigd betrokken te zijn. Jullie moeten de ervaringen doorlopen die jullie als Menselijk Ras nodig hebben en het zou voor ons niet juist zijn om in te grijpen terwijl jullie nog steeds vooruit gaan. We hebben echter onze eigen agenda en er komt binnenkort een moment waarop onze activiteiten moeten samenvallen. We doen dus ons best jullie te ondersteunen terwijl jullie nog steeds de impuls hebben om door te gaan en succesvol zijn. Vooruitgang lijkt langzaam te gaan maar in werkelijkheid behalen jullie heel mooie resultaten en mensen raken gemobiliseerd voor het geval ze nodig zijn.

Wees op je hoede in deze tijd van afronding want ofschoon de duistere machten hevig verzwakt zijn, plannen ze nog steeds een laatste wanhopige aanval op jullie. We kunnen jullie helpen hen af te weren, we kunnen alle gevolgen van hun activiteiten beperken en jullie kunnen de weg wijzen. De meest positieve ondersteuning die jullie kunnen geven is je focus op het Licht te houden en wanneer velen van jullie dit doen, is het een krachtige macht die de gevolgen van de lagere energieën minimaliseert. Welke geruchten jullie ook horen, laat ze je niet angstig maken want desinformatie is bedoeld om omstandigheden te creëren die de duistere machten ten goede komen. Uiteraard zullen een aantal op waarheid zijn gebaseerd maar zelfs dan kun je er notitie van nemen en erop vertrouwen dat de hogere machten, waaronder wij, hard aan werken om een groot incident te voorkomen.

Jullie hebben momenteel een aantal moedige zielen die op eigen risico hun nek uitsteken waarbij zij voorop lopen en wij hen ondersteunen. Verbind je alsjeblieft met hen en help hen waar jullie hulp kunnen bieden, en als je niets anders kan, verspreid dan het woord zodat anderen bewijs krijgen van wat er gebeurt. De Galactische Federatie van Licht is nu algemeen bekend in het Westen maar wordt niet per se begrepen wat betreft de rol die zij gaat spelen in de eindtijd. Het zou gunstig voor ons zijn als jullie mensen konden helpen te leren begrijpen dat wij allen Een zijn en dat wij geen vreemden zijn in de ware betekenis van dat woord. Wij zijn jullie maar vanuit jullie toekomst en wij hebben onze oorsprong net als jullie in de Ene God van dit Universum.

Wij vormen absoluut geen bedreiging voor jullie en hebben een hoog niveau van spiritueel inzicht bereikt dat slechts liefde kent voor onze broers en zussen in andere werelden. Wanneer jullie de mogelijkheid hebben om jullie geschiedenis op te tekenen zoals deze was en zonder onjuistheden of opzettelijke verdraaiingen, zullen jullie ontdekken dat wij jullie vaak hebben geholpen wanneer jullie diep in de problemen zaten. Jullie zullen echter zien dat beschavingen uit het verleden door Ruimte Wezens zijn aangevallen of zelfs zijn veroverd maar dat deze op geen enkele wijze met onze Federatie waren verbonden.

Wij hebben een eed afgelegd aan God dat we de rechten van alle zielen zullen respecteren om ervaringen op te doen zoals zij verkiezen, op voorwaarde dat het geen inbreuk doet aan de vrijheid van een ander. We erkennen ook dat ieder van jullie een vrije wil is gegeven om zijn eigen pad te creëren en zodoende de benodigde ervaring op te doen om jullie evolutie te bevorderen. Dat Dierbaren is de reden waarom we niet zomaar tevoorschijn kunnen komen en jullie zaken over kunnen nemen want dat zou jullie de mogelijkheid ontnemen je naar eigen gemaakte keuze te ontwikkelen. Maar wij moeten hogere Wezens gehoorzamen die toezicht houden op jullie beschaving en die naar God hun eigen verantwoordelijkheid hebben ter garantie dat het Plan van God wordt uitgevoerd. Dat is natuurlijk jullie bestemming om deze cyclus van dualiteit af te maken met de mogelijkheid om te ascenderen. Wij zijn hier om ervoor te zorgen dat dit jullie niet wordt ontzegd door bemoeienis van buitenaf of door de activiteiten van de Illuminatie.

Denk eraan dat veel zaken die jullie krijgen voorgeschoteld en die bedoeld zijn om jullie sterker te controleren, eigenlijk geen gevolgen zullen hebben. Verspil dus alsjeblieft je energie niet met dergelijke bedreigingen van jullie vrijheid. De duistere machten kennen ook de waarheid maar drijven hun plan door met de hoop zo’n angst te kunnen creëren dat jullie vooruitgang wordt vertraagd. Jullie pad voert jullie weg van dergelijke mogelijkheden en hoe meer jullie het Licht op Aarde versterken, des te meer jullie worden beschermd. De duistere machten hebben een kortzichtige blik op het leven en kunnen niet verder kijken dan hun krankzinnige doelstellingen. Laat hen doorgaan met het graven van hun eigen gat want ze zullen erin vallen en hun terugkeer naar het Licht zal hen een behoorlijk lange tijd in beslag nemen. Wij veroordelen hen niet omdat het hun zelf verkozen ervaring is maar het is geen excuus voor hun criminele daden jegens anderen.

Het Leven en de Wetten die er op toezien zijn door God geschreven en niemand kan er tegenin gaan zonder voor zichzelf karma te creëren. Handelingen tegen anderen worden echter toch verwacht als gevolg van het lage trillingsniveau van jullie dimensie en het gebeurt vanwege het gebrek aan Licht in sommige zo diep gevallen zielen. Dat is de uitdaging van de dualiteit en jullie hebben het volkomen vrijwillig op je genomen, wetende dat jullie geholpen zouden worden er weer uit te verrijzen. Het einde is nu in zicht en binnenkort wordt het een feestelijke tijd omdat jullie lange wachten voorbij al zijn. Jullie zullen geen enkele spijt hebben en zullen echt blij zijn dat jullie de mogelijkheid hebben gehad de gevolgen van de vrije wil te doorleven. Jullie beloning is een grote stap vooruit op de weg terug naar de hogere dimensies. Zet zaken daarom alsjeblieft in perspectief wanneer jullie tegenover de oude garde staan want zij kunnen jullie voortgang richting het voltooien van jullie reis niet stoppen.

Ondersteun de mensen die moedig genoeg zijn geweest om zichzelf in de schijnwerpers te zetten teneinde jullie de waarheid te brengen. Zij doen dit met enig gevaar voor eigen leven, al mogen we hen beschermen als hun levensplan nog niet ten einde is. Maar er zijn situaties waarin een grote ziel de ultieme opoffering verricht om de Mensheid te helpen evolueren. Een klein aantal van jullie heeft dat in zijn plan staan en jullie hoeven alleen maar naar de impact te kijken die dat heeft, zoals bijvoorbeeld John F. Kennedy. Zij doen dit omdat ze prachtige Wezens van Licht zijn en omdat ze weten dat het leven oneindig is en de dood niet het einde. Zij creëren een grote uitstroom van liefde die de trilling op Aarde verhoogt. Jullie kunnen op jullie manier iets soortgelijks doen en velen zijn geïncarneerd om bij te dragen aan het algehele plan voor de verheffing van iedereen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en wij wachten op onze oproep om met een plan verder te gaan dat regelmatig in overeenstemming met de gebeurtenissen op Aarde moet worden bijgesteld. Het dient constant te worden herzien omdat het hele scenario zo snel kan veranderen. Momenteel zijn we tevreden omdat jullie de strijd met het duister voeren en aan het winnen zijn. Dat is alles wat we vragen en onze tijd waarop we meer betrokken zijn breekt zeer binnenkort aan, het moet ook echt omdat de tijd voorbij vliegt.


Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!