Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, July 2, 2012

SaLuSa, July 2, 2012

De echt spannende tijden breken aan als jullie een bevestiging krijgen van de arrestaties die al zijn begonnen. Jullie hebben dusdanige rechten dat jullie de bevoegdheid hebben diegenen te verwijderen die handelingen van verraad jegens jullie hebben gepleegd. Dit zijn duidelijk heel noodzakelijke stappen om belangrijke veranderingen te laten gebeuren waarmee jullie door zullen gaan naar de volgende fase in het plan. Het is uitgesloten dat de acties nog langer kunnen worden genegeerd en onze bondgenoten zoeken bronnen die helder verslag willen doen van wat er gebeurt. Als het met een aankondiging gebeurt die de intentie heeft om mensen gerust te stellen, verwachten we zeker dat de media er op inhaken. Er komt weldra een punt waarop het nieuws niet langer kan worden verborgen of genegeerd en we weten dat het verschillend zal worden ontvangen. We verwachten echter dat President Obama de wereld zal toespreken om mensen opnieuw te verzekeren dat de acties positief zijn en in ieders belang om wereldwijd de vrede te herstellen. Het zal de hele wereld over gaan en buiten het bereik zijn van pogingen van de oude garde om de mond te snoeren.

Wij van de Galactische Federatie zullen een tijdje op de achtergrond blijven werken maar zijn op zoek naar de eerste de beste mogelijkheid om disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, uit te voeren. Het gaat niet alleen over onze geschiedenis in het werken voor en met jullie maar gaat ook over de algemeen getoonde interesse in jullie evolutie gedurende een periode van duizenden jaren. Het zal ons echter de kans geven een aantal verschillende beschavingen voor te stellen die jullie gaan ontmoeten. Ze zullen allemaal een zekere verbinding met jullie hebben, al is het maar omdat ze een hand hebben gehad in jullie genetische evolutie. Op zielenniveau zijn we allemaal afkomstig van de Bron maar we hebben verschillende paden bewandeld overeenkomstig onze keuze voor ervaringen. Er bestaan daarom verschillen tussen ons maar we zijn net als jullie allemaal aan het ontwikkelen, zij het dat sommige zielen op hogere niveaus zitten dan anderen.

Jullie zullen snel gaan ervaren dat jullie met grote sprongen naar de volgende fase van jullie verheffing worden opgetild. Velen van jullie zijn al klaar voor een nieuwe manier van leven en het zal jullie gereed maken voor jullie terugkeer naar de hogere sferen, wat met Ascentie zal gebeuren. Er staat jullie en prachtig vervullend leven te wachten wat hemels zal lijken na jullie ervaringen in de dualiteit. Jullie zullen niet alleen begrijpen hoe energie in jullie leven komt maar ook hoe je het voor je behoeften kan gebruiken. De nadruk zal worden gelegd op de verschillende manieren waarop het kan worden gebruikt, en niet op de laatste plaats als middel om in de ruimte te reizen.

Jullie besteden op Aarde enorm veel tijd om overal heen te reizen in wat in onze ogen, verouderde vormen van transport zijn. Het zal niet meer nodig zijn om zoveel tijd op die manier te verspillen en jullie zal een technologie worden geschonken die vrijwel instant reizen mogelijk maakt. Het is allemaal gebaseerd op het gebruik van vrije energie, welke schoon en niet verontreinigend is. De oude garde heeft al een aantal schepen van dit type ontwikkeld en de technologie is al zeer lange tijd bij hen bekend. Jullie is het gebruik ervan ontzegd om de positie van traditionele reismethoden maar niet te beïnvloeden en om ervoor te zorgen dat zij hun macht over andere landen behouden.

Jullie dromen gaan uitkomen en de meest prachtige veranderingen komen er als vrijheid aan jullie wordt teruggegeven. Jullie zijn er zo aan gewend geraakt dat jullie in vrijwel alles wat jullie doen worden gecontroleerd, dat jullie zijn vergeten hoe het is om vrij te zijn. Jullie zullen voor Ascentie ervan proeven maar onthoud dat vrijheid gepaard gaat met de verantwoordelijkheid je niet met activiteiten in te laten die gevaar of schade voor anderen veroorzaken. Met de komst van jullie hogere bewustzijnsniveaus, zal er ook een meer medelevend en gebalanceerd inzicht komen over hoe tot andere zielen te verhouden. Het is het verlangen Een te zijn met alle leven dat jullie in staat zal stellen je plaats in te nemen tussen degenen waar jullie je bij aansluiten. We weten dat de hardheid van de trillingen van de Aarde niet bevorderlijk is voor een vreedzaam bestaan en dat jullie voortdurend worden uitgedaagd om kalm te blijven en in controle over jullie emoties.

Jullie zijn duizenden jaren lang getest en op de proef gesteld, terwijl vaak dezelfde lessen vele malen opnieuw werden herhaald. Jullie hebben bewezen dat je in een geavanceerde beschaving kan bestaan en jullie worden in de hogere regionen verwelkomd. Jullie hebben je trillingsniveaus verhoogd en het zal ervoor zorgen dat jullie klaar zijn om te ascenderen. Zij die niet klaar zijn, zullen niet geneigd zijn de dualiteit te verlaten en zullen vanuit een keuze hun ervaringen op hetzelfde niveau voortzetten. De paden die voor jullie open liggen, zijn helder gedefinieerd en jullie kunnen niet verder dan je eigen standplaats. Maar alles is voortdurend in een staat van verandering en jullie zullen uiteindelijk vooruitgang boeken zoals alle zielen doen.

Laat je aardse verbindingen los en wees in plaats daarvan bereid je bewustzijn te verbreden om een nieuwe manier van leven in je op te nemen. Als jullie meer over ons leren en een kans krijgen om ons op onze schepen te bezoeken, zullen jullie uit de eerste hand zien hoe we leven en hoe we ons met andere beschavingen vermengen. Alles handelt uit dienstbaarheid aan een ander en het is een zegen dit zo te kunnen doen. De ego’s zijn getemd en de eigen behoeften worden niet boven die van anderen geplaatst. Wij zijn een gemeenschap in harmonie en gebruiken onze energieën in dienstbaarheid aan de Allerhoogste Creator. Het geeft ons veel voldoening dit te doen en we denken geen moment dat het onze vrijheid op enige manier beperkt. We houden van ons werk en de bijdrage die we leveren aan Al Dat Is door alle andere levensvormen te helpen zich te verheffen.

Onze levens zijn gevuld en zeer bevredigend en het is een keuze hoe we op onze eigen specifieke manier dienstbaar zijn. Het is niet meer of minder dan hoe jullie je eigen broers en zussen zouden helpen. We zijn ten slotte één grote familie die het geschenk van het leven erkent zoals die door Vader/Moeder God is gegeven, en hetgeen met alles is voorzien wat we mogelijk nodig zouden kunnen hebben om van ons bestaan te genieten. Wij zijn ook medescheppers met God doordat wij een hogere staat van zijn hebben bereikt en in staat zijn dergelijke krachten met volledige verantwoordelijkheid te gebruiken. Op Aarde begrijpen slechts weinigen echt hun potentiële krachten die ze bezitten en ze beseffen niet dat zij verantwoordelijk zijn voor de manier waarop hun beschaving is geëvolueerd. Bijgevolg oogsten jullie ook wat jullie zaaien, hetgeen de reden is waarom jullie in de dualiteit terecht kwamen. Jullie hebben echter je weg eruit gevonden en velen zijn nu in staat de kans te grijpen om te ascenderen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik wens jullie de meest gelukkige tijd die bevrijding van de dualiteit jullie zal geven.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!