Home > > Mike Quinsey – 16 maart 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 maart 2018

Mike Quinsey

Jullie kunnen, ondanks het feit dat de situatie in sommige landen chaotisch is, gerust zijn dat alles goed verloopt. De onderliggende reden is dat er zich dramatische veranderingen aandienen, veranderingen die noodzakelijk zijn om plaats te maken voor dat wat zal worden geïntroduceerd. De veranderingen maken allemaal deel uit van jullie kennismaking met het Nieuwe Tijdperk dat geleidelijk aan zichtbaar wordt omdat de oude energieën oplossen. Wees niet onthutst over welke maatregelen er ook maar nodig zijn want op deze manier kan het oude worden opgeruimd; jullie zullen er in de loop van de tijd alleen maar meer voordeel bij hebben. Mettertijd zullen de oude manieren die geen plek in de toekomst hebben, geleidelijk aan verdwijnen. Het zal een ongemakkelijke en onvermijdelijke situatie zijn, dus verlies nooit uit het oog dat het beste nog moet komen.

Nu jullie het markeringspunt zijn gepasseerd zijn de restricties wat betreft buitenaardse bezoek aan de Aarde opgeheven, maar er bestaat nog steeds een controleprocedure om ervoor te zorgen dat niemand invloed kan hebben op jullie pad naar Ascentie. Het is tijd om jullie “spirituele ouders”, te weten de Pleiadiërs, te ontmoeten en te zijner tijd zal dit gebeuren. Toekomstige gebeurtenissen zijn nauwkeurig gepland en dat allemaal met de intentie om jullie op de verhoging van je trilling voor te bereiden wat uiteindelijk natuurlijk tot jullie Ascentie zal leiden. Gelukkige tijden liggen om zo maar te zeggen om de hoek en zullen jullie voorstellingsvermogen ver te boven gaan. Langzamerhand hebben jullie een beetje een idee gekregen van wat de toekomst in petto heeft, maar toch zullen jullie enorm verrast zijn door de omvang van de positieve veranderingen.

Jullie zullen vrije zielen worden die dermate ver gevorderd zijn dat jullie je eigen toekomst kunnen bepalen waarbij je meer keuzevrijheid hebt in hetgeen je kunt doen. Jullie zullen verantwoordelijke zielen zijn die hun leven doormaken in overeenstemming met spirituele edicten van de hiërarchie die toeziet op jullie volledige vooruitgang. Van nu af aan zal het leven steeds beter worden en sommigen onder jullie merken nu al de verandering die zich bezig is te voltrekken. Het hogere plan voor jullie vooruitgang wordt bewaakt door die machtige zielen van de Godheid die ervoor zorgen dat alles in evenwicht en harmonie met Al dat is wordt uitgevoerd. Het is zo dat jullie in ieder leven door hogere zielen worden begeleid en daarbij wordt jullie vrije wil te allen tijde gerespecteerd.

In spirituele leringen wordt veel nadruk gelegd op het niet-oordelend zijn, omdat je onmogelijk op de hoogte kunt zijn van het levensplan van een andere ziel. Wanneer je een relatie hebt met een andere ziel, waarbij zich tussen jullie zowel goede als slechte tijden aandienen, help je elkaar je te ontwikkelen. Zielen worden vaak om karmische redenen aan elkaar verbonden en hebben meestal al eerder levens samen doorgebracht waarbij de betrokkenen door het vervullen van wisselende rollen elkaar helpen zich te ontwikkelen. Houd in gedachten dat je als ziel onsterfelijk bent en wanneer je de Godheid verlaat om verdere ervaring op te doen dan leef je niet alleen vele, vele levens maar maak je ook alle soorten verschillende situaties mee die je de kans bieden om je te ontwikkelen. Kijk om die reden nooit neer op een andere ziel, maar respecteer dat zij, net als jij, een levensplan volgen waarmee ze, voor de benodigde ervaring, al eerder akkoord zijn gegaan.

Tussen opvolgende incarnaties in breng je gewoonlijk tijd door in wat om voor de hand liggende redenen Zomerland wordt genoemd. Het is uiteraard zo dat je andere zielen ontmoet, je familie, relaties en vrienden inclusief je grootouders die zich allemaal aan je presenteren zoals ze het liefst worden gezien en niet als de oude mensen die de meesten van hen zijn geweest toen ze zijn overleden. Kunnen jullie je een niveau voorstellen waar de trillingen iets hoger zijn dan op Aarde, en waar de kracht van gedachten overheersend is? In die omstandigheden heb je geen geld nodig hoewel je nog steeds alles kunt kopen wat je wilt, een high tea kunt nuttigen of wat je maar wenst – allemaal gratis. Het klinkt ongelofelijk maar ik kan jullie verzekeren dat wat ik zojuist beschreven heb, jullie te wachten staat. Op dat niveau bestaan wateren en zeeën maar deze zijn niet precies hetzelfde als op Aarde, toch kunnen jullie nog steeds gaan zeilen of van andere activiteiten genieten.

Ik kan jullie reacties en vragen nu al horen zoals: “waar bevindt zich dat niveau dan” en hoe zit dat dan met de hoeveelheid mensen tussen twee incarnaties in, waar zijn ze dan allemaal? Ten eerste zijn er niveaus van bestaan die zijn onderverdeeld, een beetje net als de landen op Aarde, dus daar zijn jullie zou je kunnen zeggen met je eigen soort. Auto’s, bussen en dergelijk bestaan daar alleen “uit nostalgie” en mettertijd zullen jullie kunnen reizen via gedachtenkracht, maar vele zielen genieten van de manieren van transport waaraan ze op Aarde gewend waren. Al met al betekent dit dat er geen “luchtverkeer” is omdat dit gewoon niet nodig is waarbij het altijd licht en zonnig is, vandaar de naam “Zomerland”. Wanneer je daar voor de eerste keer aankomt, zul je wat je zou kunnen noemen een nabespreking krijgen, waarin je levenservaringen worden besproken om te kijken waar je verdere lessen nodig hebt, maar dit houdt in géén geval een oordeel of beoordeling in. Dus waar je vanaf dit punt naartoe gaat, hangt af van of je nog een levenservaring op Aarde nodig hebt en welke omstandigheden aan jouw behoeften tegemoet komen. Dus wees gerust dat alles juist is geregeld zodat eenieder zich thuis voelt.

Neem je leven serieus en volg dat wat duidelijk je levensplan is; de gebeurtenissen zullen je laten zien welke richting je bedoeld bent op te gaan en om die reden zou het wel eens een andere richting kunnen zijn dan je had verwacht. Ik heb jullie eerder al verteld dat geen enkele ziel meer op zijn bordje krijgt dan hij aankan en uiteraard is het zo dat je op je pad steevast hulp geboden krijgt. Het is belangrijk dat je jezelf erop toelegt om een goed resultaat te behalen. Je kunt niet méér dan je best doen en om die reden alleen al zul je vooruitgang boeken. Het zou je verbazen als je wist hoe hard je Gidsen werken om je te helpen succesvolle levenservaringen op te doen. Spreek hardop tegen hen omdat het hen verheugt te weten dat jij je van hun bestaan bewust bent. Ze volgen iedere beweging van je omdat ze voortdurend in je buurt zijn, ze zijn zich eveneens bewust van je levensplan en ze doen hun uiterste best om je hieraan te houden.

Jullie zijn allemaal zeer ervaren zielen die honderden, zo niet duizenden incarnaties hebben doorgemaakt, maar in je huidige leven zijn jullie je niet volledig bewust van deze incarnaties; alleen als het gaat om incarnaties die nodig zijn om je door het soort leven heen te helpen om verdere vooruitgang te kunnen boeken. Je zult de vorderingen die je hebt gemaakt nooit weer kwijtraken, maar zoals gezegd kunnen ze, als dat nodig is, wel voor je worden achtergehouden. Je ervaringen zullen je uiteindelijk naar het Meesterschap en naar zelfs nog hogere zaken leiden waarbij je op je eigen snelheid vooruit kunt gaan omdat alles in het “Nu” bestaat, dus je hebt zoveel tijd als je maar wenst. Tijd is een illusie; in een 3D-bestaan is het lineair en voor jullie werkt dat heel goed.

Op Aarde neigen de zaken veel sneller dan voorheen te veranderen en over het algemeen worden deze allemaal beïnvloed door de hogere trillingen waar jullie je naartoe bewegen. Geleidelijk aan zullen sommigen van jullie ontdekken dat je in gebeurtenissen en in je leven synchroniciteit begint te ervaren en weer anderen worden misschien meer telepathisch begaafd. Dit zal in de loop van de tijd alleen maar toenemen omdat steeds meer zielen hun eigen trilling verhogen. Met andere woorden, jullie beginnen, als onderdeel van je pad om Galactische Wezens te worden, je trillingsniveaus te verhogen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-Zelf en iedere ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!