Home > > Mike Quinsey – 23 februari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 23 februari 2017

Mike Quinsey

De toekomst ligt in handen van elke ziel en terwijl sommigen specifieke veranderingen zullen visualiseren die ze graag zouden zien, hopen anderen eenvoudigweg op het beste zonder daarbij in details te treden. Het netto resultaat is dat jullie als Menselijk collectief zullen bepalen wat de toekomst voor jullie zal inhouden. Jullie zijn reeds geïnformeerd over nieuwe vooruitgangen die in de tussentijd zijn ontwikkeld, waarbij simpelweg het juiste moment wordt afgewacht om deze te introduceren. Wees je ervan bewust dat er altijd mensen zullen zijn die aan de oude gewoonten willen vasthouden, dus wees gerust dat vooruitgang niet kan worden tegengehouden. Jullie bevinden je in een nieuwe cyclus en hiermee zullen zich vele veranderingen aandienen, die invloed zullen hebben op verschillende aspecten van het leven. De uitdagingen en beproevingen van de oude cyclus zullen niet meer terugkeren en jullie hebben alles, dat de kwaliteit van jullie leven zal verhogen, te winnen. Jullie werden met succes in een tijdlus gehouden waarbij jullie vele verbeteringen werden onthouden waarvan jullie je sindsdien bewust werden, maar deze kunnen jullie niet veel langer worden onthouden.

Er zal echter geen werkelijke vooruitgang worden geboekt voordat specifieke veranderingen, die betrekking hebben op bepaalde mensen en de machtsposities die ze bekleden, zich voltrekken. De zaken kunnen zich niet vooruit bewegen terwijl zij die een andere agenda hebben het oude paradigma nog willen vasthouden, en wanneer dat nodig is zullen noodzakelijke veranderingen worden afgedwongen. Daartoe hebben Lichtwerkers velen van het duister verwijderd om de veranderingen te vergemakkelijken, maar het zijn degenen die op hoge plaatsen gezag uitoefenen die moeilijker te verwijderen zijn. Vooruitgang wordt echter geboekt en de meest belangrijke veranderingen zullen te zijner tijd plaatsvinden. Niets kan de blijvende verhoging van de trillingen tegenhouden, waarbij deze hun invloed hebben op het gehele Menselijk Ras, dat de oude gewoonten geleidelijk aan achter zich laat. Mettertijd zal alles dat of iedereen die zich aan de oude lagere trillingen vasthoudt, moeten veranderen of op een ander pad, dat het niveau van hun ontwikkeling weerspiegelt, moeten worden gezet.

Langzaam maar zeker zullen jullie vrienden vanuit andere dimensies nu zover zijn om jullie te kunnen bezoeken, waarbij de meesten van hen voorheen werden tegengehouden zodat ze zich niet met jullie evolutie konden “bemoeien”. Nogmaals, jullie hebben, omdat jullie 2012 zijn gepasseerd, bewezen dat velen van jullie klaar zijn om hen te ontmoeten. Jullie werden al van informatie voorzien wat betrekking had op jullie mentoren – de Pleiadiërs, en ook zij zullen jullie op het geschikte moment ontmoeten. Jullie hebben het recht om bij de gedachte alleen al aan wat er voor jullie in het verschiet ligt om te kunnen ervaren, je opgewonden te voelen. Het zal al jullie voorgaande ervaringen de moeite waard maken.

Als Menselijke Wezens hebben jullie, omdat jullie onsterfelijke Wezens zijn die honderden levens hebben doorleefd, nog veel meer over jezelf te leren, maar het besef van deze voormalige levens werd bij jullie weggehouden zodat jullie je beter zouden kunnen concentreren op de uitdagingen die voor je lagen. Jullie zijn een belangrijke uitdaging aangegaan, wat inhield dat jullie je vanuit een positie in de lagere trillingen naar het Licht moesten opwerken. Voldoende van jullie zijn hierin geslaagd, zodat het markeringspunt 2012 werd gepasseerd. Relatief gezien hebben de weinigen alle verwachtingen overtroffen waardoor iedereen hiervan heeft kunnen profiteren. Jullie kunnen, na voorgaande cycli waarin jullie niet succesvol zijn geweest, nog niet bevatten wat een schitterende, zelfs verbazingwekkende prestatie dit is geweest. Jullie mogen je verheugen, omdat jullie je nu op een makkelijker pad bevinden dat gevuld zal zijn met prachtige verrassingen.

Dus op de vraag wat jullie in de tussentijd zouden kunnen doen, is het antwoord je blik stevig op Ascentie gericht te houden en de afleidingen van het resterende duister te negeren aangezien hun macht steeds verder afneemt. Jullie koersen nu af op het hogere Licht dat in jullie perceptie verandert op een manier die op een schitterende manier acceptabel en verheffend zal zijn. Het tijdperk zal zijn gevuld met vreugdevolle gebeurtenissen, aangezien het duister volledig zal verdwijnen en jullie in een glorieus Licht zullen bestaan waarbij jullie de liefde zullen kunnen voelen die ervan uitgaat. Tegen die tijd zouden jullie eveneens een hechtere band met Hogere Lichtwezens, die jullie zullen helpen het volgende stadium in je evolutie te bereiken, hebben gekregen. Jullie zullen altijd nieuwe dingen ervaren en leren, zodat deze jullie op een dag een volledig onafhankelijk Galactisch Wezen zullen maken.

Wetende dat geluk en vreugde wenken, zal dit jullie de kracht geven de resterende dagen door te komen, totdat jullie zullen worden opgetild. Jullie toekomst zal dermate anders zijn dan wat je momenteel gewend bent, op een bepaalde manier is het bijna onmogelijk te beschrijven. Om een perfecte gezondheid te hebben, een lichaam dat niet veroudert, naar eigen behoeften te creëren en relatief vrij te zijn om je door middel van gedachten te verplaatsen, moet klinken als wel een heel aantrekkelijk idee. Denk groot en hoe meer je dit doet, hoe sneller je dat niveau van bestaan zult bereiken. Gevat in de cocon van lagere trillingen voelden jullie zelden je ware potentieel, toch hebben velen gevoeld dat er veel meer uit het leven te halen was dan wat ze ervoeren. Jullie bevinden je nu in een positie om je inzicht en begrip te vergroten nu jullie bewustzijn met de steeds toenemende trillingen verder groeit.

Jullie bezitten een ongelooflijk potentieel om te zijn wat je maar wilt, waarbij jullie ambitie geen grenzen hoeft te hebben. Jullie raken vrij van eerdere levensplannen die nodig zijn geweest om jullie in staat te stellen uit de lagere trillingen omhoog te komen. Jullie kunnen echter nog steeds begeleiding krijgen van degenen die je zouden kunnen vertellen wat voor jou het verstandigste en lucratiefste pad zou zijn om te volgen. Door jullie prestaties hebben jullie het vertrouwen verdiend van degenen rondom jullie, en meer van hen zullen nu openlijk contact met jullie opnemen. Het zal jullie helpen je evolutie te versnellen, waarbij jullie een veel beter idee zullen hebben van welke richting je op wilt gaan. Met het bereidwillige advies van jullie Gidsen kunnen jullie er zeker van zijn dat je voor deze specifieke tijd de juiste keuze zult maken.

Momenteel lijken de zaken op Aarde een warboel te zijn, zonder duidelijk signaal welke richting de Mensheid opgaat, toch zijn er achter de schermen mensen aanwezig die de macht hebben de toekomst te modelleren. Altijd is het zo dat grootse Wezens de vooruitgang van de Mensheid monitoren en ze zorgen ervoor dat jullie - karmische redenen daargelaten - een pad volgen dat jullie evolutie bevordert. Natuurlijk hebben jullie er iets over te zeggen, maar door het erkennen van de begeleiding van degenen die het grotere plaatje kunnen zien, zullen jullie bijna zeker hun adviezen opvolgen. Feitelijk is in alle stadia van jullie ontwikkeling hulp en advies voorhanden en worden jullie, mocht je hulp nodig hebben, nooit aan je lot overgelaten.

De tijd blijft langzaam veranderen terwijl de nieuwe cyclus zich ontvouwt en trekt alles weg wat van de oude energie is. De mensen die zich niet bewust zijn van de reden van wat er gebeurt, voelen zich ongemakkelijk, en de toekomst wacht erop om te worden onthuld, wat ervoor zorgt dat de mensen niet zullen twijfelen aan het feit dat het Nieuwe Tijdperk echt is begonnen. De duisteren verliezen snel hun macht, maar zullen tot het laatste moment vechten voordat ze zich mogelijk overgeven. Het is absoluut zo dat ze door de voortgaande arrestaties van hun handlangers ernstig zijn verzwakt. Vanwege de aard van wat in relatieve verborgenheid wordt gedaan, is het moeilijk een update te krijgen over de vooruitgang die wordt geboekt, maar de macht van het duister is duidelijk aan het verminderen.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!