Home > > Mike Quinsey – 16 februari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 16 februari 2017

Mike Quinsey

Zaken waarmee jullie je bezighouden in verband met het tot stand brengen van het Nieuwe Tijdperk, gaan op Aarde heel langzaam vooruit, maar toch zal het uiteindelijke gevolg zijn dat jullie de veranderingen realiseren. De gedachten van de mens zijn meer geneigd een vredige weg te volgen omdat men moe is van de voortdurende dreiging van oorlog en confrontatie. Meteen wanneer jullie het ene probleem overwinnen, dient zich het volgende al weer aan en dit is gedeeltelijk het resultaat van de voormalige acties van het duister. Hun systeem is nog steeds actief, maar wordt met de tijd zwakker en raakt versnipperd. Het is absoluut zeker dat ze niet meer de macht bezitten die ze voorheen hebben gehad, maar ze zijn nog in het bezit van ondergrondse bases die bijzonder actief zijn. Ze zullen doorgaan totdat hun financiën op zijn waarbij “ oorlog” duidelijk een lucratieve business is. Dus wanhoop niet, de toekomst ziet er rooskleurig uit en zal op zijn plaats vallen met de veranderingen die klaar staan om naar buiten te komen.

Het is onmogelijk dat we terugkeren naar hoe het voor 2012 is geweest, aangezien jullie nu al vooruitgang boeken binnen de nieuwe trillingen die de Mensheid verheffen. De toekomst is er een van Goud en het maakt niet uit aan welke kant van de sluier je je bevindt. De hele Melkweg begeeft zich richting een gebied in de ruimte dat nieuw is voor jullie. Dit zal uiterst welkom zijn en zal jullie in staat stellen een zeer bevredigend leven te leiden dat veel verder gaat dan jullie je voor kunnen stellen. Hoewel jullie geen inzicht hebben in de omvang van wat er gaande is, zullen jullie zowel sprakeloos als verrukt zijn over het pad dat voor je wordt uitgespreid. In relatief korte tijd zal het leven, in vergelijking met nu, onherkenbaar veranderd zijn en zullen jullie meer dan tevreden zijn met de mate van verbetering die je zult ervaren. Sommige zielen zullen vasthouden aan dat wat voor hen bekend is en zullen verandering afwijzen en dit zal worden gerespecteerd aangezien jullie op een planeet van vrije wil leven.

Wees ervan verzekerd dat, hoewel er een toekomst voor jullie ligt uitgestippeld, het aan jullie zelf ligt hoe je daar zult komen. Hoe sneller jullie als collectief je trilling verhogen, des te sneller jullie de lagere en alle negativiteit die het met zich meedraagt, zullen kunnen ontstijgen. Jullie zijn voor hoe de zaken verlopen veel verantwoordelijker dan je denkt. Dus ieder mens wordt aangemoedigd om zich op het Licht te blijven focussen, waarbij je je niet moet laten afleiden door wat er ook maar om je heen gebeurt. Je aanwezigheid heeft inderdaad veel meer waarde dan je denkt en wanneer voldoende van jullie je verenigen, neemt jullie kracht naar veel hogere niveaus toe. Dus denk nooit dat jouw bijdrage te gering is of ontoereikend, want je hebt veel meer invloed dan je denkt. Naarmate de tijd verstrijkt zal ook jij merken hoeveel meer je kunt bereiken door met het Licht samen te werken.

Je kunt het op een Universele manier inzetten, of ten behoeve van personen die je graag heling wilt sturen. Je hoeft alleen maar een rustige plek te zoeken om je te kunnen ontspannen en te mediteren om je op die manier voor te bereiden op het uitzenden van helende energieën. Dit gebeurt nagenoeg automatisch wanneer je in een liefdevolle en vredige situatie verkeert en dergelijke gevoelens met andere zielen deelt. Er is het klassieke voorbeeld van de Moeder die haar kind troost wanneer het van streek is, door het kind te laten te laten zien hoeveel ze van het kind houdt. Woorden hebben kracht en dat is de reden waarom je sneller in je ontwikkeling vooruitgaat wanneer je stopt negatieve opmerkingen te maken. Wees eveneens voorzichtig met wat je een andere ziel toewenst, omdat het de gewoonte heeft bij je zelf terug te komen. Het zal niet gemakkelijk zijn om de manier waarop je denkt plotseling te moeten veranderen, waarbij je energie geeft aan de woorden die je uitspreekt, maar alleen al het je ervan bewust zijn is een stap in de goede richting van de veranderingen die dienen te worden doorgevoerd.

De Aarde is de enige planeet van vrije wil in de Galaxis, en dat zou je moeten doen afvragen hoe het mogelijk is te kunnen leven in een situatie waar je dat niet hebt. Zie het als volgt: jullie bevinden je op het pad van ontwikkeling, en op het niveau waar jullie je op dit moment bevinden, hebben jullie vrije wil ontvangen op een manier die jullie leert hoe je je trilling kunt verhogen. Wanneer je het punt bereikt waar je ego een stap terug moet doen in plaats van voor het zelf bepalend te zijn, zul je beginnen jezelf als een deel van het geheel te zien in plaats van als een individu. Door dit punt te bereiken wordt je Een met God, ja met je Goddelijke Zelf. Door liefde tot uitdrukking te brengen voor alle zielen, zonder verwachtingen te hebben, leef je je leven dienovereenkomstig en heb je op geen enkele manier de behoefte je best te doen om nog steeds een individu te zijn. Je raakt je individualiteit als zodanig niet kwijt en zult je blijven ontwikkelen om een hoger niveau te bereiken en uiteindelijk een Galactisch Wezen te worden.

Alles wat je nodig hebt zal via de kracht van je gedachten naar je toekomen, en jullie zullen een nieuw pad gaan volgen zoals jullie Pleiadische voorvaderen reeds hebben gedaan en die nu voor jullie zorgen terwijl jullie naar de hogere trillingen terugkeren. Jullie zijn doelbewust verlaten om je eigen weg uit de lagere trillingen te vinden en door een monumentale stap te zetten door het markeringspunt 2012 te passeren, is de situatie veranderd. Hulp zal jullie worden gegeven en doe, wanneer dat nodig is, een beroep op je Gidsen en zelfs je Galactische vrienden en hulp zal voorhanden zijn.

Voorafgaand aan het begin van deze nieuwe cyclus werden jullie in de lagere trillingen gehouden en werd hulp geboden die in overeenstemming was met jullie niveau van inzicht. Nu zijn jullie echter al begonnen je trilling te verhogen waarbij jullie dit verder zullen blijven doen. Het geeft jullie het voordeel je ontwikkeling te kunnen versnellen en daarmee meer hulp van buitenaf te krijgen. Jullie zullen inderdaad meer hulp ontvangen dan voorheen, omdat je bewustzijnsniveau is toegenomen. Degenen onder jullie die klaar zijn om de hogere kennis te ontvangen, mogen er niet langer van worden afgehouden en jullie zullen iedere kans geboden krijgen om veel sneller dan voorheen te vorderen. Het is buitengewoon belangrijk dat je een open houding blijft hebben en nieuwe informatie accepteert die mogelijk ietwat anders is dan jullie in het verleden voor waarheid hebben aangenomen. Begrijp dat jullie huidige niveau van bewustzijn maatgevend is voor de vraag of er nieuwe informatie aan jullie kan worden gegeven. Het is duidelijk dat er een geschikt moment bestaat om jullie van meer informatie te voorzien, maar vermeden moet worden dat jullie op een bepaald moment worden overbelast.

Jullie hebben nog steeds vrije wil, maar laat alsjeblieft de oude leringen achter je omdat deze hun doel nu wel hebben gediend door jullie de nodige ervaringen te bieden om je uit de lagere dimensie te ontwikkelen. Het harde werken dat jullie hiervoor hebben moeten doen, wordt nu opgevolgd door een makkelijkere cyclus, waar uiteindelijk alleen het Licht zal bestaan. De lagere trillingen en alles wat hiermee gepaard gaat, zullen verleden tijd zijn om plaats te maken voor een glorieuze toekomst die voor jullie ligt, waarbij jullie meester zullen worden over je eigen energieën en deze voor al je behoeften in kunnen zetten. Jullie hebben het aan jezelf te danken dat jullie de lagere trillingen zijn ontstegen en jullie zullen hier niet opnieuw naar terug hoeven keren. Wees behoedzaam wat betreft de gedachten die je uitzendt door ervoor te zorgen dat ze van het Licht zijn. Denk groots, aangezien je je eigen pad creëert en weet dat er in de loop van de tijd niets zal bestaan dat jullie creatieve vermogens te boven gaat. Het is in de huidige tijd verstandig om op je positieve denkbeelden voor de toekomst gefocust te blijven, omdat De Mensheid collectief gezien haar verlangens, met betrekking tot wat dit voor jullie inhoudt, zal projecteren.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!