Home > > Mike Quinsey – 2 februari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 2 februari 2017

Mike Quinsey

Het momentum, dat de eerste veranderingen zal versnellen die het begin inluiden van de introductie van nieuwe maatregelen, die aangeven dat het Nieuwe Tijdperk nu echt begonnen is, bouwt zich op. Er bestaat een onderliggend gevoel van urgentie, zodat het nieuwe het oude, dat zijn doel heeft gediend en niet langer geschikt is voor de huidige behoeften van mensen, kan beginnen te vervangen. De oude manieren van confrontatie zullen worden vervangen door de aandrang om verder te gaan en oude problemen op een aimabele manier op te lossen, zonder het gebruik van dwang of dreigementen van vergelding. Veranderingen moeten zich nu snel aandienen en de mensen zullen naar de hogere machten opkijken om het goede voorbeeld te geven van vreedzame samenwerking.

Er zullen belangrijke beslissingen nodig zijn om de rol van gewapende troepen, die beschouwd zullen gaan worden als vredehandhavers van de toekomst, te veranderen. Universele overeenkomsten zullen moeten worden gesloten om de wapenwedloop te stoppen waarbij oorlogsactiviteiten dienen te stoppen, en uiteindelijk zullen deze onnodig zijn wanneer alle landen vreedzame co-existentie overeenkomen. Het zal tijd kosten om dit te bewerkstelligen, maar dergelijke veranderingen zullen komen, ongeacht huidige gevoelens omtrent de noodzaak voorbereid te zijn op oorlogsachtige handelingen. Het idee van oorlog is in elk geval niet langer een optie, en degenen die dat soort gedachten koesteren zullen ontdekken dat hun pogingen afgewezen en verijdeld zullen worden.

De mensheid heeft zich van de oude dagen afgewend en realiseert zich dat er meer is met betrekking tot het leven dan de voortdurende oorlogen die jullie geschiedenisboeken hebben gevuld. De vele lessen die geleerd moesten worden, zijn het markeerpunt al lang gepasseerd, en de tijd is gekomen om alles dat tegen het idee van vreedzame samenwerking indruist, af te wijzen. De oorlogshitsers zullen geleidelijk uit hun posities van autoriteit en macht worden verwijderd, en nieuwe mensen zullen worden aangesteld, mensen die geschikter zijn om met de welkome veranderingen die wereldvrede zullen brengen om te gaan. Wees ervan verzekerd dat de plannen voor verandering door zullen gaan en dat deze de weg zullen plaveien voor een vreedzame en gevestigde maatschappij die van nieuwgevonden vrijheid en geluk zal kunnen genieten.

Hoe eerder mensen zich realiseren dat ze een geweldige kans hebben om hun eigen pad naar Ascentie te plannen, hoe eerder ze zullen profiteren van de kansen die nu wachten om te worden gegrepen. De bagage die jullie vanaf de laatste cyclus hebben meegedragen is niet langer een last, en het pad dat voor jullie ligt, is recht en ongecompliceerd. Richt jullie blik op je doel en ga recht op Ascentie af. Laat niets of niemand jullie vooruitgang vertragen, en wees ervan verzekerd dat, naarmate de tijd verstrijkt, de taken die voor jullie liggen gemakkelijker zullen worden. Jullie kunnen simpelweg niet door iemand worden beïnvloed, tenzij je dat toelaat, wees dus vastbesloten er in vol vertrouwen volledig voor te gaan. Dit Nieuwe Tijdperk stelt anderen in staat jullie op weg te helpen, en je zult ontdekken dat jullie Gidsen dichtbij je zullen komen, mocht hulp noodzakelijk zijn. Er zal een scheiding plaatsvinden met degenen van de Duistere Krachten en dit betekent dat jullie vooruitgang gemakkelijker zal gaan, met weinig tot geen moeilijkheden, en degenen die jullie vooruitgang wilden vertragen zullen niet in staat zijn jullie succes te voorkomen.

De mensheid heeft geduldig gewacht op wat de eerste van vele gunstige veranderingen zou moeten zijn. Op dit moment betreft het de herwaardering van de valuta, die begint met de Zim, en alles lijkt klaar te zijn, wachtend op het signaal om van start te gaan. De opzet heeft enige uitgebreide arrangementen vereist die niet eenvoudig waren, net zomin als de uiteindelijke veranderingen die alles tezamen zullen brengen. Timing is essentieel, aangezien er geen fouten kunnen worden toegestaan en elke transactie dient vloeiend en eerlijk te zijn. Het zal allemaal de moeite van het wachten waard zijn geweest en worden beschouwd als de eerste van vele veranderingen die het Nieuwe Tijdperk tot jullie realiteit zal maken.

Er staat zoveel klaar om jullie een nieuw tijdperk, waarover jullie al een behoorlijk lange tijd hebben gehoord, in te stuwen. Sommigen snappen nog steeds niet dat oorlog en alles dat met dat soort handelingen verband houdt, geleidelijk aan wordt uitgefaseerd, aangezien dat geen plaats heeft in de hogere trillingen. Ook hebben de mensen gesproken en de noodzakelijke aanpassingen gedaan die hen machtigt te leven zonder oorlogsdreiging. Terwijl de trillingen zich verder blijven verhogen, zullen de negatieve handelingen beginnen op te houden. Het almachtige Licht zal echter nog steeds doorgaan veranderingen te brengen wanneer de lagere energieën niet langer op dat nieuwe niveau kunnen bestaan, en absolute vrede op Aarde zal neerdalen.

Veel mensen zijn nog onzeker over waar zij staan en klampen zich vast aan hetgeen bekend is. Wat er komt is echter zover verwijderd van hetgeen jullie nu ervaren, en het zal in alle opzichten een grote vooruitgang zijn ten opzichte van wat jullie nu gewend zijn. Het leven zal zoveel gemakkelijker worden gemaakt dan dat het nu is, in zoverre dat jullie niet zoveel tijd hoeven te besteden in het voorzien in jullie dagelijkse behoeften, aangezien jullie apparaten zullen hebben die precies maken wat jullie nodig hebben en dat houdt ook in voedingsproducten voor dagelijks gebruik. Er is bijna geen limiet aan hetgeen jullie kunnen “creëren” en dat houdt tevens kleding en andere benodigdheden in.

Jullie zullen snel onafhankelijk worden en dientengevolge zoveel meer tijd hebben voor jezelf en het navolgen van je interesses. Reizen naar waar ook ter wereld zal ook, in nagenoeg geen tijd, mogelijk zijn, via methoden die nog geïntroduceerd zullen worden. Er wordt gewerkt aan vele zaken die jullie kwaliteit van leven geweldig zal doen toenemen, maar wellicht zul je een langer leven bovenaan je verlanglijst zetten, aangezien met de hogere trillingen veroudering minder snel gaat om uiteindelijk helemaal niet meer plaats te vinden. Natuurlijk komen al deze veranderingen niet van de ene dag op de andere, maar er is zoveel om naar uit te kijken daar jullie voorbestemd zijn Galactische Wezens te worden.

Velen van jullie gaan helemaal naar Ascentie, en als het je ambitie is, projecteer het dan als sterk geloof en je zult helpen het je realiteit te laten worden. Het feit dat de trillingen zich verder blijven verhogen betekent dat je dit ook zult doen, vooropgesteld dat je je focus houdt op je doel en niets negatiefs toestaat je trillingen omlaag te trekken. Het kan een moeilijke uitdaging lijken, maar mits je je aan je taak houdt, zul je jezelf met betrekkelijk gemak sterker en doelgerichter voelen worden. Verlies nooit zicht op het feit dat altijd je Gidsen bij je aanwezig zijn die hun best zullen doen je op je pad te houden. Ze zijn altijd nabij, dus nodig hen uit je te vergezellen op je pad naar Ascentie.

Mocht je eraan twijfelen of het je lukt om op je pad naar Ascentie te blijven, onthoud dan dat je deze gelegenheid om te ascenderen hebt verdiend, en hoewel sommige zielen het in relatief isolement kunnen doen, zijn de verhogingen in trillingen die sinds 2012 hebben plaatsgevonden een gelegenheid voor elke ziel is om zich te verheffen. Je moet jezelf echter aan de taak toewijden en met hulp en ferme intentie is er geen reden waarom je je doel niet zou kunnen bereiken. Je kunt echter geen anderen die hun trillingen niet voldoende hebben verhoogd met je meenemen. Blijf positief en als je anderen op het pad kunt helpen, dan is dat mooi.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!