Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 19, 2012

SaLuSa, September 19, 2012

Dit jaar vliegt voorbij en tot dusverre zijn er minder incidenten gemeld dan van tevoren werd verwacht. Het jaar is niet catastrofaal verlopen zoals velen hadden voorspeld. Ook zijn er nog geen veranderingen geweest die jullie omhoog hebben getild. Toch zijn jullie bewustzijnsniveaus dermate gestegen dat Ascentie nog altijd is verzekerd. Wanneer jullie om je heen kijken wordt duidelijk dat de instituten die ooit prominente plaatsen innamen in jullie wereld in elkaar beginnen te vallen. De waarheid onthult zoals verwacht veel over deze instellingen en hoe ze manipuleerden voor persoonlijk gewin. Jullie worden je er bewust van dat ze lange tijd van plan waren om jullie tot slaaf te maken en de controle over de wereld te krijgen. Jullie zien nu hoe dicht ze bij de verwezenlijking van hun plannen waren, maar ook hoe er een beweging ontstaat van mensen die zijn ontwaakt en het plan voor wereldwijde controle een halt toe hebben geroepen.

Jullie nemen het roer over en bepalen de eindbestemming van jullie beschaving. Jullie hebben de macht om het verloop van de eindtijden te bepalen en jullie visualiseren een vreedzame overgang. Daardoor wordt een tijdlijn gecreëerd waarin de cyclus volgens jullie intentie wordt afgerond. Moeder Aarde heeft echter ook inspraak en wenst haar reinigingsproces te vervolgen ter voorbereiding op Ascentie. Hoe meer licht en liefde jullie haar sturen, hoe sneller de eindtijden voorbij gaan.

De verwachte veranderingen gaan spoedig van start omdat het nieuwe tijdperk in gang moet worden gezet zodat het oude paradigma kan worden afgebroken. Het nieuwe wacht om te worden geïntroduceerd en iedereen zal ervan profiteren. Afronding kan echter niet plaatsvinden totdat jullie zijn geascendeerd omdat de oude garde niet zal ontvangen wat bestemd is voor de mensen van het licht. De veranderingen komen er en nieuwe regeringen nemen het over van de gevestigde orde. Financiële veranderingen vinden plaats om te zorgen dat de vernietigende corruptie niet zal worden herhaald. Onze aanwezigheid zal worden erkend zodat we dichter tot elkaar kunnen komen.

Er is geen haast om de veranderingen af te ronden voor Ascentie. Het proces loopt door tot in het nieuwe jaar, wanneer er veel kansen zijn om samen te werken. Het is belangrijk dat de mensen van het licht onderdeel worden van onze teams, zodat iedereen beter kan worden van hun kennis en vermogens. Dan kunnen we snel voortgang boeken en worden we niet langer bewust gedwarsboomd tijdens ons werk. Al jullie verwachtingen komen uit en een wonderbaarlijke tijd ligt voor jullie waarin jullie worden bevrijd van alle oude problemen. Het is tijd om vooruit te gaan naar een nieuwe wereld die een afspiegeling is van jullie verheffing naar de hogere dimensies.

Er zullen voldoende plaatsen zijn, waaronder de lichtsteden, waar jullie kunnen genezen om weer een perfecte staat van gezondheid te bereiken. Jullie zullen uiteindelijk in staat zijn het verouderingsproces terug te draaien zodat jullie er weer jong uitzien. Dat gaat door totdat jullie een galactisch wezen worden. Denk positief over deze veranderingen en jullie helpen ze eerder manifesteren dan verwacht. Terwijl de reiniging plaatsvindt lijkt het soms dat alles uiteenvalt en dat is ook deels zo want alle oude systemen moeten verdwijnen. Er is geen plaats voor zaken die niet in de hogere trillingen kunnen bestaan. Er is geen reden tot wanhoop want alles is in gereedheid om de oude systemen te vervangen.

We weten uit onze eigen ervaring precies wat jullie nodig hebben om in de hogere dimensies te kunnen leven. De Galactische Federatie heeft onbeperkte hulpbronnen en ons personeel is volledig voorbereid op wat er moet gebeuren. Veel mensen weten niet dat we ons bezighouden de aarde vrij te houden van vervuiling. Zonder onze inspanningen zou het vele malen erger zijn dan nu het geval is. In de toekomst zal de vervuiling die jullie nu ervaren ophouden te bestaan. Het gebruik van vervuilende machines of installaties wordt niet langer toegestaan en is ook niet langer nodig. Jullie kunnen tegen die tijd beschikken over nieuwe en schone technologieën.

De grootste veranderingen hebben betrekking op transport. De verbrandingsmotor zal uiteindelijk verdwijnen. De nieuwe voertuigen zullen veel sneller zijn en veiliger om te gebruiken. Ze maken gebruik van vrije energie waarmee ook onze schepen worden aangedreven. Iedereen zal ze kunnen gebruiken en ze vervuilen niet. Deze veranderingen zijn lange tijd geleden bedacht en worden doorgevoerd wanneer het veilig is om ze te introduceren.

We willen jullie graag ontmoeten en Disclosure krijgt langzamerhand gestalte door de inspanningen van onze bondgenoten. Hoe meer mensen zich bewust zijn van ons bestaan en onze missie om jullie te helpen bij Ascentie, hoe eerder we elkaar zullen ontmoeten. Er zijn nog altijd mensen die om verschillende redenen een andere uitkomst willen zien. Zij proberen mensen te verwarren met desinformatie. Indien je goed geïnformeerd bent zullen dergelijke boodschappen je niet misleiden. Gebruik altijd je intuïtie en wees bereid om je overtuigingen aan te passen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en breng jullie onze liefde voor jullie inspanningen om deze cyclus snel af te ronden. Het duurt niet lang voordat jullie meer betrokken raken bij de activiteiten in de eindtijden. Jullie dagelijkse leven kan enigszins worden verstoord, maar daar komt snel een einde aan. We zijn gebonden aan universele wetten om niet in te gaan tegen vrije wil, dus we kunnen zaken niet versnellen door ons aan jullie op te dringen. De oude garde weet dit en werkt nog tegen omdat zij zich niet aan de wetten houdt. Als zaken niet binnen een bepaalde periode gaan veranderen zijn we bevoegd om meer directe actie te ondernemen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!