Home > > Mike Quinsey – 20 december 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 20 december 2019

Mike Quinsey

Mike Quinsey:

Opnieuw kijken we terug op een jaar dat bijzonder snel voorbij lijkt te zijn gegaan en dat is al vele jaren het patroon. Het is het bewijs dat de tijd nog steeds versnelt en als profetieën voor deze periode correct blijken te zijn, zullen we veel veranderingen blijven ervaren. Sommige hiervan worden zonder twijfel veroorzaakt door de acties van de mensheid en niet alle zijn noodzakelijkerwijs gunstig. Er zijn echter grote bewegingen gaande die nauwelijks meer kunnen worden tegengehouden en ik geloof dat het jaar 2020 eindelijk een aantal positieve veranderingen te zien zal geven die ons van conflicten en worstelingen naar een vreedzamere tijd zullen brengen. De echte veranderingen die de mensheid ten goede zullen komen, moeten nu snel beginnen, omdat het steeds moeilijker wordt deze tegen te houden. Het is duidelijk dat de duisteren niet willen dat jullie weten hoe bijzonder geavanceerd ze zijn, maar ze zullen uiteindelijk verantwoording moeten afleggen en hun bedoelingen moeten uitleggen om nog veel meer van de waarheid te onthullen over de grote veranderingen die mogelijk zijn en die zij nu al genieten.

Met de duidelijke versnelling van de klimaatveranderingen en de daaruit voortvloeiende te verwachten problemen dienen manieren te worden gevonden om de dreigingen die ze vertegenwoordigen te overwinnen, zo niet dan zal de mensheid nog vele jaren van de gevolgen te lijden hebben, terwijl zoveel vooruitgang die in het geheim in technologieën al werd geboekt, zou helpen de problemen die ze vertegenwoordigen te verlichten. Ik twijfel er niet aan dat in veel gevallen de verkeerde mensen vooroplopen. Ze erkennen dat er grote veranderingen plaatsvinden, maar zullen hun werk niet wijden aan het helpen van de mensen om zich volledig op de extreme weersomstandigheden, die al voelbaar zijn, voor te bereiden. Positief is dat veel mensen zich verenigen om in actie te komen voordat het te laat is om echt invloed te kunnen hebben op de veranderingen. Veranderingen zijn overal om ons heen zichtbaar en sommige daarvan vormen een bedreiging voor de structuur van de samenleving, dus het is duidelijk beter om nu in actie te komen in plaats van later, en hoe eerder hoe beter.

Ik heb het gevoel dat we een zeer bewogen Nieuw Jaar tegemoetzien en dat 2020 een keerpunt zal blijken te zijn, waarin veel van de "juiste" mensen die weten hoe ze met de komende veranderingen moeten omgaan, in het openbare leven tevoorschijn zullen komen. Het is al merkbaar dat de jongere generaties naar voren treden om de leiding te nemen over veel zaken, omdat ze beter begrijpen wat er nodig is om de problemen aan te pakken. Ik geloof dat als sommige mensen proberen te voorkomen dat hier serieuze aandacht wordt besteed, zij door hogere machten dan die op Aarde zullen worden verwijderd. Sinds het Nieuwe Tijdperk zijn we niet langer gebonden aan edicten die ons beletten om hulp te krijgen. Het werd ons nooit volledig ontzegd, afhankelijk van de omstandigheden, en of de uitkomst de mens zou beletten het pad te volgen dat voor hem was voorbestemd.

Ik wil ons team bedanken voor hun toewijding aan de zaak en hun onvermoeibare werk voor de mensheid, waarbij ik geloof dat het de bedoeling is dat zielen hun vrijheid terugkrijgen. Het komt eraan, maar nog niet volledig totdat de invloed van de duistere wezens volledig is weggenomen. Dit is onze bestemming en het is het woord van de Allerhoogste Schepper dat niet kan worden aangevochten. Dus ik zal afsluiten door iedereen een geweldige Kerstperiode te wensen, alsmede een opwindend en vervullend Nieuwjaar. Beste wensen voor een Gelukkig Nieuwjaar voor jullie allemaal, en bedankt voor jullie onophoudelijke steun.

Ik zal het eerste bericht van het nieuwe jaar op vrijdag 10 januari 2020 versturen.


Boodschap van mijn Hogere Zelf

Konden jullie maar de prachtige energie zien die zich tijdens de feestdagen verspreidt. De heldere, prachtige kleuren vloeien naar buiten en verheffen jullie, zodat het einde van het jaar een glorieus voorbeeld wordt van wat je in liefde kunt bereiken. Familieproblemen kunnen terzijde worden geschoven om voor deze speciale gelegenheid samen te komen, ongeacht de naam die je eraan geeft. Het is een prachtige tijd om over de geschillen heen te stappen en opnieuw te beginnen. Zeker, jullie gidsen zullen achter je staan en elke aanmoediging geven om vrede en vriendelijkheid te bewerkstelligen. Soms gaat het om grote problemen, maar deze kunnen elk moment worden overwonnen, waarbij vergeving misschien moeilijk op te brengen is, maar met goede wil en vastberadenheid kan alles worden bereikt.

Blijven stilstaan bij negatieve kwesties brengt je eigen trilling omlaag en zal uiteindelijk waarschijnlijk leiden tot ziekte. Vergeving is als het staan in het Licht van Liefde en helpt alle betrokkenen, waarbij geluk al snel somberheid en wanhoop vervangt. Sommige zielen voelen zich zo gekwetst door hun ervaringen dat ze het moeilijk vinden om te vergeven, maar je kunt niet eeuwig beneden je ware potentieel blijven leven. Wees ervan verzekerd dat zodra je besluit je problemen het hoofd te bieden, je alle aanmoediging en hulp zult krijgen om daarin te slagen. Besef dat als je je aan de lagere trillingen vasthoudt, je waarschijnlijk met een vorm van ziekte te maken zult krijgen, omdat deze lagere trillingen de neiging hebben het lichaam te vergiftigen. Kijk in tijden van een 'goede bui' eens hoe goed je jezelf voelt bij het verspreiden van liefde en vriendelijkheid.

Zoals jullie je onderhand bewust zouden moeten zijn, blijven de trillingen zich steeds verder verhogen, en dit zal kracht geven aan degenen die ernaar streven goed werk te doen in naam van de liefde voor hun broeders en zusters die eveneens het leven in jullie materie-Universum ervaren. Zie de mensen als wezens die in elkaars voetstappen treden en die leren door ervaringen, omdat jullie allemaal iets te bieden hebben dat de ervaringen van een andere ziel zal verbeteren. Iedereen afzonderlijk bezit een schat aan ervaringen uit zijn of haar vele levens op Aarde, en hoewel je er weinig of geen herinnering aan hebt, beïnvloeden ze toch je gedachten en handelingen. Je bent de som van al je levens en dit beïnvloedt je gedachten en acties, dus wees begripvol tegenover andere zielen wanneer zij een totaal andere kijk en reactie op het leven hebben dan jij. Jullie hebben een gezegde dat luidt: "verandering van spijs doet eten" en dit kan niet méér waar zijn.

Ik verlaat jullie met zegeningen van liefde en zachtmoedigheid die zonder einde uit de Godheid stromen. Mogen jullie je levenswensen in vervulling zien gaan en je plan voor verdere ontwikkeling voltooien.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie