Home > > Mike Quinsey – 13 december 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 13 december 2019

Mike Quinsey

Terwijl we het Nieuwe Jaar snel naderen, neemt de druk op de autoriteiten toe om officieel de aanwezigheid van Buitenaardsen op Aarde aan te kondigen, Buitenaardsen die hier ondergrondse bases hebben. Ze zijn hier al vele jaren aanwezig en hun ruimtevaartuigen worden met regelmaat in jullie luchten waargenomen. Het Eerste Contact werd in de late jaren 1940 gemaakt, toen Buitenaardsen volgens afspraak toestemming kregen om ongestoord en ondergronds op Aarde aanwezig te zijn. Er zijn in de loop der jaren bijzonder veel waarnemingen gedaan en er zijn heel wat contacten met ons gelegd. Er kan niet langer worden beweerd dat de aanwezigheid van Buitenaardsen geheim wordt gehouden om de mensen niet bang te maken of ongerust te maken, omdat het onderwerp zo vaak werd uitgezonden dat de meeste mensen bereid zijn te accepteren dat Buitenaardsen geen gevaar voor hen opleveren. In werkelijkheid proberen de Buitenaardsen zich buiten het publieke zicht te houden, hoewel dat niet helemaal mogelijk is. Het kan verwarrend zijn omdat jullie eigen militaire strijdkrachten al lang hun eigen ruimtevaartuigen hebben die niet makkelijk van andere zijn te onderscheiden. De driehoekige vaartuigen zijn waarschijnlijk van Aardse komaf en worden regelmatig aan jullie hemel waargenomen.

Het doen van een officiële aankondiging werd vele malen overwogen, maar om uiteenlopende redenen uitgesteld, het is echter duidelijk dat het al ver over tijd is en dat de Mensheid moet worden toegestaan te weten wat er op dit moment gaande is. Hoewel jullie in de loop der jaren hebben kunnen profiteren van de technische vooruitgang die werd geboekt, bestaan er toch nog veel meer innovaties die jullie snel naar het Nieuwe Tijdperk zouden kunnen stuwen, zoals vrije energie die fossiele brandstoffen overbodig zou maken. De elektrische auto wint snel aan populariteit en maakt deel uit van dringend noodzakelijke veranderingen om het probleem van vervuiling dat tot gevaarlijke proporties is uitgegroeid, te helpen elimineren. Er zijn stappen in de goede richting genomen, maar er is nog veel meer nodig om het probleem serieus aan te pakken. De Galactische Krachten hebben de technologie om jullie te helpen, maar eerst dienen jullie zelf de juiste aanpak te kiezen en je toewijding te tonen om het probleem op te lossen. De mensen zijn ontwaakt voor wat er nodig is, maar in de meeste gevallen was er hierbij sprake van een gebrek aan adequate formele ondersteuning. Sommigen vragen zich misschien af waarom ze ons dan nu niet komen helpen, maar zij zijn zich niet bewust van hoeveel er nu al wordt gedaan zonder dat er ruchtbaarheid aan wordt gegeven. Jullie kunnen ervan uitgaan dat jullie zonder de hulp van je Buitenaardse vrienden veel dieper in de problemen zouden hebben gezeten.

Je kunt je afvragen waarom we, als we zoveel medeleven en liefde voor jullie hebben, nu niet meer hulp bieden, maar jullie dienen eerst serieus aandacht te tonen voor mogelijke oplossingen voor de problemen die anders tot een ongekend verlies aan levens zouden kunnen leiden. Wij zijn van mening dat jullie voldoende reageren op de gevaren die jullie bedreigen, maar er is nog maar weinig tijd en hoe eerder jullie je op de behoeften van de mensen richten, hoe sneller de problemen onder controle zullen worden gekregen. We beseffen dat de zaken zich plotseling hebben versneld, maar ze vormen al geruime tijd een bedreiging voor jullie. Jullie hadden onderhand al voldoende maatregelen kunnen nemen om de komende problemen aan te pakken, en niets minder dan een wereldwijde overeenkomst zal voldoende zijn om te voorkomen dat het onvermijdelijke plaatsvindt. De mensen die de urgentie van de situatie duidelijk inzien staan absoluut achter jullie. We kunnen op dit moment niet meer doen, maar hebben het gevoel dat als oorlog jullie planeet zou bedreigen, jullie jezelf snel zouden mobiliseren om er korte metten mee te maken, waarbij een dergelijke reactie nu echt noodzakelijk is.

We hebben niet de intentie of de wens dat onze waarschuwing paniek onder de mensen veroorzaakt, maar door de problemen van de verschillende autoriteiten te benadrukken komen de mensen samen en maakt men plannen om adequaat met de problemen om te gaan. De jongere generaties zijn dit leven binnengekomen met een groter bewustzijn van de gevaren die de planeet en de mensheid bedreigen. Hun stemmen worden luider en ze eisen dat er nu gepaste actie wordt ondernomen, ook omdat hun toekomst meer op het spel staat dan die van oudere generaties. Houd er rekening mee dat de zielen die de laatste tijd zijn geboren, meer inzicht hebben in de problemen en wat dient te worden gedaan om de versnelde ondergang van de Aarde te stoppen. De problemen kunnen worden overwonnen, maar tijd is van essentieel belang en er dient nu tot actie worden overgegaan, hoe sneller hoe beter.

Jullie zijn van ver gekomen om op dit punt in de evolutie aan te komen en jullie worden op een sprong in de Nieuwe Tijd voorbereid. In zekere zin is er voor jullie weinig tijd om je hier op voor te bereiden, maar elke gelegenheid wordt aangegrepen om je inzicht te vergroten en je bewustzijnsniveau te verhogen. Nu de veranderingen in jullie evolutie dichterbij komen, dienen jullie in het goede spoor te zitten en bij voorkeur de positieve veranderingen die je kunnen verheffen te hebben geïntegreerd. Het is duidelijk dat sommige zielen niet reageren op de hogere trillingen, omdat ze zijn ondergedompeld in de lagere trillingen, zonder het verlangen naar of begrip van de noodzaak om de oude wegen achter zich te laten en op zoek te gaan naar betere manieren. Elke ziel die begint te ontwaken en hulp zoekt, krijgt die, waarbij er veel groepen bestaan die de kennis en het verlangen hebben om hen hierbij te helpen.

Vergeet niet dat er veel gemeenschappen en andere organen zijn die zich bewust zijn van de veranderingen die plaatsvinden en die klaar staan om diegenen te helpen die op zoek zijn naar de waarheid. Een gedenkwaardige tijd is in aantocht, met het doel om de veranderingen te manifesteren, de mensheid uit de duisternis te verheffen en volledig naar het Licht te brengen. Dit moet wel komen, omdat dit door degenen die toezicht houden op jullie evolutie al werd bevolen. Jullie zijn door het moeilijkste deel heen gekomen door de het kantelpunt te passeren en jullie dienen je nu op de toekomst te focussen en de prachtige kans grijpen die zich voordoet om jullie naar de hogere niveaus te leiden en alle leed en ellende achter je te laten, leed en ellende die jullie niet nog een keer zullen plagen. Het kan betekenen dat je je oude banden met het verleden dient te veranderen, maar dit is onvermijdelijk als jullie je willen verheffen met Ascentie.

Ga opgetogen door met je werk en zie voor je hoe de mooie tijden dichterbij komen, aangezien je vergelijkbare energieën aantrekt naar die van jezelf. Met andere woorden, jij bent het die de controle heeft over hoe je leven verloopt, hoewel gezegd moet worden dat elk karma dat je creëert deel wordt van je leven. Karma is niet noodzakelijk negatief, maar mensen hebben de gewoonte om situaties te creëren die resulteren in negatief karma. Het eenvoudige antwoord hierop is om je liefde naar alle zielen uit te zenden en over niemand kwaad te spreken, waardoor je een probleemloos leven zou moeten kunnen leiden. Het is eenvoudiger dan het klinkt, maar aanvankelijk is het je ego dat in de weg kan zitten, omdat het gewend is de leiding te hebben. Denk er eens over na, als alle zielen liefdevol en vriendelijk naar elkaar zouden zijn, zouden de problemen van de wereld onmiddellijk verdwijnen en zou geluk regeren.

Het creëren van een mooie wereld klinkt zo eenvoudig, maar zolang ongelijkheid bestaat, zullen er altijd problemen zijn. Er is genoeg van alles om aan de behoeften van mensen te voorzien, maar helaas is de rijkdom van de wereld in handen van een zeer kleine minderheid. Dit zal moeten veranderen en dat zal het ook, aangezien dergelijke situaties de voortgang niet in de weg mogen staan. Wees ervan verzekerd dat hogere wezens mensen beïnvloeden om te doen wat nodig is en zo de veranderingen tot stand te brengen; zij zullen hun doelstellingen bereiken.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf, zoals alle andere zielen dit ook hebben.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie