Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 20 december 2013

Mike Quinsey - SaLuSa, 20 december 2013

De alledaagse beroering wordt terzijde gezet nu veel mensen zich voorbereiden op de feestelijkheden, al naar gelang hun geloof. Het is traditie geworden dat dit eveneens wordt geaccepteerd door degenen die geen speciale band hebben met religieuze overtuigingen. Het resultaat is dat allerlei mensen vinden dat ze bijeen kunnen komen en hun verschillende overtuigingen ter zijde kunnen zetten en overeenkomen de eenheid van de hele Mensheid te vieren. De energieën nemen toe en een gevoel van liefde voor alle mensen brengt het beste in hen naar boven. Opeens is er met name medeleven met allen die arm of behoeftig zijn, vaak in een samenleving die anders volledig in staat is om ze allemaal te steunen.

Deze toestanden komen herhaaldelijk boven en langzaam maar zeker realiseren de mensen zich dat ze hun broeders hoeder zijn. Degenen die ver vooruit zijn gekomen in hun begrip weten ook dat alle leven Een is, en dat het onlosmakelijk verbonden is en dat de handelingen van elk individu het geheel beïnvloedt. Dit is wanneer mensen de verantwoordelijkheid voor hun handelingen nemen en de trillingen op Aarde helpen verhogen. Als jullie alleen maar de goodwill gaande houden die uit periodes zoals jullie die nu beleven naar boven komen, des te eerder verlaten jullie de lagere trillingen die in jullie hogere staat niet kunnen bestaan. Als de veranderingen zo voortgaan helpen ze die zielen, die net vanuit het duister opdoemen, zich te verheffen. Ze hebben een helpende hand nodig om op de weg naar succes te komen en vinden het makkelijker wanneer anderen de weg eenmaal hebben gecreëerd.

In vele levens hebben jullie myriaden situaties ervaren die jullie vooruitgang hebben geholpen. Ze werden, zoals alle levens, gearrangeerd om jullie te helpen de problemen die je naar alle waarschijnlijkheid zou tegenkomen, te overwinnen. Er is absoluut niets dat zonder goede reden gebeurt, hoewel het voor de menselijke geest moeilijk is te kijken voorbij hetgeen er in jullie fysieke rijk gebeurt. Ieder van jullie heeft talloze helpers wiens enige belang is er voor te zorgen dat jullie groeien door jullie ervaringen. Dit is waarom de sleutelgebeurtenissen in je leven georkestreerd zijn om je geleidelijk langs het pad van evolutie vooruit te helpen. Toch zijn jullie in veel gevallen in chaotische omstandigheden geworpen die geen echt doel lijken te hebben. Geloof ons, Geliefden, niets gebeurt per ongeluk en waarin je ook verzeild raakt heeft een bepaalde mate van winst, niet alleen voor jou, maar voor elke erbij betrokken ziel.

Maak je geen zorgen wanneer je betrokken raakt bij wat duidelijk van een negatieve bron komt, aangezien je aanwezigheid nodig kan zijn om de trillingen onder controle te houden. Vaak kun je voldoende Licht inbrengen om wat van de negatieve energieën te verzachten of te verwijderen. Wees ervan verzekerd dat je gebruikt zult worden ten behoeve van je ervaring en toewijding om het Licht te verspreiden, en dat je nooit zult worden geroepen meer te doen dan je aan kunt. Natuurlijk zul je jezelf ook aan de ontvangende kant tegenkomen, maar dit is vaak een test om er voor te zorgen dat je weet hoe je jezelf aan moet pakken. We herhalen dat “niets bij toeval gebeurt”, dus zoek altijd naar de les die je ervaring kan begeleiden.

Wees ervan verzekerd dat je tijdens je leven rustmomenten krijgt en dat er niet van je verwacht wordt het Licht te dienen zonder ze. Het is zeker dat je zult weten waar je staat wanneer je met de stroom meegaat en je levensplan vervult. Herinner je echter dat bij tijd en wijle je, zo te zeggen, openstaand karma tegen zult komen, en dat zal zichzelf presenteren wanneer je in staat wordt geacht daarmee om te gaan. Laat je in zulke omstandigheden dus niet afschrikken en accepteer je ervaring goedgemutst, en het allerbelangrijkste, zorg dat je ervan leert.

Op dit moment in jullie evolutie ga je sneller vooruit dan ooit, en elke ziel is bezig met de laatste ronde van diens levensplan voor deze incarnatie. Dit kan onwaarschijnlijk lijken aangezien jullie allemaal op verschillende plekken in jullie ontwikkeling zijn, en onthoud dat niet elke ziel klaar is om te ascenderen, of dat wil doen. Het einde van een Zonnecyclus nadert en is speciaal in zoverre, dat de eindtijden al bepaald zijn, en ongeacht de pogingen van de Duistere Garde om het plan te weren zullen ze daar niet in slagen. Ascentie is verzekerd en wordt aan het einde van een Zonnecyclus verwacht.

Help ondertussen je medereizigers waar nodig, maar zet ze ondertussen niet onder druk door je adviezen aan ze op te dringen. Soms kunnen lessen alleen geleerd worden door rechtstreekse ervaring, hoewel groepservaringen niet ongewoon zijn. Probeer niet te rigide te zijn in je denken en wees flexibel, hoewel velen van jullie nu intuïtief genoeg zijn om te weten wanneer je een andere kant op moet gaan. Neem de dingen zoals ze komen en probeer situaties niet te forceren tenzij je zeker bent van de uitkomst. Je zou moeten weten dat wanneer de zaken vloeiend gaan er weinig voor je te doen is.

Jullie hebben je duizenden jaren op deze periode voorbereid, zoals je altijd hebt geweten dat die zou komen om je uit de lagere trillingen op te heffen. Velen van jullie zijn ontwaakt voor dit feit, en nu gaan jullie met vreugde voort op jullie weg, met grote verwachtingen. Zelfs wanneer je niet helemaal begrijpt wat voor een grootse tijd zich voor jullie allemaal opent, is er een gevoel van opwinding, wetend dat een nieuw tijdperk op het punt staat zich te openbaren. Het stelt jullie in staat te mijmeren over hoe het leven zou zijn als de Duistere Garde eenmaal verwijderd is. Zo’n vrijheid van bemoeienis is iets nieuws, en heel moeilijk te bevatten wanneer je uit de lagere trillingen omhoog gaat.

Gedurende millennia hebben jullie dualiteit van zo’n intensiteit ervaren, dat de dramatische en verreikende veranderingen die er bijna zijn, moeilijk voor te stellen zijn. Hoe dan ook, ze manifesteren zich bijna, en zullen de meest wonderbare verrassingen en verreikende veranderingen met zich meebrengen, zeer tot jullie verwondering en verheuging.

Ik verlaat jullie nu met wat hopelijk een gevoel van vreugde is, wetend dat jullie reizen in de lagere dimensies bijna ten einde zijn. Blijf kalm en ga door met het verspreiden van liefde en vrede, waar je ook bent.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl