Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, 4 december 2013

Mike Quinsey - SaLuSa, 4 december 2013

De dingen bereiken nu met zo’n grote snelheid hun voltooiing, dat jullie een open mind moeten houden en bereid zijn je ervan te verzekeren dat je met de stroom meegaat. Oude overtuigingen worden heftig door elkaar geschud, en dit gebeurt expres en is bedoeld om jullie in het Nieuwe Tijdperk te brengen. Velen ervan dragen een zekere mate van waarheid in zich die voldoende was om jullie in staat te stellen je voeten te plaatsen op het pad naar realisatie, maar ze zijn niet langer adequaat voor de enorme veranderingen die plaatsvinden. De tijd wanneer jullie de mogelijkheid zal worden gegeven om je trilling naar een zodanig peil te verhogen totdat uiteindelijk alleen de waarheid zal bestaan nadert snel. Jullie zijn al op dat pad naar complete verlichting, en veel hulp wordt gegeven om er voor te zorgen dat jullie alle kans hebben om je ascentie af te maken.

Er gebeurt zoveel rondom jullie, dat jullie verwarrend kunnen vinden, maar als je maar je intuïtie volgt en binnenin jezelf kijkt, dan zul je de antwoorden hebben. Gebruik zoals altijd je onderscheidingsvermogen en weet dat boodschappen van Licht en Liefde altijd een speciaal gevoel bij zich dragen en nooit de lagere vibraties dragen die geassocieerd worden met negativiteit. De periode die jullie binnengaan is al van een hogere trilling dan die welke jullie relatief kort geleden hebben ervaren. De tijd gaat door te versnellen en het is jullie bewijs van het hogere trillingsniveau waar jullie nu in zitten. Hoe meer je jezelf centreert en focust op je Licht, hoe meer je voorbereid zult zijn op de toenemende trillingen die voorbestemd zijn je uit de dualiteit op te heffen.

Laat je niet afleiden door de onrust die onvermijdelijk voortvloeit uit de enorme veranderingen die plaatsvinden. Energieën van een lagere trilling die geen plaats hebben in het Nieuwe Tijdperk kunnen niet langer worden gehandhaafd. Ze zullen de mogelijkheid om te blijven bestaan naast de hogere trillingen die worden gevestigd verliezen en in de Derde Dimensie achterblijven. Ascentie zal de culminatie zijn van alle optredende veranderingen, en het is het uiteindelijke resultaat voor degenen die hun trilling naar de hogere dimensies hebben verheven. Jullie wordt de kans gegeven om permanent de cyclus van wedergeboorte te verlaten, en het is een unieke tijd die met het afsluiten van de huidige cyclus komt.

Waar jullie in het verleden je rol speelde die afgescheidenheid schiep en onderhield, dat tijdperk is afgelopen en wordt nu uitgespeeld. Jullie zijn altijd Een geweest met elkaar hoewel jullie vaak een rol hebben gespeeld die jullie tegenover elkaar zette. Dat was om jullie evolutie te versnellen door de opgedane ervaringen, en dat resulteert nu in een nog snellere. nu het Licht in intensiteit toeneemt. Degenen die al verder zijn helpen ook anderen die hen in hun voetsporen volgen, op dezelfde manier waarop jullie nu worden geholpen. In jullie zonnestelsel zijn jullie de laatsten die wachten op het bereiken van Ascentie, en jullie gaan door met het ontvangen van immense hulp totdat elke ziel zover is.

De Duistere Garde is in staat van paniek en probeert op alle mogelijke manieren het onvermijdelijke einde van hun heerschappij te voorkomen. Het zal ze niet baten, dus er is geen reden om je zorgen te maken, en we zouden willen vragen dat jullie je concentreren op het binnenbrengen van het Licht. Hoe meer jullie jezelf kunnen toeleggen op het bereiken van jullie doelen, hoe sneller de gebeurtenissen doorgaan. Het zal ervoor zorgen dat de eerste officiële aankondiging door President Obama kan worden gedaan, die het bestaan en het contact met onze Ruimtevrienden erkent. Het zal resulteren in een open discussie en erkenning van hen, en een overeenstemming om te onderhandelen over het protocol dat een open contact mogelijk maakt. Van daaruit zal het hele onderwerp het publieke domein binnenkomen om nooit meer uit het zicht te worden verborgen.

We vragen jullie dus om te allen tijde in het Licht te blijven en je niet af te laten leiden door iets wat er duidelijk niet van is. Een hele lange tijd werd de waarheid van jullie wezen voor jullie verborgen, maar spoedig zal het bekend zijn. Het zal jullie vooruitgang bespoedigen, en zonder de bemoeienis van de Duistere Garde zal het gauw hogere niveaus bereiken dan op enig ander moment sinds deze cyclus begon. Op het einde van een cyclus is er veel om uit te zoeken en elke ziel wordt de gelegenheid gegeven om naar zijn hoogste zijnsniveau te gaan. Aangezien er in werkelijkheid niet zoiets als tijd bestaat, is alles in het nu en is er geen reden om je zorgen te maken over iemand anders zielsgroei. Iedere ziel heeft een oneindige hoeveelheid “tijd” waarin hij zijn reis naar huis kan completeren. Alles gebeurt in perfecte relatie tot al het andere volgens God’s plan voor de Mens.

Wees er van verzekerd dat vele zielen je vergezellen op je reizen en dat je nooit alleen bent. Ze zijn je helpers en gidsen die je alle hulp geven en je in staat stellen om met succes je doelen te bereiken. Je zult ontdekken dat het altijd de meer ontwikkelde Wezens zijn die omlaag reiken om degenen te helpen die hen in hun voetsporen volgen. Ze dringen zich echter niet aan jullie op, maar zullen altijd reageren op jullie roep om hulp. Het is noodzakelijk om in gedachten te houden dat je niet altijd zult krijgen wat je vraagt, aangezien je levensplan aan hen bekend is en dientengevolge de meest passende actie wordt ondernomen. Ze zullen je zacht en verstandig de juiste richting aanwijzen en met jullie feesten wanneer jullie je levensplan tot stand hebben gebracht.

Hou je ogen naar voren gericht en weet dat er, in echte termen, nog weinig tijd is om je levensplan te vervullen, maar vele zielen doen hun best om er voor te zorgen dat jullie succes hebben. Ze zijn altijd met jullie en delen jullie hoop en aspiraties, en helpen jullie op je reis terug naar het licht. Jullie vrije wil wordt gewaarborgd en is belangrijk, en moet met zorg worden behandeld als je iemand bent die voorbestemd is om aan het einde van deze cyclus te ascenderen.

Dank je SaLuSa.

Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Rob


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |


Wil je ons lichtwerk steunen?


Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl