Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 17, 2012

SaLuSa, September 17, 2012

In de cyclus van dualiteit hebben jullie veel levens gehad en wanneer jullie erop terugkijken zullen jullie waarschijnlijk tot de conclusie komen dat het de meest uitdagende en moeilijkste ooit waren. Dat komt omdat jullie door de laagste trillingen zijn gegaan die jullie ooit hebben ervaren. Jullie voelden je meer afgescheiden van de Bron dan in eerdere levens en jullie leefden grotendeels op basis van het instinct. Zij die het licht naar aarde brengen werden geconfronteerd met de uitdaging om het te aarden en om balans te brengen tussen lichte en donkere energieën. Op bepaalde momenten bereikten jullie de diepten van duisternis en de mens leek alle hoop op herstel te zijn kwijtgeraakt.

De hogere wezens die het plan voor de mensheid overzien hadden andere ideeën en deden het tij langzaam keren zodat het licht voortgang kon boeken. Pas kort geleden werd het duidelijker zichtbaar en begon het invloed te krijgen. Ondanks de oorlogen tussen landen bekrachtigde het licht mensen die naar de aarde kwamen om de broodnodige veranderingen te brengen. Te midden van chaos en rampspoed werden de rasters van licht rond de aarde hersteld. Sindsdien zijn het krachtige bakens van licht geworden. Als resultaat hebben zich groepen gevormd die in staat zijn de mensen te verlichten zodat ze de waarheid zien. Vandaag de dag staan jullie op het punt volledige verlichting te bereiken.

Lang geleden was al bekend dat deze tijd het einde van de cyclus van dualiteit zou inluiden. Die belofte werd gemaakt toen jullie voor het eerst begonnen te incarneren en jullie hebben altijd intuïtief geweten dat het zo zou zijn. Sommige eerdere beschavingen hebben zichzelf vernietigd zonder bijna een spoor achter te laten en jullie die nu op aarde zijn, zijn één en dezelfde zielen. Jullie waren vastbesloten te verzekeren dat de eindtijden zouden resulteren in jullie Ascentie in plaats van jullie vernietiging.

Jullie staan op het punt een grote verheffing mee te maken die is bereikt door hard te werken en toegewijd vanuit licht en liefde te leven. Jullie hebben veel ervaring opgedaan die jullie kunnen gebruiken om anderen te helpen die worden geconfronteerd met bepaalde uitdagingen. Het leven gaat over het leren van lessen door te ervaren, in de wetenschap dat jullie ze zouden gebruiken om het licht te dienen. Het doel is om zielen samen te brengen zodat ze ooit weer deel uitmaken van de eenheid waar alles onderdeel van is.

Ascentie betekent afscheiding op fysiek niveau zodat iedere ziel zijn of haar huidige pad kan blijven volgen. Sommigen hebben al een verruimd bewustzijn en bevinden zich op het pad van Ascentie terwijl anderen nog niet klaar zijn in de dualiteit. Het is een vrije keuze die jullie allemaal hebben gemaakt. Laat anderen dan ook hun eigen pad volgen. Niemand blijft achter en ze zullen veel baat hebben bij de ervaringen die ze tot nu toe hebben opgedaan. Evolutie houdt nooit op tot jullie uiteindelijk terugkeren naar de Bron en zelfs dan worden nieuwe cycli van ervaring aangeboden. Jullie hebben echter nog een lange weg te gaan voordat het zover is.

De Bron heeft een oneindig aantal universa gecreëerd en jullie kunnen een geheel nieuwe ervaring beginnen wanneer jullie dat wensen. Jullie gaan een verbazingwekkende en spannende toekomst tegemoet en jullie komen altijd nieuwe expressies van het licht tegen. Het leven op aarde lijkt in niets op waar jullie naartoe gaan, maar het zal jullie gemakkelijk afgaan om een galactisch wezen te worden. Jullie staan op het punt terug te keren naar jullie waren thuis tussen de sterren en verenigd te worden met jullie echte familie. Jullie ervaringen op aarde zijn slechts een excursie die jullie maken vanuit de hogere dimensies, waar jullie binnenkort weer naar terugkeren.

Wanneer jullie eenmaal zijn geascendeerd hoeven jullie nooit meer terug te keren naar de nieuwe derde dimensie die is voorbereid voor de mensen die niet klaar zijn voor Ascentie, tenzij jullie dat zelf graag willen. Veel zielen zijn in staat zich te beschermen tegen de lagere energieën. Jullie hoeven alleen maar wit licht om jullie heen te plaatsen ter bescherming. Vermijd negatieve bewoordingen omdat ze jullie bescherming beschadigen en jullie kwetsbaar maken. Blijf jullie aandacht richten op het licht en op Ascentie.

Veel mensen dragen nog ballast met zich mee die nog opgeruimd moet worden en die blijft terugkomen tot het is opgeschoond. Het komt tot jullie in de vorm van uitdagende gedachten terwijl jullie weten dat jullie sterker zijn dan wat ze jullie opdragen. Praat tegen die ‘andere’ persoon die jullie dingen blijft opdragen en blijft sterk. Jullie worden uitgedaagd om te kijken of jullie het probleem hebben opgelost. Wanneer jullie het blijven wegdrukken verdwijnt het op den duur richting de achtergrond. Sommigen van jullie hebben veel karma uit te werken en daarom zijn jullie druk met jullie reiniging. Er kunnen ook anderen bij betrokken zijn en vaak kunnen jullie samenwerken om een oplossing te vinden. Relaties brengen vaak mensen bij elkaar zodat ze karma kunnen uitwerken.

Begrijp dat jullie ermee instemden om jezelf klaar te maken voor Ascentie, maar jullie zijn nooit zonder hulp. Zelfs mensen die in de lagere energieën vastzitten hebben hulp. Iedere ziel is nog altijd van het licht en wordt nooit verlaten omdat iedereen in staat is omhoog te klimmen. Onthoud dat jullie zowel het licht als het donker ervaren omdat jullie in de dualiteit zitten en willen begrijpen hoe ze kunnen bijdragen aan jullie evolutie. Het uiteindelijke doel is om boven de duistere energieën uit te stijgen. Velen van jullie staan nu in jullie kracht en jullie plaats in de rijken van Ascentie is verzekerd.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik voel dat onze bewustzijnsniveaus harmonieuzer worden terwijl jullie naar de waarheid zoeken en jullie eigen bewustzijn verruimen. Veel meer van jullie vinden een dergelijke vooruitgang in de weken die resteren en een eindeloze voorraad licht wordt naar de aarde gestraald. Door de samenstand tussen jullie zon en de grote centrale zon zullen jullie aanzienlijk meer licht gaan ervaren.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!