Home > > Mike Quinsey – 18 mei 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 18 mei 2018

Mike Quinsey

Kryon blijft onthullingen doen omtrent de toekomst die voor ons is weggelegd. Geleidelijk aan komen we meer over onze voorouders, de Pleiadiers, te weten en het is vanzelfsprekend verstandig ervoor te zorgen dat we hun rol in onze toekomstige evolutie kennen. We hebben geringe kennis gehad van onze geschiedenis, maar langzaam maar zeker worden we ons er nu van bewust gemaakt.

NOTITIES UIT BOODSCHAPPEN VAN KRYON: WEES GEDULDIG EN JULLIE ZULLEN WORDEN BELOOND.

We beginnen de deur te openen naar opmerkelijke informatie die jullie zo groots maakt, en toch beseffen jullie tegelijkertijd wat er gaande is en we zullen als volgt van start gaan. Het Universum is oud en het melkwegstelsel is van dezelfde leeftijd. Deze Melkweg is al sinds meer dan een miljard jaar gereed en op sommige plekken zijn de zonnestelsels rond de sterren voltooid en terwijl de Aarde zich nog bezig was te vormen, bestond er op andere plekken al leven. Dit alles is voor jullie gecreëerd, het is voor de dag van nu geschapen. Toen de Pleiadiërs verschenen hadden ze al duizenden jaren van ontwikkeling doorgemaakt nadat ze hun eigen kantelpunt waren gepasseerd, op hun eigen manier en op hun eigen planeet. Ze maakten gebruik van de fysica van het bewustzijn om op die manier letterlijk via het bewustzijn van hun brein de dingen te creëren die ze nodig hadden, om dat te scheppen wat je de realiteit van het reizen zou kunnen noemen. Tegen de tijd dat jullie je rond dezelfde reeks Zonnen hadden genesteld, bestonden er drie Pleiadische planeten en daarvoor hadden ze hun “zaad-ouders” die dezelfde dingen doormaakten en zij op hun beurt hadden eveneens hun zaad-ouders. Miljarden jaren leefden er Wezens op de planeet die God kenden voordat de mens verscheen. In dit melkwegstelsel bestaat er een afstamming die bijzonder opmerkelijk is. Het melkwegstelsel is oud – en jullie zijn dit niet, maar de menselijke wezens moesten ergens vandaan komen. Wat jullie naar deze planeet bracht was een Ster Akash, omdat jullie in zoveel van dit leven hadden deelgenomen.

Jullie, menselijke Wezens, vertegenwoordigen het laagste spiritueel bewustzijn in de Melkweg. De Pleiadiërs kwamen hier zonder ruimtevaartuigen, zaaiden jullie en jullie kunnen niet terug. God is binnenin jullie en hoe hoger het bewustzijn, hoe meer je met God versmelt. De Pleiadiërs zijn geen Goden en vertegenwoordigen de Grote Centrale Zon voor een taak die ze voor jullie hebben uitgevoerd, en met de vrije keus – indien jullie overleven wat eraan komt – zullen jullie op een dag dezelfde taak hebben om hetzelfde te doen voor anderen. Jullie worden beschermd en degenen die het hoogste bewustzijn in de Melkweg hebben zijn er nog steeds, en het is genoeg om wat jullie dan ook zou bezoeken weg te jagen. Naarmate jullie groeien, helpen jullie anderen en de Pleiadiërs lieten tijdcapsules achter die ervoor zorgden dat jullie naar God zochten. De nieuwe blauwdruk roept om vrede en de wetenschap dat vrede de kracht is van de mensheid, en niet oorlog. De oude blauwdruk gaf jullie de vrije keus, terwijl de nieuwe blauwdruk begint te herzien wat belangrijk is voor de psyche van de mens, en gaat verder dan overleven. Hier zijn een paar mogelijkheden voor wat er vervolgens gebeurt. In sommige landen zijn er een paar oude energieën op de planeet, en er is oud leiderschap dat haar best doet jullie achteruit te trekken. Er zal een bewustzijn van de Mensheid zijn dat begrijpt dat dingen samenvoegen en alle groeiende landen vrede zal brengen. Begin te denken aan de toekomst met de ogen van een Galactisch burger, niet als Aardbewoner – je hebt dat al eerder meegemaakt, oude ziel.

Er is één manier om alle hulpbronnen te verenigen en dat is niet via oorlog, dat is alle landen samenvoegen en ze te delen. Uitvindingen voor energie die zeer weinig zal kosten komen naar jullie toe, niet in een netwerksysteem maar op basis van individuele buurtschappen, waarbij water voor iedereen toegankelijk is via uitvindingen, sommige zonder pijpleidingen. Dit zijn zaken om naar uit te kijken – vocht en warmte onttrekken uit plekken waar jullie het op dit moment niet vandaan halen, en dan ook nog gratis. De genezing van ziekten door middel van natuurlijke processen, die voorheen voor jullie verborgen werden gehouden, en die geen bijwerkingen hebben. De Pleiadiërs hebben het allemaal al doorgemaakt, ze zijn net als jullie en er zal een bepaalde vorm van wetenschap in jullie richting komen van oude Pleiadiërs die tevoorschijn zullen komen als “walk ins”, die het werk zullen doen en die jullie de uitvindingen zullen overhandigen. Eén van hen is een Pleiadiër die terugkeert en zijn naam is Tesla; wanneer jullie er klaar voor zijn zal hij jullie de Kwantumtechniek geven. Zeg maar “gedag” tegen de oude energie die jullie leven na leven in het duister houdt en zeg “hallo” tegen een energie die jullie niet verwachten, het stelt jullie in staat om een beroep te doen op je Akash voor wat jullie verdienen, wat een goudmijn aan kennis, wijsheid en ervaring is, waarop jullie nu een beroep kunnen doen, net als de Meesters.

EINDE VAN HET UITTREKSEL VAN DE BOODSCHAP VAN KRYON.

Over het algemeen wordt er, van tijd tot tijd, door Kryon veel informatie gegeven, ons informerend over wat we in de nabije toekomst kunnen verwachten. Het weer is langzaam aan het veranderen en in het huidige leven van de meeste mensen zal het kouder worden. Kryon wijst erop dat we meer energie nodig zullen hebben – vrije thermische energie die beschikbaar is uit de Aarde zelf. Ons is verteld hoe we dit kunnen extraheren om onze huizen te verwarmen, waarbij jullie een extractie-apparaat dienen te bouwen om het te kunnen winnen. Hiermee kunnen jullie turbines aandrijven en elektriciteit opwekken die op haar beurt warmte opwekt. De opwarming van de Aarde maakt deel uit van de cyclus die er altijd al was. Het is het zich herhalen van de Cyclus van het Water, verdamping die er al eerder is geweest.

Er bestaat een mandaat wat betreft het wijzigen van jullie energie omdat dat wat je de lucht in stuurt van belang is, voordat het een gevaar gaat opleveren voor jullie gezondheid en het de Mensheid schade berokkent. Er wordt informatie vrijgegeven omtrent een nieuwe manier van ontzilting; het betreft een vorm van nanotechnologie, waarbij het wordt ingezet als “robot”- technologie, op een manier die niet te vergelijken is met onze huidige kostbare methoden en die bijzonder goedkoop is, waarbij eveneens het geëxtraheerde zout voor andere doeleinden kan worden gebruikt.

Kryon wijst op de noodzaak om klaar te zijn voor grote veranderingen in onze levens, evenals de noodzaak voor een nieuwe vorm van integriteit in het zakendoen.
Het leven gaat zoals altijd door met overal onzekerheid, maar toch ligt onder het oppervlak een progressieve beweging om de benodigde veranderingen, die al lange tijd verwacht worden, tot stand te brengen. Over veel wordt niet gerapporteerd, maar wanneer het juiste moment geacht wordt daar te zijn, zal de waarheid uiteindelijk naar buiten komen. Ondanks de manier waarop er van de gebeurtenissen verslag wordt gedaan, waarbij dit soms ver bezijden de waarheid ligt, toch blijven degenen die voor het Licht werken vorderingen maken ten behoeve van de lang verwachte veranderingen. Het zal de moeite waard blijken te zijn, want het zal betekenen dat de het duister de macht om de toekomst van de mensheid te bepalen, is kwijtgeraakt. De nieuwe Republiek staat in de coulissen klaar om de veranderingen aan te kondigen, waarbij alles zover klaar lijkt te zijn dat de eerste stadia van start kunnen gaan, waardoor zonder enige twijfel duidelijk zal zijn dat een nieuwe fase is aangebroken. Dit zal betekenen dat er geen weg terug is naar de oude manieren van bedrog en onderdrukking van de waarheid.
Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!