Home > > Mike Quinsey – 25 mei 2018

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 25 mei 2018

Mike Quinsey

De tijd begint zelfs nog sneller voorbij te gaan dan voorheen en dit is absoluut een teken dat de veranderingen zich versnellen. Er is veel dat er op wacht om naar buiten te worden gebracht, wat op zijn beurt zeer gewenste veranderingen tot stand zal brengen en door iedereen zal worden toegejuicht. Het oude wordt langzaam maar zeker vervangen door het nieuwe en dit zal duidelijk maken dat het Nieuwe Tijdperk in aantocht is. De mensheid begint in te zien hoe haar aanwezigheid op Aarde van invloed is op de planeet en zoekt naar manieren om afstand te nemen van zaken die de negatieve trillingen verder in stand houden. In dit opzicht is er al veel vooruitgang geboekt door de vorming van kleinere groepen toegewijde mensen die hun uiterste best doen om harmonie te verspreiden tussen alle mensen. Dit trekt eveneens meer mensen aan die de wens hebben meer Licht op Aarde te verspreiden. De positieve effecten hiervan zullen voor een sneeuwbaleffect zorgen en zullen helpen de trillingen nog verder te verhogen en dit alles wordt in zeer moeilijke en uitdagende omstandigheden bereikt.

De verdeeldheid tussen degenen van het licht en zij van de negatieve trillingen neemt voortdurend verder toe en dit zal een punt bereiken waar het zal resulteren in een enorme toename in bewustzijn. Sinds een periode van tijd is er een beweging zichtbaar om meer harmonie op Aarde te creëren en dit leidt naar een punt waar niet alleen de dreiging van oorlog is geëlimineerd, maar waar ook een vredelievende co-existentie wordt nagestreefd die de mensen van verschillende landen zal verenigen. De zinloosheid van oorlog, wat heeft geresulteerd in de dood van miljoenen zielen, wordt als weerzinwekkend gezien terwijl samenwerking eenvoudig kan worden bereikt door vriendschappelijke uitwisselingen en een vastberadenheid om oorlog iets van het verleden te laten zijn. Het laat een bereidheid van vele landen zien om de krachten te bundelen in een gezamenlijke poging om vrede en geluk te bereiken.

De mensen worden in Nieuwetijdsdenken aangemoedigd en krijgen ideeën aangereikt die hun vorderingen zouden moeten versnellen, waardoor levens- en tijdbesparende uitvindingen tot stand komen. De kennis is al aangereikt aan degenen die in de positie verkeren om ernaar te handelen, maar er zal weerstand blijven bestaan van degenen die de “status quo” in stand willen houden. Jullie kunnen gerust zijn dat niets de vooruitgang zal kunnen tegenhouden die de nieuwe uitvindingen jullie zullen brengen. Degenen die de introductie ervan in de weg staan, zullen worden verwijderd en niemand zal in staat zijn om een dergelijke vooruitgang tegen te houden.

De jongere generaties hebben een andere mentaliteit en het vermogen om manieren te vinden om vrede tot stand te brengen waar de oudere generaties hebben gefaald. Het is geen kritiek op hun pogingen om het probleem op te lossen, maar soms ben je er dermate door geabsorbeerd dat je geen uitweg ziet. Het is duidelijk dat de mensen genoeg hebben van oorlogvoering en het daaruit voortvloeiende verlies aan levens, waardoor ze naarstig naar oplossingen zoeken om de afslachting van de mens en het verlies aan menselijk leven te stoppen. De karmische lessen zijn geleerd en er valt niets meer te behalen uit het nog langer doorgaan met het zinloze doden en de vernietiging. Het is tijd om alle geschillen terzijde te schuiven en te leren om als één in vreugde en liefdevolle samenwerking samen te leven.

De mens is van nature liefdevol en zorgzaam, maar heeft een kant die hem vaak als koud doet overkomen en niet in staat om zijn gevoel tot uitdrukking te brengen. Met de verhoging van de trillingen zal dit ongetwijfeld gaan veranderen omdat de mens meer open wordt in het uitdrukken van zijn liefde voor de ander. Jullie zijn Eén Menselijk Ras ongeacht kleur of religieuze overtuigingen en er bestaat geen enkele reden waarom jullie je niet zouden verenigen waarbij jullie tegelijkertijd de verschillen tussen elkaar respecteren. Het is tijd om deze zaken die vrede in de weg staan terzijde te schuiven en om de verschillen die jullie bijzondere plek in de geschiedenis in stand houdt, naar waarde te schatten.

Zoals jullie al een aantal keren werd verteld toen de trillingen een bepaald hoogtepunt bereikten, zullen die zielen die niet in staat zijn geweest hetzelfde niveau te bereiken uit noodzaak naar een ander pad overgaan om hun ontwikkeling een vervolg te geven, waarbij zij die zich blijven verhogen verder zullen gaan totdat Ascentie wordt bereikt. Het is een natuurlijke vooruitgang die jullie in staat stelt van volledige vrijheid te genieten in een trilling die dermate puur is, dat alleen de waarheid kan bestaan. In de tussentijd zullen jullie geleidelijk aan in elke fase van de groei veranderen, waarbij vooruitgang in tegenstelling tot voorheen, toen jullie de aanwezigheid van hen van de lagere trillingen moesten ervaren, ongehinderd zal verlopen.

Jullie vertegenwoordigen maar één aspect van je Hogere Zelf en dat is zo opdat jullie je op je levenservaringen kunnen concentreren. Maar weinig mensen hebben inzicht in hun levensplan en dit is het geval zodat jullie hierop op een natuurlijke manier kunnen reageren in overeenstemming met je niveau van intuïtie en ervaring. Elk levensplan is precies op jullie behoeften van toepassing en wanneer het succesvol is, betekent dit opnieuw een stap vooruit omdat een geleerde les nooit weer opnieuw hoeft te worden geleerd. Uiteraard hebben jullie een stem in de mate van moeilijkheden die je in je levensplan ervaart en op deze manier hoef je niet meer op je te nemen dan je aankunt. Onderhand zullen jullie eveneens beseffen dat jullie Gidsen je goed in de gaten houden om, wanneer dat nodig is, hulp te bieden. Zij hebben de middelen en de mogelijkheden om ervoor te zorgen dat je op je afgesproken pad blijft en ze zijn net zo gedreven als jij om ervoor te zorgen dat je hele leven succesvol verloopt. Dat houdt tevens elke vorm van karma in die je nog niet hebt ingelost, hoewel daarbij moet worden opgemerkt dat het daarbij zal gaan om dat wat jullie sinds het Nieuwe Tijdperk in 2012 van start is gegaan, hebben gecreëerd.

In jullie denken zullen jullie voorbereid moeten zijn op de tijd die nadert waarin bezoekers van andere planeten openlijk naar de Aarde zullen komen. Het zal gearrangeerd zijn en het eerste officiële bezoek symboliseren van buitenaardsen, die vreedzaam contact en vriendschappelijke samenwerking wensen. Het zal niet van de ene op de andere dag gebeuren, aangezien de omstandigheden op Aarde zodanig moeten zijn dat er geen enkel risico op inmenging is. Verschillende zaken zullen uiteraard van tevoren opgelost moeten zijn om een vreedzame ontmoeting, die zou moeten resulteren in een uitwisseling van informatie die beide zijden tot voordeel zullen strekken, te verzekeren. Jullie toekomst is galactisch, hoewel die nog ver weg is van waar jullie je momenteel bevinden. Het is echter jullie bestemming om Ruimtereizigers te zijn en de uitgestrekte verten te exploreren. Terwijl de trillingen verhogen, zullen jullie ook het voordeel hebben van een langer leven, aangezien veroudering dramatisch zal afnemen.

Verandering is overal om jullie heen zichtbaar nu het oude uiteenvalt om ruimte te maken voor het nieuwe, dat al lang achterhaald is. Overal ter wereld werken vele mensen aan nieuwe apparaten en systemen die jullie snel in het Nieuwe Tijdperk zullen brengen. Het leven wordt draaglijker en leuker, aangezien jullie meer tijd zullen hebben om je eigen dingen te doen. De verloren jaren zullen snel worden goedgemaakt met alle voordelen van de vooruitgang die lang werden tegengehouden. Het zal wat tijd kosten om alle delen van de wereld te bereiken, maar met de nieuwe technologieën zal het minder tijd kosten dan jullie je waarschijnlijk voor kunnen stellen. Goede tijden wenken en zullen tot stand komen overeenkomstig het Plan voor de vooruitgang van de mensheid, welke gelegenheid een lange tijd geleden werd gepland. Jullie zullen de veranderingen verwelkomen, dus bereid je er op voor om ervan te genieten.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God-zelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!