Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 november 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 17 november 2017

Mike Quinsey

De nieuwe cyclus is nu goed en wel op weg en jullie zouden in gedachten moeten houden dat de Mensheid als collectief precies zo bezig is met creëren hoe het nieuwe tijdperk zich zal ontwikkelen. Het oude neemt niet langer automatisch zijn plek in de nieuwe cyclus in en met het oog op de hogere trillingen die nu worden ervaren is dit ook niet direct van belang. Geheel nieuwe tijden worden nu geïntroduceerd die consistent zijn met jullie toekomstige behoeften. De nieuwe energieën omvatten niet de oude die tot wanorde, onbestendigheid en bijna tot dictatorschap hebben geleid. De mensheid kan zich nu vooruit bewegen om de basis te creëren van nieuw bestuur dat op Aarde een nieuw bestaan van duurzame vrede en veiligheid tot stand zal brengen. Het oude zal geleidelijk aan naar de achtergrond verdwijnen terwijl het nieuwe steeds zichtbaarder wordt en alles van een lagere trilling zal uiteindelijk helemaal komen te verdwijnen. In dergelijke omstandigheden is het oude niet in staat zijn trilling vast te houden en zal samen met de oorlogsdreiging wegsterven en de aanstichter van zijn eigen ondergang zal zijn.

Door te focussen op de toekomst en hoe deze de mensheid kan dienen kan er alles mee gewonnen worden en des te sneller het de op stapel staande veranderingen kan manifesteren zodat deze kunnen worden geïntroduceerd. Dit zal tijd nodig hebben, maar jullie zullen er van tevoren meer over te weten komen zodat jullie je erop kunnen voorbereiden. Ze zullen snelle vooruitgang mogelijk maken en jullie helpen om armoede en gebrek te ontstijgen, in het bijzonder wanneer de nieuwe uitvindingen worden geïntroduceerd die de condities die tot een dergelijke situatie hebben geleid uit de weg zullen ruimen. Terwijl de trillingen zich verder blijven verhogen, zal ook de tijd snel dichterbij komen die zal resulteren in een snelle vooruitgang. We hebben voorheen al genoemd wat er allemaal zal worden verstrekt om de nieuwe basis te creëren, waarbij het duidelijk is dat dit tijd nodig heeft. De intentie is er echter en met de ruggensteun en assistentie van de mensen zullen, zodra het plan voor vooruitgang bekend is, grote stappen kunnen worden gezet.

Hoe meer jullie gedachten en handelingen erop zijn gericht om het nieuwe tot stand te brengen, des te sneller zullen de zaken zich manifesteren. Er bestaat uiteraard de noodzaak tot voorzichtigheid zolang het duister het vermogen bezit om d.m.v. hun aanvallen op burgers, chaos te veroorzaken. Ze worden echter verjaagd, velen worden gearresteerd en hun commandostructuur ontregeld. Het Licht heeft nu de overhand en een wereldwijde operatie gaat door met het wegwerken van het duister. Hun ondergrondse bases verwijderen is moeilijker, maar moderne penetratie is mogelijk en zal buitengewoon effectief zijn. Het geheel aan operaties en activiteit dat erop is gericht om wereldvrede tot stand te brengen, verloopt vlot en de Ruimte zal het laatste strijdtoneel voor het duister zijn. In dat opzicht zullen de Lichtkrachten ervoor zorgen dat het duister in haar mogelijkheden wordt beperkt, totdat ze helemaal verslagen is.

Denkbeelden die degenen van het Licht hebben moeten niet aan de mensen worden opgedrongen, omdat dit vaak een afstotend effect heeft; het is het beter om je visies te delen wanneer het onderwerp zich tijdens een normale conversatie op een natuurlijke manier aandient. Totdat zielen klaar zijn om qua ontwikkeling hogerop te komen, zullen ze weinig tot geen interesse hebben om de waarheid te kennen, maar hier en daar een subtiel woord kan vaak een nieuwe gedachtentrein op gang brengen. Besef ook dat eenieder Gidsen heeft die je beter kennen dan jezelf, en zij kunnen het beste bepalen wanneer het juiste moment daar is om een zaadje van kennis te planten. Er dient tevens rekening te worden gehouden met het levensplan van een ziel, dat op het “juiste” moment zal voorzien in kansen op verheffing. Dus alles bij elkaar zouden jullie ervan uit kunnen gaan dat de dingen zullen gebeuren wanneer een ziel een bepaald punt in zijn/haar ontwikkeling heeft bereikt en wanneer hij/zij er klaar voor is.

In deze tijd zullen de meeste mensen die zich in de eerste stadia van inzicht in de waarheid bevinden, leren over het leven en hoe met elkaar om te gaan. Dat betekent dat je jezelf niet meer vooraan dient te zetten en dat je moet begrijpen dat iedereen ervaringen doormaakt om zich op die manier te kunnen ontwikkelen. Het is duidelijk dat het helpt dat je je ervaringen naar je volgende leven meeneemt en dat je verdere mogelijkheden krijgt om je lessen eigen te maken die je nog niet had geleerd. Lichtwerkers begrijpen dit en kunnen op hun eigen manier anderen helpen om moeilijkheden die ze ervaren, te overwinnen. Het ego is waarschijnlijk de grootste horde die moet worden genomen, maar door ervaring zal een ziel beginnen de rol hiervan in zijn/haar leven in te zien. Vast staat dat er altijd ontwikkelde zielen in de buurt zijn die een ontwakende ziel bij kunnen staan.

Bijna elk land moet leren omgaan met interne veranderingen, omdat de oude gewoonten niet langer passen in de nieuwe samenleving die bezig is te ontstaan. Dit betekent vaak voortdurende veranderingen terwijl de juiste mensen wachten om hun post te betrekken en de veranderingen door te voeren. Te zijner tijd zal er nog maar weinig van het oude over zijn en hieraan zullen geen tranen worden verspild. Degenen die zullen worden aangewezen, wachten geduldig de oproep af om hun positie in te nemen. Ze staan bekend om hun eerlijkheid en werken ten behoeve van de gehele mensheid. Ze zullen worden herkend door hun ervaring en ambities om te helpen de positieve veranderingen tot stand te brengen. In dergelijke tijden waarin het duister is geïsoleerd en de veranderingen niet kan voorkomen, kunnen jullie ervan uitgaan dat hun handelingen bij de mensen bekend zijn. Tot op heden werd er zoveel met opzet door het duister verborgen gehouden en werden er enorme sommen geld uit de portemonnee van de mensen weggenomen ten bate van geheime projecten die niet noodzakelijk in jullie belang waren.

Het is tijd voor verandering en een transparante hantering van alle zaken betreffende de mensen en hun gelden. De Republiek van de V.S. die in de wacht staat, zal worden afgekondigd zodra er geen angst voor inmenging meer bestaat, dus reken erop dat alles is voorbereid om zeer binnenkort van start te gaan. Veel mensen van de oude garde zijn reeds gearresteerd en aan de kant gezet en dit zal doorgaan totdat het veilig is om met nieuwe verkiezingen van start te gaan. In tegenstelling tot de oude gebruiken zullen de kandidaten naar hun geschiktheid worden uitgekozen als mensen die betrouwbaar zijn en die ten behoeve van het herstel van de mensen werken, in plaats van die van zichzelf. Deze mensen zijn altijd voorhanden geweest, maar zijn blijkbaar over het hoofd gezien door degenen die oneerlijke handelingen in de praktijk brengen. Openheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheid zullen de sleutelwoorden van het Nieuwe Tijdperk zijn. Kunnen jullie nog niet zien dat de nieuwe energieën al effect sorteren en dat het duister wordt ontmaskerd t.a.v. wie ze zijn?

We spreken over aanstaande veranderingen, maar verwacht niet te snel te veel, omdat de zaken dat punt moeten bereiken waar we herhaaldelijk naar hebben verwezen als ‘het juiste moment’’. Echter, in tijden van onzekerheid zal het jullie moraal een boost geven te weten dat de goede tijden in aantocht zijn en dat niets in staat zal zijn de totstandkoming ervan te verhinderen. Het is niet het duister dat de toekomst kan bepalen, omdat het Licht oppermachtig is en wordt geruggensteund door vele, vele Wezens die de oproep afwachten om zichzelf te laten zien. Jullie zijn je ternauwernood bewust geweest van de waarheid omtrent je wezen of de grootse toekomst die op het punt staat zich te ontvouwen. Het werd eonen geleden al gepland en jullie pogingen om het Licht naar de Aarde te brengen zijn, na een aantal eerdere cycli van falen, wonderwel geslaagd te noemen. Weet dat jullie werden geholpen en bemoedigd, maar het succes is volledig aan jullie te danken.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Dit bericht komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!