Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 10 november 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 10 november 2017

Mike Quinsey

Waar het de revaluatie van de valuta betreft bewegen de zaken zich steeds verder naar een voltooiing. Dat het zal gebeuren staat vast en de eerste landen die hiervan zullen kunnen profiteren, hebben zich er reeds goed op voorbereid om heel binnenkort van start te kunnen gaan. Zoals jullie ongetwijfeld zullen weten, vorderen veel dingen, die het belang van de veranderingen die zich over de hele wereld aandienen, gestaag. De oude energieën sterven weg, maar niet voordat er verwarring en verbijstering is veroorzaakt. Jullie kunnen er echter van uit gaan dat de zuivering goed vordert en dat wordt blootgelegd wat zeer lange tijd verborgen werd gehouden, waarbij de betrokken personen niet langer in staat zijn om hun daden te verhullen. Ze zullen zich nergens kunnen verbergen en hun misdaden, waar verantwoording voor zal moeten worden afgelegd, zullen aan het licht worden gebracht. Nieuwe niveaus van eerlijkheid en integriteit zullen aan de orde van de dag zijn, waarbij alles wat minder is dan dat, niet zal worden getolereerd.

Het duister is zich nu al geruime tijd aan het terugtrekken, maar bezit nog steeds het vermogen om overlast te veroorzaken, tot aan het punt waar de zaken voor hen geheim moeten worden gehouden. Ze vormen echter niet meer de bedreiging zoals voorheen en in de loop van de tijd zullen ze voor altijd worden uitgeschakeld. Sommigen zullen aan berechting proberen te ontkomen, maar deze pogingen zullen zinloos zijn; ze zullen niet in staat zijn om de Aarde te verlaten. Ze hebben hun doel, het beproeven van hen van het Licht, gediend en ze zijn verslagen. Hun lot zal zijn dat ze zich voor hun daden tegen de Wetten van het Universum moeten verantwoorden, en het is duidelijk dat ze nog veel moeten leren.

Houd in gedachten dat, terwijl jullie hoger komen, jullie op dienen te letten wat je denkt of wat je zegt. Want door middel van gedachtenkracht zal dat wat je denkt vorm krijgen. Het betekent dat je alles kunt manifesteren wat je nodig hebt. Het is niet zo ingewikkeld als je mogelijk zou denken, omdat je erin groeit en om die reden heb je de tijd om eraan te wennen. Zelfs nu al is de kracht van je gedachten voldoende om dingen naar je toe te trekken. Natuurlijk is het dan ook zo dat wanneer je je focust op zaken die je storen, je deze zaken eveneens aantrekt. Maar wederom geldt dat je in de loop van je ontwikkeling leert je gedachten onder controle te houden en alleen aandacht zult geven aan gedachten die je dienen.

Jullie bevinden je in een tijd waar de waarheid boven komt en waarin veel dat verborgen werd gehouden zal worden onthuld. Het zal jullie geschiedenis herschrijven en blootleggen hoe jullie werden neergedrukt en over vele zaken werden belogen. Jullie hebben nu echter het recht om de waarheid te kennen en langzaam maar zeker zal veel worden onthuld van wat jullie leven heeft beïnvloed. Veel werd voor jullie achtergehouden, in het bijzonder die zaken die jullie leven zoveel meer comfortabel zouden hebben gemaakt. Dit zal worden rechtgezet en jullie zullen hier in de loop van de tijd alle voordeel van ontvangen. Dus wanhoop niet door de gebeurtenissen die het gevolg zijn van de veranderingen die plaatsvinden. Het is dat het oude wordt opgeruimd om ruimte te maken voor het nieuwe dat snel zal leiden naar jullie verheffing.

Kijk vooruit en denk in termen van “Nieuw Tijdperk”, daar dit net begint effect te krijgen omdat de energieën van verandering zich blijven opbouwen. Geloof erin, want jullie zijn de brug overgestoken om nooit meer naar het oude terug te keren. Houd goede moed en sta niet toe dat hetgeen zich ook maar rondom je afspeelt, je in negatieve gedachtepatronen of daden trekt. Jullie worden langs het hele pad bijgestaan, dus laat je leiden door je intuïtieve gevoelens, afkomstig van je Hogere Zelf dat je door en door kent en je voortdurend hulp biedt. Geen van je gidsen zal echter tegen je wens of je keuzes op basis van vrije wil ingaan. Toch zullen ze hun uiterste best doen om je, waar je van je levensplan dreigt af te dwalen, gunstig te beïnvloeden.

De meeste landen hebben behoefte aan fondsen en zijn niet altijd in staat de basisvoorzieningen te betalen om de meest arme mensen uit armoede te houden. Het is een situatie die roept om nieuw leiderschap dat de juiste oplossingen vindt zonder de zaak te verergeren. Het is duidelijk dat de rijken steeds rijker worden en dat de rijkdom van de wereld in handen is van maar een paar mensen. Een eerlijke verdeling van rijkdom zou de onbalans helpen oplossen, maar dit zal niet eerder gebeuren dan dat er verreikende veranderingen zijn doorgevoerd. De lang verwachte verandering in de waarde van valuta is één stap om enig succes te halen, maar betekent nog maar het begin, aangezien meer veranderingen worden verwacht. Er staan mensen klaar die ver vooruit kunnen kijken, om machtsposities in te nemen en die het vermogen bezitten om de toekomst ten goede van de mens vorm te geven. Het zal niet lang meer duren voordat hun bekwaamheid wordt ingezien en zij een kans krijgen om te laten zien wat ze voor iedereen kunnen betekenen.

De onrust zal nog enige tijd doorgaan, maar hieruit zullen nieuwe ideeën en manieren ontstaan om de nood van de mens snel te lenigen. Sommige zullen hun uiterste best doen om aan het bekende vast te houden, maar het is tijd voor verandering, en dat betekent tevens het einde van alles dat de mensheid heeft onderdrukt. Het komt er natuurlijk op neer wie de macht in handen heeft, wat tot voor kort de Illuminati zijn geweest. Door een machtsbasis op te zetten binnen het leger, hebben zij dit gebruikt om in het geheim hun eigen ambities te vervullen. Als gevolg hiervan zijn ze aan geen enkele autoriteit verantwoording verschuldigd geweest en zijn ze voor een groot deel in staat geweest om informatie omtrent hun activiteiten geheim te houden, met als enige loyaliteit die aan zichzelf. De situatie is de afgelopen tijd echter veranderd omdat er “klokkenluiders” naar voren zijn getreden die belastende informatie hebben vrijgegeven aan het publiek.

Tegen de vele verwachtingen in zijn jullie met succes het jaar 2012 gepasseerd, dat het einde van een cyclus markeerde en sinds die tijd zijn de trillingen zich blijven verhogen, wat ze zullen blijven doen totdat Ascentie plaatsvindt. Een mogelijke ramp werd voorkomen en zoals jullie reeds werd verteld, zal een volgende niet worden toegestaan. De oude tijdlijn loopt echter door tot haar natuurlijke einde, terwijl de nieuwe het jullie mogelijk heeft gemaakt om van dimensie te veranderen en het oude achter te laten. Jullie bevinden je nu op een punt waar de zaken het tot stand brengen van de eerste belangrijke veranderingen dicht zijn genaderd, veranderingen die zullen leiden tot de aankondiging van de nieuwe Republiek. Vanaf dan zullen de zaken zich versnellen en zullen de vele gretig verwachte veranderingen zich in snelle opeenvolging aandienen.

Met het vrijmaken van meer Licht op Moeder Aarde en informatie omtrent wat er is gebeurd, zal er geen sprake kunnen zijn van een terugkeer van het duister. Ze zien hoe hun macht wordt geminimaliseerd en ze zijn niet in staat om hun plan voor wereldovername onder één regering ten uitvoer te brengen. In een vrije wereld hebben ze gepoogd de macht over te nemen, maar uiteindelijk is de kracht van het Licht erin geslaagd om de trillingen te verhogen, wat de Mensheid naar Ascentie zal leiden. Het zal op jullie allemaal een druk leggen totdat duidelijk is dat het duister verslagen en van de Aarde verbannen is. Binnenkort zal dit voor iedereen duidelijk zichtbaar zijn en dan zal zonneklaar zijn dat een nieuw tijdperk werkelijk is begonnen. Na de laatste horde te hebben genomen zal de Mensheid zich snel van de waarheid bewust worden en haar kans grijpen om permanente vrede op Aarde te brengen. Dus Lieve Mensen, weet, welk karma je ook nog moet inlossen, dat dit hoogstwaarschijnlijk het laatste is waar je nog mee moet afrekenen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!