Home > > Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 november 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 3 november 2017

Mike Quinsey

Het is belangrijk dat jullie, terwijl je je in de nieuwe cyclus bevindt, in het achterhoofd houden dat een nieuw paradigma vorm begint aan te nemen. Het wordt op een zodanige manier gevormd dat jullie, naarmate de tijd verstrijkt, zullen kunnen zien hoe de toekomst zich voor jullie aangezicht begint te ontvouwen. Het zal weinig overeenkomst vertonen met de voorgaande cyclus, aangezien de nieuwe energieën die worden gecreëerd harmonie en vrede op de planeet voortbrengen zoals niet eerder door jullie werd ervaren. Uit de huidige chaos zal er een groots ontwaken voortkomen, wat betreft het werkelijke potentieel van het Menselijk Ras. De Mens zal een nieuwe manier van leven willen aannemen en verlangen naar een samenkomen zodat er een wederzijdse uitwisseling kan plaatsvinden van kennis en ideeën die de Mensheid zullen verheffen.

De nadruk zal komen te liggen op eerlijkheid en verdeling wat betreft de overvloed van de Aarde, en op het creëren van een vreedzame co-existentie tussen alle mensen. Het oorlogstuig zal worden ontmanteld en vrede zal in de gedachten en harten van de mensen de boventoon voeren. Samenwerking zal het wachtwoord zijn, want Menselijke Wezens zijn van nature een vredelievend Ras en ze zullen de geschillen naast zich neer leggen, waarbij Liefde overal overvloedig aanwezig zal zijn omdat men zich realiseert dat alle Mensen naar het evenbeeld van God geschapen zijn.

Hoe lang het zal duren voordat permanente vrede zich op Aarde zal vestigen, hangt af van hoe snel jullie je geschillen terzijde kunnen schuiven om te erkennen dat jullie Allemaal Eén zijn. Jullie koesteren allemaal dezelfde verlangens naar vrede en geluk en bezitten het natuurlijke instinct om met elkaar te willen delen en elkaar te willen helpen om de kwaliteit van leven te verbeteren. Tot nu toe is jullie doen geloven dat het Zelf voorrang moest hebben en dat aan de overvloed van de Aarde moest worden vastgehouden, waarbij delen geen optie was. Jullie systeem van zakendoen heeft egoïsme en hebzucht bevorderd en dat is de reden waarom de grootste hoeveelheid rijkdom in handen is van een kleine groep. Jullie hebben geen enorme rijkdom nodig om een fijn leven te kunnen leiden en het enige gevolg is dat anderen, die vaak hulp nodig hebben om alleen maar te kunnen overleven, weinig of niets hebben.

De nieuwe energieën zorgen er al voor dat de mens voor de waarheid ontwaakt en de roep om gelijkheid zal op alle gebieden de overhand krijgen. Eeuwen van oorlog hebben bijzonder veel dood en verderf gezaaid en de Mens is nu in het bezit van wapens die de hele Aarde en haar bewoners gemakkelijk zouden kunnen vernietigen. Dit zal echter niet worden toegestaan; het is tijd om te praten over het creëren van wereldvrede en het volledig beëindigden van alle oorlogen. Denk maar eens aan hoeveel rijkdom er voor destructieve doelen wordt ingezet en hoe snel het in plaats daarvan de Aarde naar een modern paradijs zou kunnen transformeren. Denk in termen van vrede en de trillingen zullen zich verder en sneller verhogen en dat geldt eveneens voor de komende veranderingen die onmogelijk kunnen worden tegengehouden.

Wees ervan verzekerd dat er op Aarde vele rechtschapen mensen rondlopen die de juiste ideeën hebben om de noodzakelijke veranderingen tot stand te kunnen brengen. Deze zullen op het juiste moment verschijnen wanneer het veilig is om naar voren te treden, bovendien zullen ze worden beschermd. Net als bij het stervende monster (de cabal), zijn de energieën van oorlog en alles wat ermee gepaard gaat niet langer in staat het pad dat voor de Mensheid in het verschiet ligt, te dicteren. Het betoverende Licht van Vrede en de Liefde van God zijn altijd aanwezig en niets of niemand zal de mogelijkheid krijgen om wereldvrede in de weg te staan. Het is tijd voor veranderingen en deze beginnen op dit moment vorm te krijgen. Het duister zal dit proberen te stoppen of te vertragen, maar zal hierin niet slagen omdat de toekomst reeds in de annalen van Hemel en Aarde ligt vastgelegd.

Het is aan jullie, het volk, te danken dat de trilling op de Aarde zich heeft verhoogd, waardoor de nieuwe cyclus kon beginnen. Door zover te komen zullen jullie al veranderingen in de energieën hebben kunnen waarnemen die de mensen in een gezamenlijke doelstelling beginnen samen te brengen. Ze zien in dat het uiteindelijk de mens is die de toekomst bepaalt, en dat hun collectieve energie t.b.v. vrede dermate krachtig is, dat deze niet kan worden gestopt. Dus Lieve Mensen, wees niet wanhopig wanneer je niet in staat bent om het grotere plaatje te zien, maar weet dat de veranderingen ten goede van de Mensheid niet tegen te houden zijn. Het betekent eveneens dat de hogere krachten jullie kunnen helpen zolang hun daden in overeenstemming zijn met jullie wensen. Mettertijd zullen jullie alle gebeurtenissen die zijn gepasseerd of die nog gaan komen, evenals de rol die je hierin hebt gespeeld, volledig begrijpen. Het zal niet lang meer duren voordat duidelijk wordt welke richting jullie op gaan, maar het staat vast dat jullie opgeheven worden en dat het jullie verwachtingen zal overtreffen. Waarschijnlijk zal een van de eerste signalen van feitelijke verandering, het aanwijzen van geschikte mensen voor uiterst belangrijke taken zijn, waardoor ze de verantwoordelijkheid krijgen om deze veranderingen tot stand te brengen.

De huidige taak van de alle Lichtwerkers is het blijven verspreiden van de positieve energieën van liefde en het creëren van harmonie, waar ze zich ook maar mogen bevinden. Mensen beginnen meer open te staan voor begeleiding en zijn op zoek naar antwoorden om hen door een zeer beproevende periode heen te helpen. Het vereist groot vertrouwen om niet te worden beïnvloed door de negativiteit die er op Aarde aanwezig is, aangezien vele zaken nu in de openbaarheid worden gebracht zodat dit voor eenieder duidelijk zichtbaar wordt gemaakt. Er bestaat geen twijfel over het feit dat de mensen t.a.v. de waarheid ontwaken en vragen stellen bij de misleidende en onwaarachtige informatie die hen wordt gegeven. De mensen lopen niet langer met gesloten ogen rond en realiseren zich hoeveel waarheid hen werd onthouden. Die kan echter niet langer verborgen worden gehouden, en we betreden een periode waarin deze naar buiten zal komen, zeer tot verbazing en woede van de mensen. Het verschil is, dat zelfs mensen op hoge posten erop beginnen te hameren dat de feiten aan het publiek worden geopenbaard. Zet je schrap en verwacht in de nabije toekomst het onverwachte, aangezien de leugens en onwaarheden ontmaskerd zullen worden, omdat dergelijke negatieve energieën niet naar de hogere trillingen kunnen worden meegenomen.

De terreuraanslagen leiden enorm af, maar laat deze niet jullie focus op de toekomst wegnemen, aangezien het de laatste pogingen zijn van degenen die niets om menselijk leven geven of voor vrede op Aarde werken. Hun tijd zit er bijna op en activiteiten om een einde te maken aan hun gruweldaden zijn op komst. De mensen van de Aarde zijn weerspannig en zullen niet toegeven aan de misleide mensen, die niet begrijpen dat ze pionnen zijn van degenen die eropuit zijn om Ascentie te voorkomen. Het zal een enorme mislukking zijn en de vastberadenheid van de mensen zal ervoor zorgen dat de ze overwinning op de negatieve zielen zullen meemaken. Vanwege vrije wil moest hen worden toegestaan het Licht uit te dagen, hopend het te overwinnen en uiteindelijk alle zielen op Aarde gevangen te nemen. Ze hebben gefaald, en nu al zijn de duisteren onder controle gebracht en kunnen ze niet langer hun doel, wereldoverheersing, bereiken. Liefde en Licht hebben standgehouden en zijn sterker geworden, nu meer zielen de waarheid en hun innerlijke kracht hebben ontdekt, en nu kan niets meer hun mars richting Ascentie stoppen.

Onthoud dat zeer ontwikkelde zielen in jullie zonnestelsel wachten om jullie overgang van de oude naar de nieuwe energieën te begeleiden. Het zijn de Blauwe Avians die ervoor zullen zorgen dat entiteiten van buiten de Aarde zich niet met jullie vooruitgang kunnen bemoeien. Er zijn ook anderen die klaar staan, zoals de Pleiadiërs die jullie voorouders zijn en die ervoor zullen zorgen dat alles goed verloopt.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!