Home > > Mike Quinsey – 9 februari 2017

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 9 februari 2017

Mike Quinsey

Naarmate de tijd verstrijkt zouden jullie je bewust moeten worden dat jullie voor jezelf een nieuw leven creëren. Langzaam maar zeker beginnen jullie je nieuwe ik te ontdekken; een Wezen van grootsheid en innerlijke schoonheid. Jullie beginnen in te zien dat, om uiteindelijk het niveau van een Kosmisch Wezen te kunnen bereiken, “veroordeling” iets is dat dient te worden overwonnen. Het is beslist zo dat geen enkele ziel in een positie verkeert om een ander te mogen veroordelen, waarbij men zelden of nooit inzicht heeft in of zich bewust is van de achtergrond van de ander, die heeft geleid tot de noodzaak van bepaalde ervaringen. Het is allemaal van tevoren gepland en omvat lessen die dienen te worden geleerd om zich verder te kunnen ontwikkelen.

Wees ervan verzekerd dat, hoewel jullie het “slachtoffer” lijken te zijn van omstandigheden die buiten je invloed liggen, niets dat van belang is werkelijk toevallig gebeurt. Jullie noodzakelijke ervaringen in het leven werden, voordat je incarneerde, gepland en jullie Gidsen helpen ervoor te zorgen dat deze op het juiste moment plaatsvinden. Zij doen eveneens hun best om je bij niet geplande ervaringen, waardoor mogelijk meer karma wordt opgelopen, vandaan te houden waarbij ook dan jullie vrije wil bovenaan staat en deze wordt gerespecteerd. Je zou kunnen zeggen dat jullie Gidsen in je leven vaak de onbezongen en niet erkende helden zijn, die vastbesloten zijn om alles in het werk te stellen om je aan je levensplan te houden. Zij zijn evenzo ijverig om jou, daar waar lessen moeten worden geleerd, te helpen zodat je dezelfde ervaring niet opnieuw hoeft te ondergaan.

Je zou je kunnen afvragen wat het je oplevert als je ervan uitgaat dat je, wat je karmische verantwoordelijkheden betreft, een succesvol leven leidt. Je onmiddellijke gewin is, dat niet te verwachten is dat je opnieuw dezelfde ervaringen moet ondergaan. Dat betekent dat je hogerop de ladder bent gekomen en dat je trilling zal zijn toegenomen. Je zult een stap dichter bij je doel zijn gekomen en dat zal zijn om Ascentie te bereiken. De reis is bijzonder uitputtend en de uitdaging was er, toen je begon, één om uit de lagere trillingen omhoog te komen, zonder dat je enige vorm van kennis had omtrent je ware zelf. Nu de Mensheid echter het kantelpunt is gepasseerd, zal de waarheid omtrent wie jullie werkelijk zijn duidelijk worden. De trillingen verhogen zich en terwijl ze dit doen, zullen jullie beginnen de lagere trillingen achter je te laten. Tegelijkertijd zullen jullie je bewust worden van je ware zelf en inzicht krijgen in waar je naar op weg bent. Alles wat jullie doen om goede vooruitgang te boeken, zal uiteindelijk blijken de moeite buitengewoon waard te zijn geweest.

In realiteit zijn jullie eerder door de huidige ervaringen heengegaan en hebben jullie de huidige situatie in het belang van anderen geaccepteerd, anderen die nog steeds leren omtrent dualiteit en die zich niet bewust zijn van haar doel, als het gaat om evolutie. Jullie, die oudere zielen zijn, hebben een leidende rol te vervullen en zijn goed toegerust om anderen op hun levenspad bij te staan. Wanneer een ziel bezig is te ontwaken en begeleiding nodig heeft zal hij/zij, wanneer het in zijn/haar belang is, je kunnen vinden. De kans bestaat dat jullie al vele zielen hebben bijgestaan die al op weg zijn inzicht te krijgen in de reden waarom men op Aarde is. Soms worden dergelijke zielen door jullie licht tot je aangetrokken, ook al kunnen ze het niet daadwerkelijk zien, maar kunnen ze het “voelen”. Hun Gidsen spelen mogelijk ook een rol in het creëren van dergelijke situaties, omdat ze, zelfs al zijn ze zich er niet van bewust, kunnen worden beïnvloed om welke actie dan ook te ondernemen die voor hun ervaring nodig is.

De vooruitgang kan traag lijken te gaan terwijl de zaken worden geregeld om op Aarde vrede te brengen. Te zijner tijd zal duidelijk worden dat belangrijke veranderingen onderweg zijn en dat de kwaliteit van leven beter is geworden. Zelfs de allereerste veranderingen zullen een indicatie zijn van wat komen gaat en het zal zichtbaar worden dat er een belangrijke stap in de goede richting is gezet in het volledig tot stand brengen van het Nieuwe Tijdperk. De plannen worden reeds geïmplementeerd en veel staat klaar om, als het startsein wordt gegeven, van start te gaan. Dus twijfel niet op dit punt van de veranderingen, aangezien er veel gaande is zonder dat jullie hiervan op de hoogte zijn. De zaken zijn al behoorlijk lange tijd onder controle en iedere poging wordt gedaan om ervoor te zorgen dat wanneer het juiste moment daar is, de vele projecten onmiddellijk van start kunnen gaan. Jullie zullen aangenaam worden verrast met betrekking tot hoeveel er van tevoren werd voorbereid, dus houdt je blik op de toekomst gericht in de wetenschap dat niets kan verhinderen dat het zich zoals voorspeld manifesteert. Het is voorbestemd en zal jullie huidige verbeelding en wat jullie verteld werd wat jullie konden verwachten, ver te boven gaan.

Er is enige tijd voor nodig geweest om de zaken in gang te zetten, maar nu zouden jullie onderhand berichten moeten gaan krijgen van ontwikkelingen die het begin van de projecten van de Nieuwe Tijd aanduiden. De details worden mogelijk achtergehouden, maar in de loop van de tijd zal het geleidelijk aan veiliger worden om meer informatie vrij te geven. Achter de schermen gaat het plan om het duister te verwijderen nog steeds vooruit, maar dit vraagt behoorlijk veel tijd. Geduld is noodzakelijk en zal mettertijd rijkelijk worden beloond. Het gebrek aan nieuws wordt gedeeltelijk veroorzaakt doordat het wordt geblokkeerd, waarbij jullie zoals gewoonlijk in het duister worden gehouden. Het zal echter een stadium bereiken waarin alles zal worden onthuld, maar dan wel beetje bij beetje om niet degenen te overweldigen die weinig tot geen kennis bezitten van wat er werkelijk op jullie planeet gaande is.

President Trump speelt het klaar om aan de macht te blijven en leeft in geleende tijd, maar krijgt het voor elkaar om gunstige veranderingen te regelen die anders niet zouden hebben plaatsgevonden. Als het degenen die de zaken runnen past, zullen ze zich van hem ontdoen, en degenen die dat zouden willen zien leiden tot complete veranderingen zullen hun zin krijgen. Politiek is een troebel spel en onder de huidige omstandigheden een broeinest van activiteiten. De duisteren geloven nog steeds dat ze een stem hebben in wat er gebeurt, maar een nog grotere macht dan de hunne heeft de volledige controle. Er bestaat een plan dat lang is voorbereid en dat ervoor zal zorgdragen dat de fundering is gelegd die positieve veranderingen in staat stelt het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen. Jullie kunnen ervan verzekerd zijn dat de timing juist zal zijn, aangezien de Lichtkrachten niets aan het toeval overlaten. Er is al lange tijd een plan klaar dat is voorbestemd jullie de uitkomsten te brengen waarop jullie lang hebben gewacht.

Degenen die jullie vooruitgang monitoren kunnen elke situatie die zich voordoet aan, en op verschillende manieren kunnen ze gebeurtenissen arrangeren zodat ze in lijn komen te staan met het afgesproken plan voor je Ascentie. De tijd is gekomen om te beginnen vooruit te gaan en de bagage van de oude cyclus die je mogelijk nog bij je draagt achter te laten. Elke ziel die wil ascenderen en voelt dat hij klaar is, kan in deze cyclus overnieuw beginnen, en zolang hij doorgaat zijn trilling te verhogen, kan hij slagen. Benader alle zielen en situaties met Universele Liefde en laat elke vorm van veroordeling achterwege. Het mag moeilijk lijken, aangezien het nogal anders is t.o.v. wat jullie eerder gewend waren te doen, maar met vastberadenheid kun je erin slagen.

Verlies nooit uit het oog dat je voortdurend hulp krijgt en nooit alleen staat wanneer je zelf je uitdagingen aangaat. Vertrouw ten allen tijde op je intuïtie, en normaal gesproken zijn de eerste gedachten die in je opkomen de belangrijkste. Mediteer korte periodes, daar dit je gidsen in staat stelt dichter bij je te komen en met je te “spreken”. Hulp is nooit ver weg en er zijn een aantal manieren waarop informatie tot je kan komen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegen, en moge het Licht jullie dagen en het pad naar voltooiing verlichten. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!