Home > > Mike Quinsey – 15 november 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 15 november 2019

Mike Quinsey

Het lange wachten op aanwijzingen voor bewegingen in de richting van positieve veranderingen is binnenkort voorbij en zal zich aandienen na grote politieke veranderingen in de VS. Deze grote veranderingen zullen onvermijdelijk zijn en in het volle zicht plaatsvinden waarbij het de eerste stappen zullen zijn naar politieke vrijheid. De Illuminati hebben al te lang verkiezingsresultaten kunnen "arrangeren", afgezien van misrekeningen, bijvoorbeeld in het geval van Hillary Clinton, toen het leek dat zij de uitgeroepen winnaar zou worden, maar dit liep mis. De Illuminati zijn af en toe onzorgvuldig waardoor anderen van de situatie hebben kunnen profiteren, Trump verkozen, en President werd. Zijn ambtstermijn dient misschien te worden beëindigd, zodat voor het eerst afspraken kunnen worden gemaakt met iemand die zich zal inzetten ten behoeve van de vooruitgang van de hele Mensheid. Jullie hebben nauwelijks een idee van wat er achter de schermen gaande is, maar dat is logisch, waarbij jullie de sterkste en meest populaire partij zijn die de neiging heeft om als verkiezingswinnaar uit de bus te komen.

Een standvastige en eerlijke politiek is buitengewoon noodzakelijk, om ervoor te zorgen dat jullie de beschikking krijgen over juiste mensen met het juiste talent, de juiste ervaring en het vermogen om hun taken tot een goed einde te brengen. Er is een gezegde dat je “krijgt wat je verdient”, maar het is meer een kwestie van wat je naar jezelf toe trekt. Dit is op alles van toepassing en het zijn in werkelijkheid je gedachten die als magneet dienen. Daarom hebben we jullie vaak opgeroepen om over je gedachten te waken bij het uiten van wensen voor een bepaalde uitkomst in je leven, dus we vragen je opnieuw om onophoudelijk positief te blijven denken. In het begin vind je dat misschien moeilijk, maar met oefening wordt het na verloop van tijd gemakkelijker. Het is waarschijnlijk simpelweg een kwestie van de andere wang toekeren, maar wees voorbereid en bereid om je van moeilijke situaties af te wenden. In dat geval gaat het er niet om dat je laf bent, maar je wilt gewoon niet betrokken raken in discussies waardoor je eigen trilling daalt.

Besef dat je langzaam maar zeker je trilling verhoogt, en terwijl je dat doet, zul je merken dat het gemakkelijker wordt om je gevoelens en reacties te beheersen. Je zult eveneens het gevoel hebben dat je goed in je vel zit en je zult inzien hoe slopend het kan zijn als je de controle over je emoties verliest. Geloof het of niet, je zult ook je levensduur aanzienlijk verlengen door te allen tijde een hoge trilling te handhaven. Er wordt niet van je verwacht dat je de wereld redt, maar jouw aanwezigheid zal het verschil maken. Er staat veel op het spel terwijl jullie vorderingen maken en doordat jullie tot op heden al bijzonder goede resultaten hebben behaald, zal het geleidelijk aan gemakkelijker worden om dit te handhaven.

Momenteel worden er veel zaken uitgevoerd die ervoor zorgen dat er over de hele wereld veranderingen kunnen plaatsvinden, en deze zijn verreikend. Het is duidelijk dat de oude gewoonten kritisch worden bekeken en in de meeste gevallen zijn het de mensen die deze onder de aandacht hebben gebracht om te worden herzien. In de loop der jaren is er veel veranderd en wat voorheen acceptabel was, is niet langer geschikt om het doel te dienen waarvoor het werd geïntroduceerd. Velen die vooruit kunnen kijken en weten hoe de zaken kunnen worden verbeterd, dringen aan op verandering. Oude gewoonten zijn moeilijk te veranderen: sommige mensen zijn terughoudend in het opgeven van wat hen bekend is.

Wanneer echter duidelijk wordt dat nieuwe ideeën en uitvindingen de kwaliteit van leven zullen verbeteren, zullen de bezwaren snel verdwijnen. Maar weinig mensen houden van verandering die hen uit hun comfortzone haalt, maar wanneer ze volledig begrijpen dat juist zij degenen zullen zijn die hiervan profiteren, zal het worden bereikt. Jullie traditionele manier van denken en doen zal snel veranderen en vaak is het alleen de financiering die de vooruitgang tegenhoudt. De resulterende verheffing van de Mensheid zal mensen dichter bij elkaar brengen, en het gevolg zal een grotere samenwerking zijn die de spanning en het wantrouwen zal oplossen die het samenkomen vaak hebben verhinderd. Wees ervan verzekerd dat jullie in de toekomst de voordelen van werken voor het welzijn van alle mensen in zullen zien, in plaats van jezelf als afzonderlijke eenheden te zien.

Er staat jullie veel hulp te wachten, maar in de wereld heerst op dit moment een te grote onrust om te kunnen worden geïntroduceerd. De aanpak van "iedereen voor zich" dient te veranderen en blijken zal dat jullie door samen te werken veel meer bereiken en tegelijkertijd de levensstandaard verbetert. Jullie zijn allemaal Eén en degenen van de lagere trilling weten dat dit waar is en hebben jullie voortdurend in een permanente staat van oorlog en verwarring gehouden. Het gevolg is dat jullie werden uitgebuit en conflicten werden ingetrokken die jullie vele, vele jaren achteruit hebben geworpen. Alleen al de financiële kosten ervan hebben jullie geld gekost dat duidelijk (beter) had kunnen worden besteed aan het verbeteren van jullie kwaliteit van leven. Dat is natuurlijk aan het veranderen nu oorlogen tussen landen zijn gestopt. Niet het geringste zijn de kosten aan menselijk leven, veroorzaakt door de vernietiging en vergiftiging van de aarde.

Echter, ondanks de sombere verhalen die Moeder Aarde zou kunnen vertellen, bestaan er overal over Aarde verspreid kleine groepen die zijn gevormd door mensen met spirituele waarden en inzicht, die hun eigen weg zijn gegaan en bijdragen aan het tot stand brengen van vrede op Aarde. Het komt van nature door degenen die oprechte liefde voelen voor andere zielen die hun eigen levensplan doorleven. Deze kleine groepen vormen de basis voor een grote gemeenschap die spoedig zal beginnen te ontstaan; inderdaad andere wezens zullen hierdoor gegrepen worden, ongeacht kleur of geloof, door de Eenheid van alle zielen te herkennen. Besef dat eenieder zich op een reis bevindt die millennia geleden is begonnen en die zoveel verschillende levens heeft overspannen waarbij men juist door deze ervaringen veel wijzer is geworden. Het is vanzelfsprekend dat elke herinnering aan vorige levens wordt uitgesteld, zodat je huidige ervaringen er niet door worden verstoord.

Jullie zouden nu moeten beginnen te beseffen dat jullie veel grootser zijn dan je je kunt voorstellen, en bij terugkeer naar de hogere rijken zul je je meer en meer bewust worden van je ware afkomst. Jullie hebben het over “de hemel op Aarde” en dat zal jullie realiteit worden zodra je naar de hogere rijken terugkeert. Je dient er echter klaar voor te zijn, ​​in de ware zin van Universele Liefde voor alle vormen van leven. Er is geen reden waarom je niet succesvol zou zijn en mits je hebt geleerd je ego te beheersen, is er inderdaad helemaal geen aanleiding om te falen. Kijk hoever je komt zonder de invloed van je ego en je zult versteld staan ​​hoe gemakkelijk dat is. De mens heeft vaak de neiging om tegen hem gemaakte opmerkingen verkeerd te interpreteren en er snel aanstoot aan te nemen.

Jullie zijn niet naar de Aarde gekomen om een ​​mislukkeling te worden, hoewel sommige zielen weinig of geen interesse tonen in hun eigen ontwikkeling. Zelfs als je je niet bewust bent van het werkelijke doel van je leven dat geleid wordt door je levensplan waarvan je gidsen op de hoogte zijn en voor je zullen implementeren. Zoals we eerder hebben gezegd, worden situaties specifiek voor jou gecreëerd zodat je de zaken volgens je levensplan kunt ervaren. Tegelijkertijd krijg je alle hulp om te slagen, maar feit blijft uiteraard dat je de vrije wil hebt om welke weg dan ook te kiezen. Het is duidelijk dat het beste advies is om degenen te volgen in wiens richting je wordt verwezen, hoewel gemiste kansen zich beslist opnieuw zullen aandienen, want tenslotte is het doel van de ervaringen in je leven om te evolueren.

Steeds meer mensen beginnen te ontwaken voor hun spirituele zelf en in plaats van alleen zichzelf te dienen, voelen ze een drang om anderen te helpen; het lijdt geen twijfel dat de gewenste veranderingen beginnen post te vatten. Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn God Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie