Home > > Mike Quinsey – 8 november 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 november 2019

Mike Quinsey

Als we jullie zouden vertellen dat de wereld aan jullie voeten ligt, zou je je misschien afvragen wat hij dan te bieden heeft, aangezien overal om jullie heen de grote puinhoop zichtbaar is waarin de Mens haar heeft gebracht, en de omstandigheden steeds verder verslechteren. Wat jullie niet kunnen zien, zijn de veranderingen die achter de schermen plaatsvinden en die jullie kijk op de zaak totaal zouden veranderen. We hebben vaak de aard van komende veranderingen genoemd, evenals dat er een einde zou komen aan de ontwrichtende activiteiten van degenen die de behoeften van de natuur en Moeder Gaia hebben genegeerd om hun eigen hebzucht te bevredigen. Het is duidelijk dat er zaken dienen te worden aangepakt om een einde te maken aan de vernietiging die plaatsvindt. Hiervoor zijn plannen gemaakt en het enige dat resteert is deze op het juiste moment in het leven te roepen, om zo succes te garanderen. We kunnen niet zeggen wanneer dat zal zijn, maar vanwege de urgentie van de situatie kunnen we ons niet voorstellen dat het nog heel lang zal duren.

Zoals jullie inmiddels zouden moeten weten, is tijd aan onze kant van de sluier niet zoals jullie tijd zien, omdat bij ons alles in het nu bestaat. Het wordt derhalve moeilijk om precieze voorspellingen te doen van gebeurtenissen die plaatsvinden, dus moeten we in algemene termen spreken op basis van wat we weten over de activiteiten op jullie wereld. Vrije wil is hierbij altijd aan de orde, maar soms worden we door hogere bronnen "bevolen" om een bepaalde actie te ondernemen, ongeacht welke situatie dan ook. Er bestaat uiteraard een groter plan voor de Mensheid dat op dit moment jullie pad naar Ascentie bepaalt en niemand zal zich hiermee mogen bemoeien. Doordat jullie het kantelpunt 2012 zijn gepasseerd, is het absoluut op geen manier toegestaan dat iemand hierin wijzigingen kan aanbrengen. In het grotere plan dient er vaak rekening te worden gehouden met Galactische afwegingen, omdat de gevolgen van jullie toekomstige handelingen verder reiken dan je zou kunnen vermoeden.

Het Menselijk Ras is nu in het middelpunt van de aandacht komen te staan, voornamelijk omdat jullie de allereersten zullen zijn die in hun huidige fysieke lichaam ascenderen, waarbij dit lichaam in de loop van het proces verfijnd zal raken als gevolg van de hogere trillingen. Dit is waar Ascentie werkelijk om draait en dit hebben jullie al geweten voordat je bent gereïncarneerd. De activator hiervan is, zoals we al eerder hebben genoemd, jullie eigen Zon. Je zou kunnen zeggen dat het einde van jullie reis in zicht is, hoewel het nog een aantal jaren zal duren voordat jullie er zijn. De op handen zijnde verandering betekent jullie bevrijding uit de lagere energieën die je hebben tegengewerkt, vaak opzettelijk door het duister dat jullie Ascentie wilde voorkomen. Jullie hebben echter niets te vrezen, mits je het rechte en smalle pad blijft volgen zonder af te wijken van het plan voor zielen die wensen te ascenderen.

Spirituele waarheid kan enorm krachtig zijn, zo krachtig zelfs dat je het wel van de daken wilt schreeuwen. Dat is begrijpelijk, maar het is beter om dergelijke informatie voor jezelf te houden en alleen dan vrij te geven wanneer daarom wordt gevraagd. Het is heel goed mogelijk dat je voor sommige zielen te snel te veel informatie vrijgeeft om het te kunnen begrijpen en dit zou hen ervan kunnen weerhouden verder te gaan. Het beste moment om andere zielen te helpen is wanneer ze erom vragen en niet eerder dan dat ze dat doen. Onthoud dat alle zielen gidsen hebben die, wanneer de tijd rijp is, ervoor zullen zorgen dat deze zielen worden geholpen om zich te verheffen. De ziel draagt een enorme hoeveelheid informatie in zich en deze informatie zal worden gebruikt wanneer de kans het grootst is dat om ze verder te helpen evolueren.

Er bestaan nu vele groepen mensen die hun eigen specifieke interesse hebben in het anderen helpen evolueren. Het gevoel van 'dienstbaarheid aan anderen' neemt toe en dit komt door de voortdurende verhoging van jullie trillingen. Dit alles maakt deel uit van het plan voor de Mensheid, om zo veel mogelijk zielen voor te bereiden op het ascentie-proces, aangezien er niets moeilijks aan is, alleen maar een wil en de vastberadenheid om ten allen tijde een positieve blik te houden en je trillingsniveau te handhaven, ongeacht wat er om je heen gebeurt. Het is veel gemakkelijker dan je je kunt voorstellen, waarbij je ervoor dient te waken dat je niet in negatieve discussies wordt getrokken. Denk en handel altijd positief en blijf kalm wanneer anderen ervoor kiezen om het anders te doen, en jouw aanwezigheid kan helpen een moeilijke situatie onschadelijk te maken.

Terwijl Ascentie geleidelijk aan steeds dichterbij komt, vraag je je misschien af of je een punt hebt bereikt waarop je er klaar voor bent en jij een van degenen zult zijn die de stap zullen maken. Weet dat je je over je toekomst geen zorgen hoeft te maken, eenvoudig weergegeven: Ascentie zal in de nabije toekomst plaatsvinden en wanneer je je trilling voldoende hebt verhoogd, zul je dit doormaken. Het is een logisch gevolg en om die reden gaan die zielen die er nog niet klaar voor zijn op hun eigen niveau verder en blijven ze op een ander pad evolueren. Het is een prachtig systeem dat absoluut eerlijk is en dat alle zielen helpt om hun ervaringen een vervolg te geven waarbij alle kansen worden geboden om vooruitgang te boeken. Vele voorgaande beschavingen hebben een dergelijke reis gemaakt en hebben hun tijd in de Materie-Universa allang voltooid. Het systeem is derhalve al lang en breed getest en bleek een perfect middel voor het doel waarvoor het was bedoeld.

Het Menselijk Ras creëert zoveel problemen omdat ze gelooft dat de ene groep superieur is aan de andere, terwijl ze in werkelijkheid allemaal op hetzelfde niveau zitten. Het feit dat er veel uiteenlopende rassen zijn met verschillende huidskleuren, religies en overtuigingen, komt omdat ze gedurende een lange periode hun eigen geloofssystemen hebben kunnen ontwikkelen. Het geeft zielen die reïncarneren de mogelijkheid om die familie te kiezen die de beste kansen biedt om te evolueren, wat kan inhouden dat je een ander pad kiest van het ene leven naar het andere. Het roept de vraag op of je, aangezien je vele uiteenlopende religieuze overtuigingen hebt ervaren, niet alle zielen als je broeders en zusters zou moeten beschouwen en hen dienovereenkomstig zou moeten respecteren. Accepteer, in plaats van de verschillen tussen het ene en het andere Ras te benadrukken, dat alle zielen paden betreden die uiteindelijk naar dezelfde bestemming leiden.

Naarmate de tijd vordert, zullen zich ook kleine groepen beginnen te vormen die een gemeenschappelijke interesse hebben, en de overheersing van extreem grote groepen zal veranderen. Dat is ook de reden waarom mensen uit grote steden wegtrekken voor een meer persoonsgericht bestaan. Om jullie woorden te gebruiken, is er ook het feit dat "klein fijn is" en het geheel veel gemakkelijker te hanteren en te ondersteunen is. Dit zijn veranderingen die misschien wat ver weg lijken, maar jullie kunnen al het begin van de afname van centralisatie zien. Houd er eveneens rekening mee dat jullie zelfvoorzienend worden en dat moderne technologie de tijd die jullie besteden aan het uitvoeren van je taken kan helpen verminderen.

De geschiedenis zal jullie leren dat je in veel levens moeite hebt gehad om te overleven en dat je maar zelden een leven hebt geleefd dat zonder enige bedreiging voor je bestaan is geweest, hetzij door natuurlijke oorzaken of door menselijke activiteiten. Aan deze laatste periode kwam een einde met het aflopen van de Tweede Wereldoorlog, en jullie zijn in de daarop volgende jaren niet in staat geweest om totale vrede te bereiken, maar vaststaat dat die uiteindelijk zal komen. Nogmaals, het zijn de jonge mensen die dit zullen bewerkstelligen, jonge mensen die doelbewust op Aarde zijn geïncarneerd zodat vrede sneller kan worden bereikt. Luister naar hen en zie hun vastberadenheid om de traditionele manier van leven van de mens te veranderen ten behoeve van de verheffing van alle mensen, evenals een zorgzame benadering van de behoeften van Moeder Aarde.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen; en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verhelderen. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf, mijn Godzelf, en elke ziel heeft dezelfde verbinding met God.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!


Wietolie