Home > > Mike Quinsey – 8 maart 2019

Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf - 8 maart 2019

Mike Quinsey

Er is niets dat jullie niet zouden kunnen als je je aandacht er maar op focust en volledig gelooft in je eigen krachten. Jullie hebben genetisch gezien het vermogen gekregen om bepaalde niveaus te bereiken die zich onophoudelijk zullen verhogen naarmate jullie verder evolueren. Je kunt jezelf helpen door de veranderingen voor je te zien en te omarmen, veranderingen waar jullie naartoe werken. Door groots te denken kunnen jullie je evolutie versnellen, omdat wat je denkt de energieën van de mogelijkheden projecteert, en in de loop van de tijd zal manifesteren wat je wenst. Er bestaat echter de noodzaak om je ervan bewust te zijn dat door negatieve energieën te verspreiden, je feitelijk meer hiervan naar jezelf toetrekt. Lichtwerkers zullen dit waarschijnlijk niet doen, maar het is noodzakelijk om goed na te denken over de consequenties van je gedachten voordat je ze kracht bijzet, waarbij in simpele bewoordingen geldt: “soort zoekt soort”.

De huidige tijden kunnen zeer onstabiel zijn, afhankelijk van het land waarin je woont, maar weet dat je levensplan je daar heeft geplaatst waar het best aan je behoeften kan worden tegemoet gekomen. Soms is dat om hoger ontwikkelde zielen in staat te stellen de energieën in een bepaald gebied te verhogen waar dat hard nodig is. In het grotere plaatje is zichtbaar dat er de laatste tijd meer geëvolueerde zielen op Aarde zijn geïncarneerd om doorgaans te helpen de trilling te verhogen. Het is allemaal onderdeel van het plan om de Mensheid te helpen en het zou jullie verbazen te weten hoe goed jullie evolutie is gepland, zonder jullie keuze op basis van vrije wil geweld aan te doen. Het is misschien moeilijk te geloven, maar het is waar dat niets dat van enig belang voor jullie evolutie is aan het toeval wordt overgelaten. Er heeft altijd een groter plan bestaan om jullie in staat te stellen je trilling te verhogen, zodat je alle kansen geboden krijgt om je te ontwikkelen, vooral in deze huidige tijd waarin jullie een gouden kans hebben om te ascenderen.

Velen van jullie hebben zich afgevraagd waar hun vermogens vandaan komen, en uiteraard is er genetica bij betrokken en zijn jullie uitgerust met codes die je in staat stellen je levensplan te vervullen. Vaak hebben jullie op die manier uit een vorig leven vaardigheden meegenomen en vergeet daarbij niet dat zelfs je ouders misschien ook deel uitmaken van je levensplan, waarbij je dit van tevoren zal hebben afgesproken en het op geen enkele manier invloed zal hebben op je vrije wil. Je kunt nog steeds je eigen beslissingen nemen en je gidsen zullen hun best doen om je bij je levensplan te houden om dienovereenkomstig te evolueren. In de huidige tijd zou het leven geleidelijk aan gemakkelijker moeten worden omdat jullie vooruit gaan zonder dat jullie hoeven af te rekenen met de restanten van karma, aangezien jullie wat dat betreft met een schone lei het Nieuwe Tijdperk zijn binnengegaan. Jullie zouden onderhand een beetje tot rust moeten zijn gekomen en gewend zijn geraakt aan het hebben van meer vrijheid dan voorheen om vooruitgang te kunnen boeken. Te weten dat je je op een pad bevindt dat naar je bestemming zal leiden, zou je moeten inspireren om je hierop te concentreren, zodat je volledig bent voorbereid op wat je te wachten staat.

In de afgelopen cyclus hebben alle belangrijke religies een tijdsperiode gekregen waarin zij de dominante kracht waren. Het betekent dat jullie vandaag de dag goed zijn voorbereid om je kennis door te geven aan anderen met het vertrouwen dat je mensen niet misleidt. Toch kun je je misschien niet precies herinneren hoe of wanneer je je kennis verworven hebt, maar onderhand zou je instinctief moeten kunnen weten wat 'goed voelt'. De werkelijkheid is nu dat je niet langer anderen nodig hebt om je de weg te wijzen naar een specifiek pad richting ascentie, omdat je de kennis hebt verworven die je nodig hebt om vooruit te gaan naar Ascentie. Met God vanbinnen, wordt je lichaam je tempel waar je dienovereenkomstig kunt bidden of aanbidden. Sommige zielen zullen echter nog steeds liever gezamenlijk bidden en aanbidden en hun keuze wordt erkend en gerespecteerd.

Er bestaat enige onbedoelde verwarring die voortkomt uit het feit dat soms het etiket "God" wordt geplakt op een persoon die buitengewone vermogens heeft getoond die worden toegeschreven aan diegenen die zijn opgestegen naar de hogere rijken van puur Licht. Het volstaat om te zeggen dat sommige zielen inderdaad goddelijk zijn, maar zij hoeven dan nog niet noodzakelijkerwijs volwaardige Goden te zijn. Jullie hebben een Moeder / Vader God van dit Universum, waarvan er vele zijn, en een Schepper die de Allerhoogste God wordt genoemd, en die door jullie wordt gezien als de Grote Centrale Zon. Met het beperkte inzicht is het van de meeste zielen meestal teveel gevraagd om zaken te begrijpen die totaal anders zijn dan wat jullie gewend zijn. Zelfs het begrip ‘Wezens van Licht’ is voor de gemiddelde persoon te moeilijk te bevatten, maar zolang het idee van hoog ontwikkelde wezens wordt geaccepteerd, is dat in dit stadium geen groot nadeel.

De veranderingen die zich voltrekken, zullen van invloed zijn op elk mens, omdat het noodzakelijk is dat ingrijpende veranderingen plaatsvinden. Dit betreft niet noodzakelijkerwijs alle oude gewoonten, maar de noodzaak bestaat wel om je voor te bereiden op een totale verandering in vele activiteiten om jullie op die manier een nieuw tijdperk binnen te kunnen leiden. Zaken als voedselproductie en medische zorg staan hoog op de agenda omdat ze geschikt moeten worden gemaakt om te kunnen worden meegenomen naar het Nieuwe Tijdperk. Veel systemen die jullie gebruiken zijn in werkelijkheid verouderd, en dat is niet jullie schuld, aangezien jullie opzettelijk werden tegengewerkt. Vrije energie is vele malen genoemd en bekend is al hoe dit kan worden geproduceerd, maar jullie worden tegengewerkt door degenen die om financiële redenen willen vasthouden aan oude manieren van energieproductie. Vooruitgang kan echter niet oneindig worden tegengehouden en op kleine schaal worden al gratis energie-eenheden in productie gebracht.

Jullie vragen je misschien af waarom de hogere machten jullie niet te hulp schieten en hoewel ze jullie zouden kunnen helpen, kunnen ze zich niet met jullie voortgang "bemoeien". Ze helpen op manieren die deze vooruitgang mogelijk maken, maar het is een traag proces en komt niet tegemoet aan de behoeften die jullie hebben. Zoals we al vaak hebben aangegeven, mogen we ons niet mengen in of ingaan tegen jullie keuzes op basis van vrije wil. Bijvoorbeeld, niet zo lang geleden stonden jullie op het punt in een nucleaire oorlog verwikkeld te raken die de Aarde gemakkelijk had kunnen vernietigen, en zouden we achterover hebben moeten leunen om toe te kijken hoe jullie hiermee omgingen. In dergelijke omstandigheden proberen we jullie echter te beïnvloeden om een ander pad te volgen en tegelijkertijd degenen die voor het Licht werken te helpen. Zoals jullie nu duidelijk zullen beseffen, zijn de trillingen door jullie met succes verhoogd en het gevaar van een nucleaire oorlog zal nooit meer worden toegestaan.

Je kunnen nu de gruwelen van het verleden achter je laten en hoe sneller je ze kunt loslaten, des te beter. Steek al je energie in het vooruithelpen van de positieve dingen die erop wachten om te worden geïntroduceerd en gemanifesteerd ten behoeve van de Mensheid. Nogmaals, als je iets nieuws kunt beginnen dat jullie vooruit helpt, zullen we je activiteiten volgen en je helpen. We zien een dringende noodzaak om gebieden op Aarde te zuiveren die ernstig zijn besmet door nucleaire explosies of ongelukken, en deze zullen vanzelfsprekend worden opgenomen in de opschoning van de Aarde. Met onze geavanceerde technologieën kunnen we korte metten maken met het herstel van de Aarde naar haar oude toestand, en dat zal in de loop van de tijd worden gedaan in de tijd voorafgaand aan Ascentie. We hopen echter dat de mensheid de verantwoordelijkheid op zich neemt voor de schade die ze Moeder Aarde heeft toegebracht, de nodige welwillendheid toont en de intentie heeft om dit te herstellen, en dan kunnen we helpen.

Ik laat jullie achter met liefde en zegeningen, en moge het Licht jullie dagen en pad naar voltooiing verblijden. Deze boodschap komt via mijn Hogere Zelf.

In Liefde en Licht,

Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja
Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!