Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, September 12, 2012

SaLuSa, September 12, 2012

Het feit dat er veel in jullie wereld gebeurt is niet onopgemerkt voorbij gegaan en voor mensen die net ontwaken lijkt het alsof de chaos regeert. De ware aard van de instellingen die jullie eens vertrouwden, zoals bijvoorbeeld de banken, komt aan het licht, maar er zijn nog geen antwoorden gekomen op hun problemen. De plannen liggen klaar indien ze ineen zullen storten. Net als bij het meeste werk van onze bondgenoten wachten de maatregelen op het juiste moment om geïmplementeerd te worden. Het oude corrupte systeem kan niet in stand worden gehouden en het nieuwe kan rekenen op steun vanwege de ingrijpende veranderingen die het met zich meebrengt.

De noodzaak van de veranderingen op regeringsniveau wordt geaccepteerd zodat jullie nieuwe vertegenwoordigers jullie behoeften op de eerste plaats kunnen gaan zetten. Nu staat het eigenbelang bij velen nog voorop en zijn zowel financiële controle als verantwoording nagenoeg afwezig. Op grote schaal wordt jullie geld doorgesluisd om Black Operations die niet zijn goedgekeurd door jullie overheid te financieren. Die operaties zijn vaak gericht tegen de mensen die ze zouden moeten dienen. Deze praktijken vinden al veel te lang plaats en samen met onze bondgenoten hebben we duidelijk gemaakt dat we daar een einde aan gaan maken. We werken richting de veranderingen die nodig zijn.

Jullie beginnen je bewust te worden van de enorme mogelijkheden die het gebruik van vrije energie met zich mee brengt. De olie-industrie strijdt uiteraard tegen de introductie van vrije energie, maar het heeft de toekomst en kan niet worden tegengehouden. Mettertijd zullen geen vervuilende brandstoffen meer worden gebruikt en zal iedereen profiteren van schone en efficiënte methoden, met name op het gebied van transport. Tegen mensen die momenteel werkzaam zijn in die industrieën zeggen we dat jullie toekomst veilig is gesteld. Te zijner tijd profiteert iedereen namelijk van de nieuwe financiële systemen en zal de eerlijke verdeling van rijkdom verzekeren dat eventueel ontslag je positie niet beïnvloedt.

Mensen die om welke reden dan ook zijn ontslagen worden geholpen of kunnen elders aan het werk zodat ze een acceptabele levensstandaard behouden die in alle behoeften voorziet. Na Ascentie verandert je levensstijl zodat je nooit meer last hebt van zorgen of stress. Jullie worden voorzien in alles wat jullie nodig hebben, inclusief geschikte woonruimte en medische zorg. Het kost tijd om alle veranderingen door te voeren, maar het zal relatief snel gaan. We zijn op alles voorbereid en de basis voor de veranderingen is al gelegd.

Jullie massabewustzijn verruimt zich steeds verder en dientengevolge ontwaken steeds meer mensen. Velen leven nog in de sluiers en denken niet na over de aanstaande veranderingen. We willen liever zien dat ze gradueel ontwaken, maar er komt een moment vóór Ascentie waarop de waarheid naar buiten moet komen. De oude overtuigingen moeten worden ontmaskerd, maar op een manier die niet de verkeerde reactie uitlokt bij mensen. Wat mensen geloven hangt af van vrije keuze en zielen zetten hun ervaringen voort in een trilling die bij hun past. Het heeft geen zin om mensen te dwingen iets te accepteren waar ze niet op zijn voorbereid en dat is ook niet hoe wij te werk gaan.

Wij van de Galactische Federatie van Licht zijn hier op goddelijk verzoek en ons doel is om jullie voor te bereiden op Ascentie. Dat gaat gepaard met andere verantwoordelijkheden en het pad moet zo soepel mogelijk zijn. De komende eindtijden zijn al lange tijd bekend, maar worden pas sinds kort volledig begrepen. Het einde van de dualiteit zoals jullie die ervaren is in zicht en het is onze taak en de taak van onze bondgenoten om te zorgen dat jullie en Moeder Aarde klaar zullen zijn om te ascenderen. Er is al veel werk verzet en jullie zullen het eindresultaat zien dat daaruit voortkomt.

Jullie bevinden je in een periode waarin van alles in een hele korte tijd kan gebeuren. We gaan door met onze activiteiten, zo houden we bijvoorbeeld ieder land in de gaten dat over kernwapens beschikt. We zorgen ervoor dat ze niet kunnen worden gebruikt. Dat is voor ons met onze geavanceerde technologie een eenvoudige taak en het leger lijkt zich te beseffen dat het geen zin heeft om iets te proberen. We hebben diverse malen al jullie leiders benaderd om dergelijke wapens uit te bannen, maar ze zijn zo wantrouwend naar elkaar toe dat het onmogelijk bleek. Het maakt echter niet meer uit omdat wereldvrede binnen nu en niet al te lange tijd wordt bereikt en oorlogen voorgoed zullen verdwijnen.

De trillingen op aarde hebben jullie bewustzijn verruimd tot een punt waarop jullie inzien dat oorlogen een misdaad tegen de mensheid zijn. Daardoor is de beweging die zich inzet voor vrede nog nooit zo sterk geweest. Er zijn vele grootschalige demonstraties georganiseerd omdat mensen de vrijheid willen hebben hun eigen toekomst te bepalen. Aan die roep wordt nu gehoor gegeven. De dagen van het regime van dictators zijn geteld en jullie zullen worden vertegenwoordigd door zielen die geven om hun medereizigers. Jullie reis gaat richting Ascentie en brengt jullie alle verbeteringen en voordelen die jullie zijn beloofd.

We weten dat sommigen van jullie vermoeid zijn geraakt door de druk van het leven op aarde, maar besef je dat je binnenkort overvloed en andere zeer acceptabele veranderingen zult ontvangen. Je zou ze kunnen zien als een beloning voor je vastberadenheid op het pad van licht te blijven en je te verheffen naar de hogere dimensies. Die zijn zo anders dan wat je gewend bent en enkel zielen van licht kunnen een dergelijke kwantumsprong voorwaarts maken. Richt je aandacht dus met name op zaken die geassocieerd worden met de hogere dimensies omdat die zuiver zijn.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kijk van ver naar jullie aarde. Ik ben blij te zien dat ze zo veel licht uitstraalt. Blijf doorgaan omdat jullie cyclus nu eindigt. Jullie hebben gewonnen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Niburu.nl


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |

Veel informatie uit de channelings, en informatie die we elders op het web gevonden hebben,
hebben we verwerkt in een nieuwe site:
HetGroterePlaatje.nl
Deze site willen wij ook in het Engels vertalen, en hiervoor zoeken we nog vertalers.
Er zijn geen vereisten, behalve dat je beheersing van het Engels heel goed moet zijn.
Als je mee wilt doen aan dit project, kun je je hier aanmelden!