Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 13, 2012

SaLuSa, April 13, 2012

Er is niets dat jullie niet kunnen, in die zin dat jullie veel meer kracht hebben dan jullie beseffen. Jullie zitten nog niet op het niveau waarop jullie direct resultaat bereiken maar de energieën die jullie uitdragen voor verandering, zullen wel een respons opleveren. En hoe meer mensen naar hetzelfde resultaat toewerken, des te sterker de kracht exponentieel toeneemt. Dus Dierbaren, naarmate meer en meer mensen veranderingen zoeken in het belang van iedereen, manifesteren jullie eerder wat jullie in gedachten hebben. We merken dat wanneer jullie meer inzicht krijgen in hoe jullie jezelf en Moeder Aarde het beste kunnen helpen, de nadruk zich van het zelf naar alle andere levensvormen verplaatst. De veranderingen hebben ten slotte een invloed op alles, en niet alleen op jullie Zonnestelsel maar ook op het Universum en de Melkweg. De veranderingen beslaan een enorm gebied dat jullie voorstellingsvermogen te boven gaat en er zijn Wezens met onbeperkte kracht en liefde bij betrokken. Zij voeren de Wil van God uit en daarin ligt jullie garantie dat alles volgens het Goddelijk Plan zal verlopen.

In het schema der dingen voelen jullie je misschien erg onbetekenend, en toch zijn jullie heel belangrijk voor het uiteindelijke resultaat waar jullie hele zonnestelsel verlangend naar uitkijkt. Jullie zijn speciaal gekozen voor het afsluiten van de cyclus van dualiteit en jullie hebben de duisternis overwonnen die neerdaalde nadat Atlantis in de diepte van de Atlantische Oceaan verdween. Vanuit ogenschijnlijk onmogelijke posities hebben jullie het Licht weer opnieuw een bestaan gegeven en op dit moment is het de belangrijkste macht op Aarde. Jullie zullen elke denkbare ervaring hebben gehad waar de dualiteit jullie mee kon uitdagen. En nu hebben jullie het voor elkaar gekregen het Licht op Aarde te vestigen, dat in kracht is toegenomen en tot een hoger bewustzijnsniveau heeft geleid. Jullie kunnen jezelf feliciteren met een goed uitgevoerd karwei en aanspraak maken op de beloning in de vorm van Ascentie. Overal op de Aarde en ver daarbuiten concentreren verschillende bronnen zich op het sturen van hogere uitstoten van Licht, en velen van jullie voelen inmiddels de veranderingen in zichzelf.

Op elk moment kunnen jullie symptomen van verandering voelen als jullie lichaamscellen meer Licht in zich opnemen, wat jullie verder meeneemt naar het voltooien van de verandering van carbon naar kristallijn. Jullie nieuwe lichaam heeft een hogere trilling en dit zorgt ervoor dat jullie je plaats in de hogere dimensie kunnen innemen. Jullie huidige lichamen zijn door de lagere trillingen altijd onderhevig geweest aan ziekte en gebreken en jullie hebben daar veel van geleerd. Misschien dat jullie daarom wel het vooruitzicht van het hebben van een nieuw lichaam, dat niet veroudert of aan ziektes en gebreken lijdt, als de meest welkome verandering van alles beschouwen. Degene onder jullie wiens trilling al is verhoogd, hebben misschien gemerkt hoe jullie van een veel gezonder leven genieten. Dat is een duidelijke aanwijzing dat jullie hebben ontdekt hoe jullie een niveau van leven bereiken wat door jullie lichaam wordt gereflecteerd en jullie trilling heeft verhoogd. Blijf kalm en laat negatieve emoties niet naar boven komen omdat ze schadelijk zijn voor jullie psyche. Woede en vergelijkbare emoties zijn zeer schadelijk voor jullie lichaamsfuncties terwijl alle positieve gevoelens als Liefde, Compassie, Vreugde en Geluk jullie Lichtniveaus en gezondheid in stand houden.

Er zal een beroep op Lichtwerkers worden gedaan om degenen te helpen die nog onwetend zijn over de op handen zijnde veranderingen zodat ze de redenen daarvoor begrijpen wanneer ze met ongelooflijk nieuws worden geconfronteerd. Het leven zal als gevolg daarvan drastisch veranderen en er is geen weg terug naar oude systemen en het oude paradigma. Het belangrijkste hierin is dat wat er ook gebeurt, de uitkomst ten goede zal komen aan al het leven. Wat als verlies kan worden gezien zal ruimschoots worden gecompenseerd en het plan is jullie rechten in ere te herstellen en jullie levensstandaard zodanig te verhogen dat hierin onze wensen worden gereflecteerd om de tekorten van waar jullie recht op hebben op te lossen. Er zijn altijd meer dan voldoende middelen geweest om voor iedereen een bevredigende levensstandaard mogelijk te maken en waarbij in ieders behoeften wordt voorzien. In de toekomst zullen jullie aan absoluut niets een gebrek hebben.

Dierbaren, alles verloopt goed en jullie naderen het tijdstip waarop onze activiteiten en die van onze bondgenoten in de media zullen worden weergegeven. Er zullen daardoor ook verklaringen komen voor wat er gebeurt en er zal duidelijk worden gemaakt dat onze interventie op gezag van de Hogere Raden heeft plaatsgevonden, die verantwoordelijk zijn voor jullie evolutie. Normaal gesproken zou het aan jullie worden overgelaten om zelf je toekomst te bepalen en dat is nog steeds het geval met jullie Ascentie. We praten echter over het grotere plaatje en over onze verantwoordelijkheid om het Goddelijk Decreet uit te voeren wat jullie allen de mogelijkheid geeft om te ascenderen. Jullie staan op het punt getuige te zijn van de capitulatie van de duistere oude garde, die nu beseft dat ze gedoemd zijn te mislukken. Er is geen uitweg en of het nu op of buiten de Aarde is, ze zullen gerechtigheid onder ogen moeten zien en ze zullen ook de ingrijpende gevolgen van hun daden moeten gaan begrijpen en ervaren.

Wij van de Galactische Federatie gaan jullie de mogelijkheid bieden om vertegenwoordigers van de beschavingen te ontmoeten die een grote invloed hebben gehad op jullie evolutie. Dit voert duizenden en duizenden jaren terug, naar vele cycli die beschavingen hebben zien komen en gaan, waarbij jullie van sommige weinig of geen kennis hebben. Denk eraan dat jullie buiten de Aarde ervaringen hebben gehad, zelfs in andere Universa. Jullie zijn goed op reis geweest en zijn allemaal lid van Ruimtefamilies die zich gereed maken om jullie weer thuis te begroeten. Jullie zijn van oorsprong afkomstig van de sterren en zijn net zo zeer Ruimte Wezens als wij. De Aarde is een experiment geweest waar jullie enthousiast aan hebben deelgenomen en waardoor jullie zoveel hebben geleerd over de gevolgen van het afgescheiden zijn van God. Al jullie collectieve ervaringen zullen beschikbaar zijn voor andere beschavingen, waarvan sommige voor een vergelijkbare situatie kunnen staan.

Jullie worden als grote zielen van Licht beschouwd en er wordt zoveel liefde naar jullie gestuurd uit dankbaarheid voor jullie opofferingen. Niet iedere ziel zou vrijwillig hebben gedaan wat jullie hebben doorgemaakt. Jullie hadden niet alleen vertrouwen in jullie eigen krachten maar ook in de beloften dat jullie niet zouden worden vergeten, en dat jullie terug zouden keren naar jullie rechtmatige plaats in het Universum. Jullie gaan nu verder en op zeker moment zullen jullie de drang voelen om je evolutie verder te bevorderen en aan een nieuw pad beginnen dat bij jullie behoeften past. Niets staat ooit stil, al lijkt dat in jullie huidige leven misschien soms het geval. Er vinden voortdurend meer veranderingen plaats dan jullie je bewust zijn en ieder van jullie neemt deel aan het creëren van jullie toekomst.

Ik ben SaLuSa van Sirius en net als jullie wacht ik op “het startsein” dat het begin van prachtige, mogelijk hectische maar wel plezierige tijden te zien zal geven. Kijk naar gebeurtenissen met de wetenschap dat het resultaat is voorbestemd, en jullie zullen het pad naar Ascentie in jullie mantel van Liefde en Licht bewandelen.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.