Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 2, 2012

Mike Quinsey - SaLuSa 2 April, 2012


Als we zouden zeggen dat de bal wat betreft de veranderingen aan het rollen is, dan zou dat een understatement zijn want hij dondert voort en al het verrichte werk dat resultaten op moet leveren staat op het punt zijn vruchten af te werpen. De donkere oude garde is overweldigd door de snelheid waarmee onze bondgenoten vooruitgang boeken en het heeft hen overvallen. Zij waanden zich in hun arrogantie onoverwinnelijk en verkeren nu in een staat van paniek. We hebben hun ontsnappingsroutes geblokkeerd en zij zullen zich moeten verantwoorden voor hun misdaden tegen jullie. Het net heeft zich om de leden aan de top van de Illuminatie gesloten en voor één keer kunnen zij geen mensen omkopen om hen te laten gaan. Dergelijke ontwikkelingen kunnen moeilijk nog veel langer uit de media worden weggehouden en de angst voor repercussies vanwege het publiceren van de waarheid verliest aan macht. Jullie mogen er dus van overtuigd blijven dat een aantal gebeurtenissen snel gereed zijn om te worden onthuld en zodra het begint, is er geen houden meer aan.

Alles wat we van jullie vragen is nog wat geduld, hetgeen de meeste van jullie nu al vele jaren getoond hebben, terwijl wij de laatste hand leggen aan ons werk. Vervolgens gaan jullie een explosie aan gebeurtenissen zien die moeilijk zijn bij te houden. Maar voor degenen met weinig voorafgaande kennis over wat er heeft plaatsgevonden, hopen we informerende uitzendingen te kunnen maken. Dat wordt zeker ook verzorgd zodra disclosure heeft plaatsgevonden, de publieke erkenning van ons bestaan, en al onze activiteiten zullen zo transparant mogelijk plaatsvinden. De fly-overs, luchtparades van onze vloot, zullen spectaculair zijn en jullie opvrolijken want wij gaan jullie gedurende de rest van jullie reis naar Ascentie vergezellen. Alles wat jullie dienen te weten zal jullie worden gegeven, in tegenstelling tot dit moment waarin wetenschappers jullie kennis hebben onthouden. Zij weten dat het zonnestelsel aan het veranderen is en dat jullie Zon een belangrijke centrale rol speelt bij wat er gebeurt. De NASA is de grootste boosdoener geweest bij het verbergen van de feiten en het verstrekken van valse informatie. Dit alles zal de komende maanden snel veranderen.

De waarheid staat bovenaan onze lijst van veranderingen zodat jullie in de toekomst zullen weten dat jullie de gegeven informatie kunnen vertrouwen. Jullie zijn te lange tijd gedwongen om naar de leugen te leven over jullie eigen plaats in de wereld. Jullie zijn totaal misleid over jullie rechten, die jullie geleidelijk zijn afgenomen om jullie onafhankelijkheid weg te nemen. Jullie tot slaaf maken is zeer zorgvuldig gepland en jullie waren bijna volledig onder de controle van de Illuminatie. De Lichtkrachten hebben echter niet stilgezeten en samen met de support van Wezens uit de hogere regionen hebben zij hun voortgang tot stilstand gebracht en staan zij op het punt jullie voor eens en voor altijd uit hun greep te bevrijden. Vrij zijn is het ervaren van een prachtig gevoel van geluk en vreugde en niet over je schouder te hoeven blijven kijken. De bedreigingen van jullie vrijheid zullen totaal worden verwijderd zodat jullie in vrede je leven kunnen leiden.

Jullie hebben zo’n lange weg afgelegd om dit stadium in jullie evolutie te bereiken en aanwezig te zijn in de afsluitende dagen van de dualiteit is echt een bijzonder voorrecht. Begrijpen jullie werkelijk wat voor extreem uitzonderlijke tijd het is, om eindelijk jullie cyclus van heel veel levens af te sluiten waarin jullie reageerden op de uitdagingen die de lagere trillingen jullie boden. Als jullie allemaal maar zouden weten wat jullie al achter de rug hebben, zouden jullie een oncontroleerbare vreugde voelen dat de reis er op zit. Het wordt een tijd om te feesten en wij zullen ervoor zorgen dat dit lang, heel lang in de herinnering blijft. Jullie vreugde zal toenemen naarmate jullie meer leren over wat jullie staat te wachten.

Wij blijven nauwgezet volgen wat er tussen de verschillende landen gebeurt die elkaar voortdurend provoceren tot bijna oorlogszuchtige reacties. Dat Dierbaren, gaat al verkeerd zolang als jullie geschiedenis bekend is. Het is bijna altijd vanuit hebzucht en het werd ingegeven door het duister dat verschillende landen wenste te overheersen om hen van hun grondstoffen te beroven. Oorlogen hebben een constante situatie van angst gecreëerd maar het was nooit de bedoeling dat jullie permanent op die manier zouden leven. Eindelijk kunnen we jullie vertellen dat de basis voor wereldwijde vrede is gelegd en dat al snel oorlogswapens zullen worden teruggetrokken en inactief gemaakt. Dat gaat echter gebeuren als wij ons bij jullie voegen en onze technologie gebruiken om ervoor te zorgen dat als er eenmaal overeenstemming is bereikt, alle landen zich eraan houden.

De Galactische Federatie is een machtige kracht ten goede in het Universum. Er bestaan andere organisaties van heel vergelijkbare aard maar die van ons heeft een immense omvang waaraan meer beschavingen worden toegevoegd. Er bestaan buiten jullie Universum andere levensvormen die door middel van wormgaten reizen om andere Universa binnen te gaan, hoofdzakelijk omwille van onderzoek. Zij worden door ons gecontroleerd en mogen alleen blijven zolang ze geen bedreiging voor ander leven vormen. Verder ontwikkelde beschavingen van binnen jullie eigen Universum zijn er heel vaak op uitgetrokken om andere planeten te veroveren maar jullie werden door ons beschermd omdat de Aarde in quarantaine zat en voor hen verboden terrein was. Jullie hadden anders geen middelen gehad om een overname te voorkomen en waren dan tot slaaf gemaakt. Het leven in de lagere trillingen is een hele belevenis geweest, gevuld met allerlei gevaren waardoor jullie heel snel leerden hoe je moest overleven.

Andere beschavingen zullen in de toekomst een beroep op je doen om hen te helpen met hun eigen ervaringen. Wat jullie uit de eerste hand hebben geleerd is van onschatbare waarde en jullie zullen om die reden worden opgezocht. Alles ontwikkelt zich op deze wijze door te delen en elkaar te helpen omdat allen met dezelfde terugreis bezig zijn naar de Bron, van waaruit alle leven afkomstig is. Dus vanuit het doorleven van de diepten van afscheiding gaan jullie verder naar een Vereniging met alle andere geascendeerde vormen van leven. Het gaat bijvoorbeeld van individualisme, waar de nadruk op het Zelf lag, naar Eenheid, waar iedereen elkaar dient. Als de Meesters terugkeren zullen jullie veel meer leren over de hogere dimensies en hoe jullie je aan de noodzakelijke voorwaarden zullen moeten aanpassen om daarin te kunnen leven.

Moeder Aarde blijft haar eigen maatregelen nemen om de planeet te reinigen en wij zijn namens haar actief. Gelukkig hebben jullie de trillingen verhoogd zodat de niveaus van negativiteit aanzienlijk zijn afgenomen. Het betekende dat de donkere energieën in veel gebieden zijn gezuiverd waardoor het werk van Moeder Aarde minder risico loopt grote problemen bij de bevolking te veroorzaken. Bovendien hebben wij de middelen om accuraat te kunnen voorspellen wanneer gebeurtenissen jullie in gevaar zouden kunnen brengen en kunnen wij overeenkomstig optreden. Jullie worden niet alleen gelaten in het hanteren van dergelijke zaken.

Ik ben SaLuSa van Sirius en ik stuur mijn liefde naar jullie allemaal om jullie te helpen met de verheffing en vooruitgang naar Ascentie.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: CharlotteShare |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.