Home > > Mike Quinsey - SaLuSa, April 11, 2012

SaLuSa, April 11, 2012

Doordat er meer bekendheid komt over de veranderingen, kijken steeds meer mensen reikhalzend uit naar de eerste bevestigingen via de media. Er ontstaat bij meer mensen een sterk vertrouwen in het resultaat omdat ook de details van de werkzaamheden van onze bondgenoten en de Galactische Federatie bekendheid krijgen. Het is uiteindelijk overduidelijk geworden dat de Mens, tenzij er veranderingen plaatsvinden, verder weg zou zakken in alle problemen en tenslotte in de vergetelheid. Die veranderingen worden door middel van onze interventie versneld en hebben de bedoeling ervoor te zorgen dat Goddelijke orders worden opgevolgd die tot jullie bevrijding van het duister leiden. Degenen die de meeste macht uitoefenen hoeven alleen nog maar te worden gearresteerd zodat de Illuminatie niet meer als een blok kan functioneren.

Alles staat klaar voor een hele opeenvolging van gebeurtenissen, zoveel dat jullie sterk onder druk zullen worden gezet om het allemaal te kunnen volgen. Wat we wensen te kunnen doen is iedereen goed geïnformeerd te houden zodat er geen misverstanden bestaan over onze intenties. Sommige mensen met religieuze verwachtingen en wensen zullen ons niet accepteren omdat zij onze komst als afwijkend zullen beschouwen van wat hen verteld is dat ze kunnen verwachten. Sterker nog, sommige is te verstaan gegeven dat wij een verbond hebben met de Duivel. We willen die gevoelens en twijfels wegnemen want wij houden van God en zijn dienstbaar aan jullie om jullie uit de slavernij te halen.

Wij houden rekening met jullie verschillende overtuigingen maar uiteindelijk zullen er slechts twee tijdslijnen bestaan. De ene leidt naar Ascentie waarbij jullie meer goddelijk worden, en de andere is een voortzetting van wat jullie al beleven. We zullen iedere mogelijkheid benutten om de waarheid over jullie toekomst bekend te maken, en deze kan niet worden veranderd, behalve dat jullie een keuze hebben. We oefenen op geen enkele ziel druk uit maar we zullen bewijs leveren van onze missie en het zal door de Meesters op en buiten de Aarde worden ondersteund. Er is jullie zoveel als waarheid gegeven maar veel is er doelbewust vervormd of is een absolute onwaarheid, dus de aangebrachte schade moet worden hersteld. Jullie hebben in het verleden jullie duistere meesters gehoorzaamd zonder dat jullie hun duivelse bedoelingen beseften. Maar jullie zijn nu een periode van verheffing binnengegaan en met de immer toenemende niveaus van bewustzijn zijn jullie beter in staat kritisch te zijn. De waarheid zal een energie in zich hebben waarmee het te herkennen is en het zal iets doen met jullie intuïtie, hetgeen jullie meest betrouwbare vriend is.

Natuurlijk zullen jullie ook bewijs willen hebben over onze beweringen omtrent jullie geschiedenis. Dat is voor ons geen probleem want wij zullen jullie al het relevante bewijs laten zien door te tonen wat er in de Akasha Kronieken is opgeslagen. Alles dat ooit is gebeurd, kan opnieuw tevoorschijn komen, inclusief bijvoorbeeld de Grote Zondvloed en vergelijkbare historische momenten. De Ark van Noach is een prachtig verhaal dat door mythes wordt omringd maar wij zullen het verhaal rechtzetten. Er bestaan veel van dergelijke voorbeelden en wij hebben onze reeks lessen al voorbereid. We zijn dus duidelijk enthousiast over het vooruitzicht op dergelijke niveaus met jullie te kunnen communiceren.

Totdat we openlijk contact hebben en met jullie kunnen praten, is het het beste dat jullie doorgaan zoals je gewend bent en dat jullie je niet laten afleiden door wat je van ons verwacht. Laat het op natuurlijke wijze en op zijn eigen tijdstip gebeuren, vanuit de wetenschap dat jullie toekomst nu is gegarandeerd. Natuurlijk willen jullie je op Ascentie richten en in de nog resterende tijd zullen jullie goed geïnformeerd worden over wat je moet doen. Het is voornamelijk het aannemen van een houding waarbij jullie kalm kunnen blijven terwijl er een hoop activiteiten om jullie heen plaatsvinden. Jullie, de Lichtwerkers, zijn ons fundament op Aarde en zijn uiterst belangrijk voor ons werk. Volg je hart en je zal je ongeacht wat er gebeurt, veilig en kalm voelen. Het beste komt eraan en met de arrestaties van de duistere oude garde worden alle aanhoudende bemoeienissen tot stoppen gebracht.

Onthoud Dierbaren, dat de hele Aarde ook op de instroom van hogere energieën reageert. Moeder Aarde verlangt ernaar eindelijk van de lagere energieën te worden verlost die haar zoveel pijn en verdriet hebben bezorgd. Er is tot nu toe geen enkele reden geweest om een schoonmaakproces met catastrofale gevolgen uit te voeren en wij verwachten niet dat dit verandering behoeft. Toch is Moeder Aarde voortdurend in beweging en in aanpassing aan de nieuwe energieën die haar bereiken. Er zullen daarom wat onaangename gevolgen zijn maar wij zullen dergelijke gebeurtenissen nauwgezet volgen. We kunnen helpen de invloed ervan op jullie te minimaliseren en wij doen dit al hele lange tijd.

Jullie zitten zo dicht bij het ervaren van het resultaat van onze activiteiten en het duurt niet lang voor het nieuws door de media naar buiten komt. Feitelijk is het al begonnen maar alleen op kleine schaal terwijl wij uiteindelijk een wereldwijd bereik willen zien. In de nabije toekomst zullen wij een handje helpen zodat het zich op deze manier ontwikkelt en wij zullen direct betrokken zijn door het inzetten van onze eigen middelen om het nieuws bij jullie te krijgen. We willen dat jullie zo snel mogelijk het voordeel van nieuwe technologieën hebben en dat jullie op het pad terecht komen van een nieuw bestaan dat in samenhang is met jullie verheffing naar de hogere dimensies. Jullie zijn klaar om zo’n sprong te maken en jullie hebben al kennis gemaakt met de ideeën ervan zodat jullie het gemakkelijk oppakken.

Het feit dat de tijd zich blijft versnellen wordt door steeds meer mensen opgemerkt en het is heel duidelijk dat er iets belangrijks staat te gebeuren. Natuurlijk zijn de meeste van jullie die de contactberichten lezen goed op de hoogte van de redenen daarvoor. Jullie verlaten de oude trillingen omdat deze niet langer aansluiten bij het Galactische Wezen dat jullie aan het worden zijn. Vanaf het moment van de Donkere Tijdperken hebben jullie de meest uitdagende omstandigheden overwonnen terwijl jullie Licht er doorheen scheen. En niet alleen dat, jullie reageerden op dusdanige wijze dat jullie buiten het bereik van de duistere oude garde kwamen om jullie te blijven overheersen. Jullie hebben luid om vrijheid geroepen en de stappen gezet om het te verkrijgen. Jullie kunnen niet langer worden vastgehouden, tenzij jullie het laten gebeuren.

Ik ben SaLuSa van Sirius en elke keer dat ik een boodschap achterlaat, weet ik dat deze wordt verwelkomd en dat het jullie verder helpt totdat jullie ten slotte de resultaten zien van onze activiteiten. Onze bondgenoten naderen de voltooiing van hun missies en zodoende duurt het niet lang voor de situatie op Aarde geschikt is voor disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan. Wees ervan overtuigd dat wij klaar zijn voor deze gebeurtenis en dat we het bij de eerste kans naar buiten brengen. Jullie worden bedankt voor jullie geduld en God zegent jullie allemaal.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.