Home Channeling? Onze channelers Over ons Contact


Home > Nederlands > Mike Quinsey - SaLuSa, April 16, 2012

SaLuSa, April 16, 2012

Wanneer we over onze bondgenoten spreken, verwijzen we over het algemeen naar de Lichtwerkers die in de voorhoede zitten van de activiteiten die met onze steun plaatsvinden. Zij zijn degenen die de weg voorbereiden voor de grotere stappen vooruit van onze programma’s waarmee jullie soevereiniteit wordt hersteld en de weg naar Ascentie wordt geopend. Maar iedere Lichtwerker maakt in wezen, al of niet bewust, deel uit van het Goddelijk Plan en zorgt ervoor dat het slaagt. Door onze komst kunnen wij gedetailleerder uitleggen waarom we hier zijn en bekend maken dat we de veranderingen gaan versnellen om alle taken zo snel mogelijk af te maken. We zijn van mening dat mensen daardoor gerustgesteld worden over onze intentie en het geeft duidelijk aan dat wij in vrede komen.

Onze missie is recentelijk veranderd van een passieve naar een actieve rol met directe betrokkenheid bij de donkere machten en wij handhaven de verordening die aan jullie militaire autoriteiten is gegeven dat het gebruik van nucleaire wapens niet wordt toegestaan. Wij plaveien de weg voor het uitroepen van wereldwijde vrede, van waaruit het gebruik van alle soorten wapens zal worden verbannen. Vooruitlopend op dergelijke gebeurtenissen hebben wij op machtsposities oprechte en betrouwbare mensen nodig die zich aan dergelijke voorschriften houden. Vandaar dat we dit soort aanstellingen, nadat de duistere oude garde is verwijderd, zullen ondersteunen omdat we hen nodig hebben om de veranderingen volledig uitgevoerd te krijgen. Jullie worden als gevolg daarvan naar een nieuw tijdperk gelanceerd waarin jullie rechten zullen worden hersteld en de macht aan de mensen zal worden teruggegeven.

Vanuit de wetenschap wat er gaat gebeuren, vragen we jullie over alle ongemakken heen te stappen omdat ze van korte duur zullen zijn. Jullie zullen echt zijn ingelicht over de redenen waarom en zullen voorbij de directe problemen kunnen kijken. Er is een uiterst nauwkeurig uitgewerkt plan dat voorkomt dat er chaotische situaties ontstaan en we hebben ons op alle mogelijke scenario’s voorbereid. Wat op het eerste gezicht onoverkomelijke problemen lijken te zijn, zullen ons geen enkele moeilijkheid opleveren in verband met de middelen die wij tot onze beschikking hebben. Denk eraan Dierbaren dat wij miljoenen vaartuigen hebben die betrokken zijn bij de veranderingen in jullie zonnestelsel en dat ze ogenblikkelijk bij jullie kunnen zijn. We hebben de technologie om jullie Aarde in balans te houden en we doen dit al behoorlijk lange tijd. Hetzelfde geldt voor de aanwezige vervuiling, want dat houden we ook onder controle totdat het volledig kan worden opgeruimd.

Disclosure, de publieke bekendmaking van ons bestaan, zal door ons als het toppunt van succes worden beschouwd omdat we ons dan direct met jullie kunnen gaan bezighouden en er veel te doen is. Het is duidelijk dat zodra de media van de controle door de Illuminatie is bevrijd, er veel zal worden onthuld over wat er recentelijk is gebeurd en waar geen verslag van is gedaan. De huidige taak bijvoorbeeld om criminelen voor het gerecht te krijgen die misdaden tegen de Menselijkheid hebben begaan, zou voorpaginanieuws moeten zijn maar is het niet. Toch zal het zulke proporties gaan aannemen dat het binnenkort onmogelijk wordt het te negeren. We hebben een plan om onze eigen nieuwsuitzendingen te kunnen geven en zodra wij aan jullie zijn voorgesteld zal dat een noodzaak worden. Wees ervan overtuigd dat wij de middelen hebben om alles te leveren wat nodig is om zeker te stellen dat iedere ziel bewust is van wat komen gaat en dat ieder de kans wordt geboden om te ascenderen en weet wat dit vereist.

Ondertussen moeten we zeggen dat Lichtwerkers het buitengewoon goed gedaan hebben om jullie zo ver te krijgen. Sommige hebben geleden onder hun problemen maar hadden een vast vertrouwen en de wilskracht om met hun taken door te gaan. De Spirituele Hiërarchie is behulpzaam geweest bij het veilig stellen van het succes door ervoor te zorgen dat veel Lichtwerkers speciaal voor deze belangrijke tijd op Aarde zijn geïncarneerd. Wees ervan verzekerd dat als jullie nog een onvervulde taak hebben, je geroepen zal worden als de tijd daar is. Het duurt niet lang voor jullie daar achter komen en velen zullen er nodig zijn om binnen hun gemeenschap werk te verrichten. Als jullie kennis hebben over de toekomst, zal jullie kennis gedeeld moeten worden met degene die informatie nodig hebben. De waarheid kan niet langer worden verborgen en het is duidelijk dat hoe meer jullie mensen geestelijk ontvankelijk kunnen maken voor andere mogelijkheden, hoe beter.

Het leven moet in zijn dagelijkse routine door blijven gaan want wat komt, zal hierin voor enige tijd nog geen verandering brengen. Het is eerst een herstructurering van de samenleving waarmee een fundering wordt gecreëerd voor het nieuwe paradigma en vervolgens kunnen jullie levens beetje bij beetje worden verbeterd omdat wij in jullie behoeften voorzien. Het gaat over het bevrijden van de maatschappij van tekorten die doelbewust zijn gecreëerd om jullie in armoede en slavernij te houden zodat jullie omhoog worden getild naar een levensstandaard waarop een aangenaam en gelukkig bestaan mogelijk is. Het is niet de bedoeling jullie met luxe te omhullen maar wel om jullie alle noodzakelijkheden te geven waar iedereen recht op heeft. Er zouden niet zulke extreme verschillen moeten bestaan tussen rijk en arm en er is absoluut geen enkele reden waarom jullie niet van een hogere levensstandaard zouden kunnen genieten.

Wees geduldig nu we zo de ontmoeting naderen want er liggen spannende tijden voor ons en we hebben een aantal bijzondere manieren gepland om het te vieren. Jullie zullen natuurlijk onze honderden vaartuigen willen zien en er zal een magnifieke vlucht plaats gaan vinden. Dat zou angst moeten laten verdwijnen en wanneer jullie zien dat wij leden zijn van het Menselijk Ras, zal de verbinding met elkaar niet meer te ontkennen zijn. We hebben jullie vele malen verteld dat wij jullie familie zijn, dus je zou kunnen verwachten dat we heel erg op jullie lijken. Zoals jullie gemerkt hebben, zijn er ook Mensachtigen bij ons, maar denk eraan dat zij ook uiterst ontwikkeld zijn en lid zijn van de Galactische Federatie. Louter onze aanwezigheid bij jullie zou al voldoende voor jullie moeten zijn om te beseffen dat wij Wezens van liefde zijn. Jullie zijn je misschien niet bewust van jullie vermogen de energie van ieder individueel te ‘voelen’, maar we weten dat jullie die van ons zullen voelen, van liefde en vrede naar jullie, als we elkaar ontmoeten.

Voordat er belangrijke gebeurtenissen gaan plaatsvinden, duurt nu eerder nog weken dan maanden, maar laat de eerste schifting eerst bezinken want het vraagt heel veel organisatie. Het is duidelijk dat wij graag doorgaan met onze taken maar we moeten nog steeds zeker zijn van de juiste timing. Het is, zoals jullie hebben gemerkt, niet onze gewoonte dingen af te raffelen. We hebben een ver vooruitziende blik op alles wat gebeurt en daarom zijn al onze activiteiten zorgvuldig op succes gericht en dat is wat we jullie beloven.

Dank je SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Vertaling: Charlotte


Wereldwijde Visualisatie voor een Doorbraak - Doe Ook Mee!
Share |SaLuSa wordt ook gechanneld door Laura Tyco. Vertalingen van haar channelings worden gepubliceerd door onze zuster-site Despertando.Me.Galactic Channelings

Create Your Badge